Anda di halaman 1dari 17

CONGAK CHALLENGES

MATEMATIK
Kategori Menengah
Atas

Peserta hendaklah menjawann


semua soalan dengan tepat dalam
tempoh yang ditetapkan dan menulis
jawapan pada kertas jawapan.
Masa yang diperuntukkan untuk
setiap soalan adalah 5 saat sahaja.

1)11 + 9 =
2)41-17 =
3)6 X 9 =

4) 54 6=
5) 23 + 10 =
6) 61- 8 =

7) 35 7 =
8) 50 + 16 =
9) 60-14 =

10) 7 x 9 =
11) 144 12 =
12) 63 9 =

13 ) 42 + 38 =
14) 95- 16 =
15) 13 x11 =

16) 99 3 =
17) 70 + 25 =

18) 100 - 35 =

SOALAN 19- 21
19 ) 12 X 3 =
20 ) 81 9 =
21) 66-33 =

SOALAN 22-24

22) 49 + 8 =
23) 74- 13 =

24) 10 X 12 =

SOALAN 25- 27
25) 66 11 =
26) 29 + 9 =
27 ) 51 12 =

SOALAN 28 - 30
28) 12 X 8 =
29 ) 72 8 =
30 ) 24 6 =

SOALAN 31- 33

31 ) 81 + 8 =
32) 44 -15 =
33 ) 11x 7 =

SOALAN 34- 36
34 ) 36 6 =
35) 33 + 17 =
36) 87 24 =

SOALAN 37 -38

37 ) 20 X 3 =
38) 50-10+12 =

SOALAN 39 -40

39 ) 5 X 2X 3 =
40 ) 30 + 40 - 25 =