INSTRUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 2 BAHASA ARAB

ISI Kgbhbgjnmnjkjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyre45r4ANDUNGAN

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Isi Kandungan

i

Prakata

ii

Senarai Ahli Panel Penulis

iii

Pemetaan Standard Prestasi

iv

Contoh Instrumen Standard Prestasi Bahasa Arab Tahun 2

Contoh Instrumen Kemahiran Lisan

Contoh Instrumen Kemahiran Bacaan

Contoh Instrumen Kemahiran Tulisan

PRAKATA
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. Salah satu mata pelajaran yang berada di bawah komponen Pentaksiran Sekolah ialah Bahasa Arab. Oleh itu, buku ini bertujuan membantu sekolah terutama guru-guru Bahasa Arab mengoperasikan PBS di peringkat sekolah ke arah pelaksanaan penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Buku ini mengandungi pemetaan Standard Prestasi dan contoh-contoh instrumen mengikut kemahiran yang terdiri daripada Kemahiran Lisan, Kemahiran Bacaan dan Kemahiran Tulisan bagi memudahkan guru membina instrumen pentaksiran di peringkat sekolah. Oleh itu, adalah diharapkan agar semua guru Bahasa Arab dan murid Sekolah Kebangsaan di Negeri Kedah dapat mengoptimumkan penggunaan buku panduan ini ke arah mencapai matlamat pembinaan Dokumen Standard Prestasi selari dengan kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia.
Contoh Instrumen Standard Prestasi Bahasa Arab Tahun 2

(HAJI ISMAIL BIN SHAIDAN, BCK) Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan

SENARAI AHLI PANEL PENULIS

PENASIHAT
Tuan Haji Ismail bin Shaidan, BCK Ketua Penolong Pengarah Unit Pentaksiran Sekolah Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Kedah

PENGERUSI
Puan Hajjah Pauziah binti Haji Md Tahir Penyelia Kanan Unit Pentaksiran Sekolah Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Kedah

PANEL PENULIS
Encik Sufiyuddin bin Ahmad Encik Mohamad Azizi bin Md. Mukhtar Encik Mohd Khairi bin Mohd Shaari Puan Yasrina binti Yaacob Cik Rokiah binti Abdullah Puan Salbiah binti Che Yahya SK Pokok Tai, Pendang SK Hutan Kampung, Alor Setar SK Tunku Puan Habsah, Baling SK Dato’ Wan Mohd Saman, Alor Setar SK Kilim, Langkawi SK Jitra, Jitra

EDITOR
Encik Sufiyuddin bin Ahmad SK Pokok Tai, Pendang

Contoh Instrumen Standard Prestasi Bahasa Arab Tahun 2

Encik Mohamad Azizi bin Md. Mukhtar

SK Hutan Kampung, Alor Setar

GRAFIK
Encik Shahron bin Lateh SMK Pedu, Kuala Nerang

Contoh Instrumen Standard Prestasi Bahasa Arab Tahun 2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.