Anda di halaman 1dari 14

Perbincangan Pelaksanaan/Pemantapan/Pembugaran 3K SMK Beaufort 11 Tempat : Bilik Pengetua Masa : 12.

30pm (25/01/2011)

3K: KEBERSIHAN, KESELAMATN DAN KECERIAAN


Sila lawati : http://smkdpk.com/forum/index.php?board=649.0 Cikgu Asneh : Ada cadangan utk sekolah kita? (Boleh buat forum 3K kah?) http://laksamanaceria.blogspot.com/2009/02/pertandingan-keceriaan-dan-kebersihan.html S/U : Cikgu Rosyati Mat Zaini Kesihatan : Cikgu Sofiawati Mohd Sofie Keselamatan : Cikgu Dora Parmin KebersihanKeceriaan: Cikgu Viviana Lee Agenda 1.0. PENGENALAN Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa kesemasa. Untuk mencapai tujuan ini, pertandingan bilik darjah bersih dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama dan pertandingan yang sihat diantara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin pelajar . Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Agenda 2.0 : Maksud Umum (setempat/sekolah kita): 1. Kebersihan : Nampak bersih, teratur dan kemas. Zero Sampah. Sijil kebersihan. Peratus pelajar mendapat rawatan gigi. Bilik Sakit

2.

Keselamatan : Persekitaran sekolah yang selamat di mana warga sekolah berasa selamat tanpa gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun dari luar sekolah. Pintu utama sentiasa ditutup dan dijaga oleh seorang pengawal. Kawalan Pergerakan Murid ketika Berada di Dalam Sekolah. Murid-murid perlu memakai tanda nama pada setiap masa semasa berada di dalam kawasan sekolah.Manakala bagi murid-murid yang ingin keluar kelas mereka perlu memakai pas keluar dan masuk . Peralatan kecemasan sentiasa dalam keadaan yang sempurna dan diletakkan di bilik kecemasan. Alat Pemadam Api dihantar ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah untuk diperiksa/ diuji setiap tahun.

3.

Keceriaan : Flora dan Fauna: Sekolah dalam Taman. Nama-nama taman. Kolam ikan diselenggara. Berhati-hati dgn aedes. Nama-nama pokok/ikan. Membuang mana yang tidak ceria (5S, Sisih, susun,sapu, seragam : ambil mana yg sesuai)

Agenda 4 : 3K secara umum untuk tindakan : ** Kerjasama dengan PIBG dan agensi luar (RM & Tenaga, Kepakaran dll) TAKWIM Program Peningkatan/Agih tugas/Pemantauan/Laporan&Perbincangan berterusan/Carta Gantt Dokumentasi : Carta/JK/Program/Pelaksanaan a. b. c. d. e. f. g. h. i. Kentin/Tandas/Laluan kereta Refelksologi Taman Herba Payung Mural Cara berjalan : Gambar/Kesedaran Laluan kereta Gotong Royong Mengecat : Meja Besi/Bus Stop

ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) KEKUATAN (STRENGTH - S) S1 - Galakkan dan sokongandaripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan KELEMAHAN (WEAKNESS - W ) W1 - Pengusaha kantin yang kurang peka tentang mutu Perkhidmatan.

S2 - Kebanyakan kemudahan hamper lengkap dan mencukupi

W2 - Kantin yang uzur dan serba kekurangan.

S3 - Terdapat Jawatankuasa Sekolah Selamat seperti AJK Sekolah Dan AJK 3K

W3 - Kekurangan tempat khas untuk pelajar makan

S4 - Kebanyakan guru beri komitmen yang tinggi.

S5 - Semangat kerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua warga sekolah. PELUANG (0PP0RTUNITIES - O) ANCAMAN (TREAT - T) O1 - Mempunyai perhubungan yang baik dengan T1 - Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya semua pihak dan agensi luar. pemakanan kurang sihat.

O2 - AJK PIBG sentiasa member sokongan padu T2 - Sistem perparitan yang kurang sempurna dalam semua program sekolah. dan berhampiran dengan dewan makan.

O3 - Sokongan padu dari pihak pejabat Daerah Beaufort dan Jabatan Kesihatan Beaufort

CONTOH:

PELAN STRATEGIK AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) ISU Tahap pencapaian 3K kurang cemerlang MASALAH Tahap Kebersihan sekolah bawah 80% MATLAMAT Meningkatkan tahap kebersihan sekolah melebihi 80% STRATEGI -mengadakan pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. INDIKATOR PENCAPAIAN Mencapai tahap kebersihan melebihi 80%.

-mengadakan gotong-royong Tahap Meningkatkan -Taklimat tentang Keselamatan tahap keselamatan peraturan yang sekolah masih di sekolah harus dipatuhi bawah 70 % semasa berada di jalan raya.

Tahap keselamatan sekolah meningkat secara berperingkat. Setiap tahun meningkat sebanyak 5%. Tahun 2009-75% Tahun 2010-80% Tahun 2011-85% Tahun 2012-90% Tahun 2013-95%

Tahap Kesedaran Meningkatkan murid berkaitan kesedaran murid kesihatan kurang tentang memuaskan kepentingan menjaga kesihatan

-Ceramah tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri. -Bebas denggi.

PELAN TAKTIKAL AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2010-2014) Bi Program l 1 SEKOLAH DALAM TAMAN Objektif Tanggungjaw Tempoh Kos/ TOV ab Sumber Novemb RM er 1000 -PIBG LPBT -Pekerja Kontrak 2 PERTANDING Menjadikan -Pengetua AN kelas lebih INTEGRITI ceria, bersih, -PK HEM SEKOLAH kondusif dan -AJK 3K menarik. Murid 3 TANDAS Meningkatk -Pengetua ANGKAT an imej, kebersihan PK HEM dan keceriaan AJK 3K tandas. -Penjaga tandas -Guru bertugas Harian -Semua guru -semua murid -Tukang cuci -Pengetua Sepanja RM 100 Murid ng tahun yang -PK HEM -PIBG sihat seramai -AJK 3K -jabatan 78% kesihata n/ -Penyelia poliklini Indikator Pencapai an Tahap Tahap Peratus keceriaa keceriaa keceriaan n n sekolah mencapa mencapa tercapai. i 80% i 85% ETR

Meningkatk -Pengetua an tahap keceriaan -PK HEM sekolah. -AJK 3K

Sepanja RM ng 12000 Tahun -PIBG

Tahap keceriaan dan kebersiha n kelas meningkat -LPBT . Sepanja RM 500 Tahap Tahap Tahap ng tahun keceriaa keceriaa kebersiha n n dan -PIBG n mencapa meningk keceriaan meningkat -LPBT i 60% at sehingga . 65%

Tahap keceriaa n mencapa i 70%

Tahap keceriaa n kelas mencapa i 80%

4 HIDUP SIHAT Mencapai tahap kesihatan 80%.

Tahap kesihata n murid mencapa i 85%

Tahap kesihatan murid pada tahap yang baik.

asrama -Warden -semua guru -semua murid Membersihk -Pengetua an persekitaran -PK HEM sekolah dan kawasan -AJK 3K sekolah yang -PIBG berpotensi menjadi -Semua guru tempat pembiakan -semua murid nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid tentang -Semua guru keselamatan diri di jalan -Semua murid raya semasa pergi dan -ibu bapa/ balik penjaga sekolah. -Pemandu bas sekolah -jaga Meningkatk -Pengetua an tahap kesedaran -PK HEM murid menjaga -Semua guru keselamatan diri di dalam -Semua murid kelas/ makmal. -Pembantu makmal

5 GOTONGROYONG PERDANA

Sepanja RM ng tahun 1000 -PIBG

Tahap kebersih an sekolah mencapa i 85 %

Tahap kebersih an sekolah mencapa i 80%

Kawasan sekolah bebas daripada sebarang penyakit bawaan nyamuk dan vektor yang lain.

6 SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG

Sepanja RM 300 Tahap ng tahun kesedara -PIBG n murid mencapa i 80%

Tahap kesedara n murid mencapa i 90%

Kadar kemalang an yang melibatka n murid rendah.

7 SAFETY FIRST

Sepanja RM ng tahun 5000 -PCG Sains dan Matemat ik -PIBG

Tahap kesedara n murid mencapa i 75%

Tahap kesedara n murid mencapa i 80%

Kesedaran menjaga keselamat an diri meningkat .

Contoh Projek Tujuan Projek: Menggalak pelajar sekolah menjaga kebersihan dan keceriaan SMK BEAUFORT 11 Objektif Projek: Memastikan persekitaran sekolah bebas daripada pencemaran. Menggalakkan pelajar mencintai alam sekitar. Mewujudkan rasa tanggungjawab para pelajar untuk menjaga persekitaran sekolah.

Latar Belakang Projek: Bahan-bahan yang diperlukan : alatan kebersihan dan borang keceriaan. Lokasi : kawasan persekitaran sekolah. Lokasi Tapak Projek : seluruh kawasan sekolah. Penglibatan : Semua warga SMK BEAUFORT 11 Keluasan tapak projek : 4000 meter per segi

Signifikan Projek: Memastikan persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih. Mewujudkan rasa tanggungjawab dan kepimpinan kepada setiap pelajar dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Takrif istilah-istilah Pengguna: Pencemaran : Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahanbahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan kehidupan. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran iaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran bunyi, pencemaran tanah, pencemaran haba, pencemaran sungai dan kolam.

Sasaran: Semua warga sekolah SMK BEAUFORT 11

DASAR 3K

Menerapakan budaya kerja berpasukan yang dapat membawa kepada amalan keceriaan, kebersihan, keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Mengadakan perancangan yang dapat meningkatkan kualiti keceriaan, kebersihan, keselamatan dan kesihatan di SMKB11 Mewujudkan mekanisme yang dapat mempertinkatkan aspek-aspek keceriaan, kebersihan, keselamatan dan kesihatan di SMKB 11 Sentiasa menilai aspek keceriaan, kebersihan, keselamatan dan kesihatan untuk memastikan tahap peningkatannya di SMKB 11 Memupuk kerjasama diantara warga SMKB 11 dengan pihak luar dalam membentuk seubah masyarakat yang dapat mengamalkan nilai keceriaan, kebersihan, keselamatan dan kesihatan sepanjang masa. Menjaga keceriaan, kebersihan, keselamatan dan kesihatan adlaah amalan warga sekolah setiap hari. Cekap, cepat menagani masalah yang berkaitan dengan keceriaan, kebersiahan, keselamatan dan kesihatan.

MATLAMAT ASPEK KECERIAAN DI SMK BEAUFORT 11


1. Menimbulkan kesedaran di kalangan murid-murid, warga sekolah, ibu bapa melalui publisiti yang meluas tentang pentingnya mewujudkan persekitaran yang ceria disekolah. 2. Melatih murid-murid menyayangi dan menghargai alam sekitar. 3. Melatih murid-murid menjalankan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi selaras dengan amalan Rukun Negara iaitu Kepercayaan Kepada Tuhan. 4. Menimbulkan sifat ingin tahu dikalangan murid-murid berkaitan nama pokok dalam panggilan biasa dan saintifik serta niali perubatan yang terkandung. 5. Melahirkan murid-murid yang cinta akan sekolah. 6. Menceriakan kawasan sekolah dengan membina tapak semaian dan menjalankan kerjakerja keceriaan. 7. Melahirkan rasa cinta akan sekolah disamping menerapkan bertanggungjawab.

MATLAMAT ASPEK KEBERSIHAN DI SMK BEAUFORT 11


1. Menyemai sifat cinta akan kebersihan sekolah dengan mengadakan gotong-royong membersihan persekitaran sekolah dengan aktiviti rondaan kelas bertugas. 2. Mengubah cara pemikiran murid tentang kebersihan melalui pendidikan. 3. Meningkatkan rasa tanggungjawab murid terdahap kebersihan berpandukan Buku Spesifikasi Tugas 3K. 4. Meningkatkan tahap kebersihan sekolah dengan mengadakan jadual tugas untuk murid, guru dan pekarja swasta. 5. Memantau dan menilai keberkesanan program kebersihan pengadilan yang dibuat berpandukan Borang Penilaian Kebersihan. 6. Melaksanakan tindakan susulan melalui program penambahbaikan.

PROSEDUR KESELAMATAN DISMK BEAUFORT 11

1. Bertujuan mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan sokongan warga sekolah dan komuniti setempat. 2. Mementingkan aspek keselamatan diri murid semasa perjalanan pergi dan balik sekolah. 3. Semasa pergi ke sekolah murid-murid boleh o Melintas kawasan letak kereta menggunakan laluan pejalan kaki yang disediakan sahaja. o Murid-murid harus masuk ke sekolah melalui pintu masuk di tepi dewan sekolah atau pintu tepi Blok F. o Murid-murid yang berbasikal perlu menolak basikal mereka melalui pintu masuk utama. o Ibubapa/penjaga memberi kerjasama supaya tidak membuat pusingan di hadapan pintu utama. Ini adalah untuk mengelakkan kemalangan dan kesesakan jalanraya. 4. Untuk murid-murid yang balik awal atas sebab-sebab tertentu, sokongan ibubapa/penjaga adalah penting supaya mengikut tatacara keselamatan murid semasa membawa anak mereka keluar dari sekolah. o Murid perlu mengisikan borang kebenaran keluar kawasan. o Ibubapa mendaftar nama murid di buku Pendaftaran Murid Balik Awal. o Ibubapa mendapat tandatangan puhak pentadbir. 5. Membangunkan kesedaran terhadap aspek keselamatan untuk melahirkan iklim sekolah yang kondusif untuk perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu.

MATLAMAT ASPEK KESIHATAN DI SMK BEAUFORT 11


1. Memastikan murid peka terhadap isu-isu kesihatan dan menjaga kesihatan masingmasing dengan cara yang betul. 2. Menyedarkan murid tentang bahaya penyakit seperti AIDS, Hepatitis B dan penyakit berbahaya yang lain. 3. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti lawatan, ceramah dan pameran. 4. Menjalankan aktiviti suntikan Anti-Tetanus kepada murid-murid Tingkatan Tiga. 5. Mewujudkan sistem maklumat kesihatan yang lengkap dan terkini.
Contoh :

PELAN OPERASI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM 3K (2011-2013) NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA SEKOLAH DALAM TAMAN Meningkatkan tahap keceriaan sekolah. November Kawasan sekolah Pengetua, PK HEM, Semua guru, Guru GSTT, Pekerja Kontrak sekolah 1. Taklimat program 2. Taklimat pengetua 3. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja

4. Pelaksanaan program -mengenal pasti kawasan yang sesuai. -menentukan jenis pokok yang sesuai bagi projek menghijaukan sekolah. -aktiviti penanaman pokok dijalankan. Kos yang terhad Pengetua, PK HEM, AJK 3K Melihat hasil penanaman pokok yang hidup subur Mempelbagaikan jenis tanaman hijau yang akan menceriakan sekolah. PERTANDINGAN INTERGRITI SEKOLAH Menjadikan kelas lebih ceria, menarik dan lebih kondusif. Sepanjang tahun Semua murid/ kelas Pengetua, PK HEM, AJK 3K, Guru Tingkatan, guru bertugas harian, semua murid 1. Taklimat program-Ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan Pelantikan penyelaras program Penetapan aspek yang dinilai 1. Perbincangan guru tingkatan dengan murid tentang program 2. Pelaksanaan aktiviti keceriaan kelas 3.1 Pertandingan keceriaan kelas 1. Kurang kesedaran murid untuk menceriakan kelas. 2. Sumber kewangan 3. Vandalisme di dalam kelas. PK HEM, Guru tingkatan, guru bertugas harian, AJK 3K Melalui pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas. Penambahbaikan dilakukan dari masa ke masa.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN NAMA PROJEK (3K OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

KEKANGAN

PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF

TANDAS ANGKAT Meningkatkan kebersihan dan keceriaan tandas.

TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

Sepanjang tahun Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua, PK HEM, AJK 3K, AJK Kebajikan, Guru bertugas harian, semua kaki tangan sekolah, semua murid 1. Taklimat program-ketua AJK Penerangan tentang program dan kos pelaksanaan. Pelantikan penyelaras program. 1. Mengenal pasti masalah kerosakan di dalam tandas. Pelaksanaan program-pekerja-pekerja swasta melakukan kerjakerja keceriaan tandas mengikut spesifikasi yang ditentukan selaras dengan taraf dua bintang. Masih ramai murid yang tidak ada kesedaran sivik dan memiliki rasa tanggungjawab semasa menggunakan tandas. PK HEM, AJK 3K, guru bertugas harian Pemeriksaan tahap kebersihan dilakukan setiap hari Penambahbaikan semula kemudahan tandas sekiranya berlaku kerosakan.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

SAYA SIHAT Meningkatkan tahap kesihatan murid berada pada tahap yang baik. Sepanjang tahun. Semua murid. Pengetua, PK HEM, AJK 3K, Penyelia Asrama, Warden asrama, semua guru, semua murid, penceramah luar/ pegawai kesihatan 1. Taklimat SAYA SIHAT Ucapan PK HEM Penerangan tentang kepentingan amalan kebersihan dan menjaga kesihatan sebagai salah satu gaya hidup. Pelantikan penyelaras program. 1. Kenal pasti kumpulan sasaran. 2.1 Pembahagian murid mengikut kelas. 1. Perbincangan semua guru untuk melaksanakan program SAYA SIHAT.

2. Program dijalankan setiap awal tahun bagi memberikan pendedahan awal serta kesedaran murid akan kepentingan penjagaan kesihatan. 3. Pelaksanaan aktiviti. Murid diberikan penerangan tentang kepentingan penjagaan kesihatan oleh jabatan kesihatan atau poliklinik. Murid menggunakan pengetahuan yang diberi untuk menjayakan tugasan seperti menyediakan folio penjagaan kesihatan. Ketidaksesuaian masa penceramah dengan masa program ini dilaksanakan. Pengetua, PK HEM, Penyelia asrama Dijalankan berdasarkan instrumen soal selidik yang dibina khas tentang keberkesanan program. Mendedahkan murid denganisu-su kesihatan yang terkini.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

GOTONG-ROYONG PERDANA Membersihkan kawasan sekolah yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk dan vektor pembawa penyakit. Mac dan Julai Semua warga SMK Beaufort 11 Pengetua, PK HEM, Semua guru, Ibu bapa/ penjaga murid 1. Taklimat oleh pengetua. 2. Mesyuarat pembentukan AJK Kerja 3. Edaran surat jemputan/ makluman kepada ibu bapa. 4. Mengenal pasti kawasan berpotensi dan tindakan yang patut diambil semasa aktiviti dijalankan. 5. Pelaksanaan aktiviti. a; agihan tugas mengikut kumpulan yang ditetapkan. b; menjalankan aktiviti gotong-royong tersebut. c; Jamuan setelah aktiviti gotong-royong 1. Post-mortem program.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

Penyertaan ibu bapa kurang menggalakan Pengetua, PK HEM Pemeriksaan tahap kebersihan sekolah dilakukan secara berkala( seminggu sekali).

PENAMBAHBAIKAN

Mengadakan aktiviti gotong-royong dengan lebih kerap

NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

SELAMAT DATANG SELAMAT PULANG Meningkatkan tahap kesedaran murid tentang keselamatan diri di jalan raya semasa pergi dan balik sekolah. Januari-November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua, PK HEM, AJK 3K, Pengawal keselamatan 1. Taklimat program Ucapan pengetua Ucapan PK HEM-penerangan program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Tumpuan kepada pelajar harian terutamanya yang menggunakan motosikal dan basikal. 3. Pelaksanaan program 3.1 Murid didedahkan dengan peraturan-peraturan jalan raya Tahap keprihatinan dan kesedaran murid terhadap situasi di jalan raya adalah lemah. Pengetua, PK HEM, semua guru Dilakukan melalui instrumen soal selidik tentang peraturan jalan raya. Menggunakan subjek Sivik sebagai media untuk mendedahkan murid tentang peraturan jalan raya dengan lebih mendalam.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

NAMA PROJEK (3K) OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

SAFETY FIRST Meningkatkan tahap kesedaran murid menjaga keselamatan diri di dalam kelas/ makmal. Januari hingga November Semua murid SMK Beaufort 11 Pengetua, PK HEM, Ketua bidang, Guru Tingkatan, Pembantu makmal, guru subjek 1. Taklimat oleh pengetua. 2. Mesyuarat pembentukan AJK

3. Pelaksanaan program Taklimat program Ucapan PK HEM: Taklimat keselamatan di dalam kelas, makmal dan bilik-bilik khas kepada semua murid. Taklimat keselamatan di dalam makmal oleh Ketua panitia Sains dan Matematik. Penyediaan buku log untuk merekod keadaan di makmal. Guru tingkatan melaporkan sebarang kerosakan yang berlaku di dalam kelas kepada pihak sekolah. Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap setiap laporan yang dibuat.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

Tahap kesedaran murid untuk menjaga harta benda sekolah adalah rendah. Pengetua, PK HEM, Semua guru Pemeriksaan secara berkala dilakukan ( seminggu sekali) Pembaikan semula sebarang kerosakan yang dilaporkan dari semasa ke semasa.