Anda di halaman 1dari 22

Table of contents Page

1.0 INTRODUCTION.. 2.0 TYPES OF ORGANISATIONAL PLANNING.. 2.1 Format Planning... 2.2 Hierarchy Planning 2.3 Frequency Planning

3 4 5 16 21

3.0 SUMMARY References

26

PENGENALAN Perancangan ataupun planning adalah proses melibatkan pemilihan misi dan objektif serta tindakan untuk mencapainya. Perancangan juga memerlukan pembuatan keputusan,yakni menerangkan strategi-strategi dan membangunkan perancangan-perancangan untuk

menyelaraskan aktiviti kerja. Dalam mewujudkan persekitaran bagi keberkesanan prestasi individu yang bekerja bersama-sama dalam kumpulan,tugas pengurus yang paling penting ialah memastikan bahawa setiap orang memahami tugas dan objektif kumpulan dan cara-cara mencapainya. Untuk menjadikan usaha kumpulan berkesan,pengurus hendaklah mengetahui apakah yang

dijangkakan untuk dicapai oleh mereka. Inilah perancangan. Pengurus haruslah merancang bagaimana setiap ahli dalam kumpulan atau organisasi dapat bekerja bersama agar dapat mencapai matlamat yang ditetapkan berpandukan dengan alternatif-alternatif tindakan untuk masa depan.

Apakah bentuk struktur organisasi untuk dimiliki Membentuk kita Untuk mengetahui Apakah bentuk orang yang diperlukan dan bila Mempengaruhi brntuk kepimpinan dan arahan Cara memimpin dengan paling berkesan Agar dapat memastikan kejayaan rancangan

PERANCANGAN Objektif Dan Bagaiman Untuk Mencapainya

Dengan melengkapi piawai kawalan

Rajah 1 : Perancangan sebagai teras pengurusan

Meskipun kita tidak dapat meramalkan masa hadapan,namun dengan adanya perancangan yang efisyen kita dapat mengawal apapun faktor di luar kawalan kita yang mungkin dapat merosakkan rancangan yang kita telah rangka. Jika kita tidak merancang,kita telah membiarkan perkara berlaku mengikut nasib. Perancangan adalah proses yang menuntut daya kecerdasan,ia menghendaki kita menentukan jalan-jalan tindakan dan mendasarkan keputusan kita pada tujuan,pengetahuan dan anggaran yang dipertimbangkan.

Beberapa definisi tentang perancangan : Menurut (C.W. Roney Certo,2000), Perancangan dibuat atas dua sebab. Pertama ia dibuat sebagai pelindung kepada sesebuah organisasi. Ini bermakna apabila perancangan sudah dibuat, seorang pengurus dapat menganggarkan kesan yang bakal berlaku. Selain itu, pengurus juga boleh mengenal pasti langkah alternative yang akan menguntungkan sesebuah organisasi dan melindungi dari keputusan yang akan membawa kerugian.

Menurut (Lewis et al.,2001) : Perancangan bermakna menentukan objektif yang diingini untuk dicapai dan membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil untuk mencapai objektif Menurut (Certo,2000) : Perancangan adalah cadangan tindakan yang perlu dibuat oleh oraganisation untuk mencapai objektif. Menurut (Rue & Byars, 2010) : Perancangan adalah satu proses menentukan objektif bahawa ia berhasrat untuk mencapai dalam masa depan termasuk tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mencapai mereka.

Menurut (Robbins,1996) : Perancangan melibatkan definisi objektif, pembentukan strategi dan pelan tindakan untuk menyelaraskan aktiviti-aktiviti organisasi. Menurut (Bartol & Martin, 1994) : Perancangan merujuk kepada proses menentukan objektif organisasi dan membuat keputusan mengenai cara terbaik untuk mencapai mereka. Definisi UMUM: Proses di mana pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Aktiviti yang berorientasikan masa depan, iaitu apa yang hendak diperolehi pada masa hadapan dengan mula melaksanakan programnya sekarang.

Perancangan adalah salah satu fungsi pengurusan selain dari selain dari mengatur, mengawal dan memimpin. Untuk membolehkan sesebuah organisasi untuk berfungsi secara efektif perancangan yang baik amat diperlukan. Tanpa perancangan yang baik, sesebuah

organisasi tidak boleh berkembang.

Syarikat yang saya ambil sebagai contoh adalah Majumerit Property Management Sdn.Bhd. Syarikat ini merupakan satu organisasi yang memajukan perumahan-perumahan yang datang dari pelbagai jenis. Syarikat ini merupakan kumpulan yang milik persendirian pembangunan hartanah, pelaburan hartanah, kejuruteraan pembinaan dan perniagaan pusat

kecergasan yang bertempat di Kajang, Malaysia. Syarikat ini mempunyai sumber yang cukup untuk berkembang dari segi kewangan dan keluasan projek. Selain itu syarikat ini mempunyai seorang pengurus atasan dan pengurus bawahan iaitu TC Lim sebagai pengurus atasan yang bertugas memantau hal-hal syarikat seperti pentadbiran, operasi, pemasaran dan kewangan syarikat. Pengurus bawahan iaitu Eason Law yang juga bertugas memantau yang memantau kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja-pekerja

dan menghantar laporan kepada pihak pengurusan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat dan juga kerja kebajikan pekerja. Sebagai pengurus Bawahan juga segala tanggungjawab untuk membuat keputusan haruslah dirujuk juga kepada pengurus atasan. Syarikat ini mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk berkembang dari segi kewangan dan keluasan projek. Syarikat ini mempunyai seorang pengurus atasan dan pengurus bawahan iaitu TC Lim sebagai pengurus atasan yang bertugas memantau hal-hal syarikat seperti pentadbiran, operasi, pemasaran dan kewangan syarikat disamping membantu pengurus bawahan membuat keputusan sekiranya melibatkan permasalahan yang besar. Pengurus bawahan iaitu Eason Law yang juga bertugas memantau kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja-pekerja dan menghantar laporan kepada pihak pengurus atasan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap pengurusan kediaman dan juga kerja kebajikan pekerja. Sebagai pengurus Bawahan juga segala tanggungjawab untuk membuat keputusan haruslah dirujuk juga kepada pengurus atasan. Syarikat ini juga mempunyai tiga orang akaun yang menguruskan kewangan syarikat dan pembahagian wang kepada pekerja dan juga mengurus pembayaran kepada kontraktorkontraktor yang mempunyai kontrak di syarikat ini. Syarikat ini mempunyai dua orang kerani admin yang memantau kerani pentadbiran disetiap apartment dimana untuk melakukan kerjakerja fail,mengambil bayaran,menyediakan invoices, Melaksanakan urusan mengemas pejabat, Menjawab panggilan telefon, Mengambil pesanan, Membantu mengurus perniagaan Mencatat minit mesyuarat, Urusan surat menyurat, Menyusun temujanji pengurus dengan pelanggan dan juga Melayan tetamu yang berkenaan dengan pentadbiran yang dijaga serta keperluan penduduk setempat. Malahan organisasi ini juga meyediakan seorang juruteknik di setiap apartment bagi memantau dan menjaga penyenggaraan di kawasan kediaman bagi mengelakkan sebarang kerosakan atau masalah berlaku di kawasan kediaman yang dijaga. Akan tetapi setiap pekerja termasuk pengurus akan menjalankan kerja-kerja di luar skop tugas mereka jika diperlukan dari semasa ke semasa.

CARTA ORGANISASI SYARIKAT


PENGURUS ATASAN ( TC LIM)

PENGURUS BAWAHAN (EASON LAW)

ACCOUNT 1 (Pauline)

ACCOUNT 2 (NATALIE)

ACCOUNT 3 (Mrs.Ling)

ADMIN CLERK 1 (LEE MAY) SUPERVISOR TECHNICHIAN (JOON) INCHARGE CONTRACTOR (WAN)

ADMIN CLERK 2 (YIN YIN)

(Mrs.Ling)

APARTMENT SRI CAMELLIA CLERK (YEN YEN) TECHNICHIAN (ALI)

APARTMENT SRI RAYA CLERK (NANI) TECHNICHIAN (SYED)

APARTMENT SRI RAYA CLERK (INA) TECHNICHIAN (JEFF)

APARTMENT SRI PLAZA INDAH CLERK (ZARINA) TECHNICHIAN (MAN)

Perniagaan Yang Dijalankan Majumerit Property Management sdn.bhd merupakan satu syarikat yang mengambil alih penjagaan banggunan perumahan yang telah siap dibina oleh syarikat gergasi iaitu TLS GROUP yang merupakan syarikat induk organisasi Majumerit property. Walaubagaimanapun, tidak semua jenis perumahan akan diambil alih oleh syarikat ini. Syarikat ini lebih mengutamakan perumahan seperti apartment yang mempunyai lebih privasi untuk penduduk. Sebagai informasi,setiap projek perumahan apartment yang dijalankan oleh syarikat induk, organisasi ini pasti akan mengambil alih untuk mengurus semua projek yang di ambil. Antara perumahan apartment yang telah dia mabil alih ialah, Sri camellia yang mempunyai 420 unit rumah termasuk penthouse yang siap dibina pada oktober 1999. Kemudian, Sri Raya yang mempunyai 360 unit rumah termasuk Penthouses yang siap dibina pada Jun 2000. Sri Ria yang siap dibina pada September 2001, yang mempunyai sebanyak 324 buah rumah.Ini merupakan projek yang ke-3 diambil alih oleh Majumerit Property. Akhir sekali projek perumahan yang diambil alih oleh oleh sayrikat ini ialah Plaza indah dimana mempunyai 309 unit rumah sahaja, apartment ini siap dibina pada tahun October 2003. Tambahan lagi syarikat ini akan mengambil alih projek apabila kesemua unit rumah mempunyai pembeli masing-masing. Pada tahun 2011 hingga 2012 syarikat Syarikat ini juga ada mengambil alih penjagaan apartment yang kini siap dibina di semenyih. Tetapi perumahan di sana lebih kepada condominium yang lebih mewah.

Majumerit Property Management Sdn.Bhd menguruskan perumahan seperti :-

Kondominium Mewah

Perumahan Berkomuniti

Pengurusan Kediaman :Apartment Comuunities Kos Kediaman sederhana

2.0 JENIS PELAN YANG DIGUNAKAN DI DALAM ORGANISASI Menurut Desler (2001) perancangan terbahagi kepada 3 dimensi utama iaitu Perancangan Berdasarkan Format (Planning Based On Format), Hierarki Organisasi (Organisation Hierarchy) dan Kekerapan Penggunaan (Frequency Of Use). Oleh yang demikian saya memilih syarikat yang mempunyai perancangan berpandukan 3 dimensi utama seperti yang tersebut diatas

2.1 PERANCANGAN BERDASARKAN FORMAT

2.1 PERANCANGAN BERDASARKAN HIERARKI ORGANISASI Syarikat ini mempunyai 3 peringkat pengurusan di dalam organisasi iaitu :i. ii. iii. Pengurusan peringkat atasan (Top Level Management) Pengurusan Peringkat Pertengahan (Middle-Level Management) Pengurusan Peringkat Bawahan (Lower-Level Management)

Pengurusan Peringkat Atasan (Top-Level Management) Pengurus yang menduduki peringkat atasan ini terdiri daripada Ketua Eksekutif, Presiden atau Pengurus Besar yang menetapkan matlamat dan menentukan ia tercapai mengikut tujuan organisasi. Pengurus atasan ini juga meneliti perkembangan dan peluang yang berlaku di persekitaran luaran supaya organisasi itu dapat menyesuaikan diri kepada perubahan yang berlaku. Pengurusan Peringkat Atasan kebiasaannya merangka pelan yang diberi nama Pelan Strategik. Pengurusan atasan melakukan perancangan strategik (jangka panjang).Merujuk kepada rancangan keseluruhan organisasi.Pengurus perlu mempunyai kemahiran konseptual yang tinggi berbanding pengurus peringkat lain. Pengurus perlu memantau persekitaran dalaman dan luaran seperti ekonomi, teknologi, kebudayaan, pelanggan, pekerja, pesaing dan sebagainya. Sebagai sebuah syarikat yang bernaung di bawah satu syarikat induk, pengurus atasan tidak perlu mencari kawasan untuk di majukan, ini kerana syarikat induk yang akan memberikan projek kepada syarikat yang bernaung diabawah jagaannya. Pengurus atasan hanya memikirkan cara untuk memenuhi keperluan dan kehendak penduduk di kawasan yang dijaga. Oleh itu, kepentingan penduduk dan juga kawasan projek yang ambil perlu dijaga sepenuhnya bagi menjamin kepuasaan semua pihak. Selain itu, pihak syarikat juga, menyediakan banayak kemudahan kepada semua pihak, salah satunya, bagi perumahan kos rendah,kawasan preumahan berkomuniti dan juga kondominium pihak syarikat menyediakan pengawal bagi menjaga keselamtan penduduk dan juga bagi megelakkan sebarang masalah berlaku. Selain dari pengawal keselamatan, pihak

syarikat juga mentediakan kemudahan social bagi penduduk, dimana pihak syarikat meyediakan satu kawasan riadah, seperti gymnasium, kolam renang dan juga taman permainan, ini bagi memudahkan mereka berinteraksi dengan masyarakat di kawasan itu, ini sejajar dengan teori motivasi Hierarki Teori Keperluan Maslow

Kesempurnaan

Harga diri

Kasih sayang

Keselamatan

Fisiologi

Rajah 2.7 : Hierarki Teori Keperluan Maslow Sumber : Laurie J. Mullins, Management And Organizational Behaviour, (1996)

Perancangan Peringkat Pertengahan Perancangan Peringkat Pertengahan merangkumi pelan taktikal syarikat yang

direkabentuk bagi melaksanakan perancangan strategik. Tugas pengurus pada peringkat ini, termasuklah menyelaras dan menyatupadukan aktiviti bahagian untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak atasan. Pada peringkat ini mereka terdiri daripada daripada Pengurus Kawasan, Pengurus Personel dan lain-lain. Diterjemahkan daripada perancangan jangka panjang oleh pengurus peringkat pertengahan. Meliputi perancangan sesuatu jabatan seperti perancangan jualan, perancangan sumber manusia dan lain-lain. Setiap strategi yang dipilih dan hendak

dilaksanakan perlu dituruti oleh pelan taktikal. Pelan taktikal adalah langkah jangka pendek

untuk mencapai objektif jangka pendek (biasanya untuk 1-2 tahun Setiap strategi perlu disokong oleh sekurang-kurangnya satu pelan taktikal Visi dan Misi merupakan satu elemen yang penting bagi setiap organisasi, ini kerana dari visi dan misi sesuatu syarikat itu ia merupakan satu tongak utama sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Organisasi ini telah pun mencapai kearah matlamat yang ditetapkan. Hampir 10 tahun beroperasi, pihak syarikat telah berjaya menguruskan beberapa lot perumahan seperti apartment,kondominium,perumahan kos rendah dan juga rumah komuniti berpagar (gated housing communities) untuk dibangunkan. Sesuai dengan visi syarikat iaitu kearah mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti yang memberi kesan bagi semua penduduk selaras dengan dasar wawasan Negara. Misi yang ditetapkan syarikat pula adalah merancang, melaras dan melaksana agenda social dan penempatan manusia melalui program perumahan, perancangan dan kawalan pembangunan yang berkualiti serta khidmat penyelamat yang cekap dan berkesan. Bagi mencapai visi dan misi organisasi, pengurus peingkat pertengahan akan mendukung visi dan misi ini bagi mencapai matlamat organisasi.

visi

objektif

misi

Pengurus Pertengahan akan memabnatu pengurus atasan mencapai objektif syarikat berdasarkan misi dan visi

Perancangan Peringkat Bawahan Perancangan operasi pula merupakan perancangan yang lebih sempit dan khusus untuk satu-satu unit kerja atau individu. Perancangan ini menggariskan dengan lebih khusus tentang peranan dan tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak berkaitan bertujuan untuk mencapai matlamat operasi seiring dengan perancangan strategik dan taktikal. Oleh kerana sifatnya lebih khusus, perancangan operasi dibentuk dan dilaksanakan oleh pengurus bawahan dan melibatkan jangkamasa pendek iaitu kurang dari satu tahun. Penekanan pada tugas-tugas rutin. Dilakukan secara berulang-ulang contohnya kerja harian, mingguan, bulanan. Berkaitan aktiviti pengeluaran. Di peringkat ini pengurus bawahan seperti Penyelia, Fomen, dan Ketua Kumpulan adalah antara mereka yang dimasukkan ke dalam kategori pengurus bawahan. Tugas mereka mengawasi pekerjaan harian di bahagian operasi seperti bahagian pengeluaran agar pengeluaran itu mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan pertengahan dan bawahan. Perancangan yang dibuat adalah perancangan kerja-kerja harian yang akan dijalankan. Kerja-kerja yang dijalankan seperti penuaian, pembajaan, pemangkasan daun dan lain-lain. Perancangan dibuat di dalam tempoh satu bulan. Perancangan ini dibuat mengikut format carta gantt. Penyelia akan membuat perancangan ini berdasarkan kepada bajet yang telah dikeluarkan oleh pihak pengurus. Contoh carta gantt adalah seperti di bawah.

Belanjawan

Carta PERT/CPM
ghdhdgdgdgdgdgdgdgdgdgdhdd

TPM

CARTA GANTT

Carta Gantt : Aktiviti Memasang Papan Tanda clamping zone di Setiap kawasan apartment/ perumahan MINGGU/AKTIVITI Mencari Kontraktor dan perbandingan harga Membuat tempahan papan tanda Mengagihkan papan tanda di setiap projek perumahan Memasang papan tanda Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4

Perancangan ini dibuat untuk menyusun atur kedudukan pekerja-pekerja bagi memastikan kerja-kerja berjalan dengan sempurna. Sebagai contoh, projek atau kerja yang mengambil satu tempoh yang lama, carta gannt digunakan bagi memastikan kerja-kerja berjalan mengikut perancangan. Untuk pemasangan papan tanda di setiap perumahan memrlukan satu masa yang lama dalm tempoh 1 minggu, dimana pihak syarikat perlu mencari kontraktor dan membuat perbandingan harga. Ini bagi mengelakkan, berlaku lari dari budget yang ditetapkan. Apabila perbandingan harga selesai dibuat dan juga kontraktor dipilih, pada minggu kedua tempahan mula dibuat mengikut kuantiti yang ditetapkan. Oelh sebab itu, pengagihan dan pemasangan papan tanda memerlukan tempoh yang agak panjang ini disebabkan factor kuantiti dan factor tempat yang ingin dipasang perlu dititikberatkan.

MANAGEMENT CORPORATION OF PLAZA INDAH SUMMARY OF COLLECTION & EXPENSES AS AT 31.03.2012


JMB MC

PERIOD MANAGED BY JMB PRESIDENT CASHBOOK (BANK BALANCE)

01.09.10 - 31.01.11
(5 MONTHS)

01.02.11 - CURRENT

MAJUMERIT PROPERTY MANAGEMENT SDN BHD DR H'NG PAIK SAN 65,487.20


(JMB A/C - PARTIAL AMT TRF TO MC A/C)

ALLEN TAN 117,736.60


(MC A/C AS AT 31.03.12)

BL NOT YET TRANSFER FROM PREVIOUS JMB OUTSTANDING FROM RESIDENTS / OWNERS (DEBTOR'S BALANCE) OUTSTANDING TO CONTRACTORS

65,487.20

132,118.21

122,191.46

66,307.91

1,213.50
(CURRENT BILL AS AT 31.03.12)

TOTAL COLLECTION (FOR THE PERIOD)

256,911.21

617,462.57

SINKING FUND COLLECTED (FOR THE PERIOD)

16,875.18

39,762.54

BALANCE B/F (SINKING FUND)

207,573.48

247,336.02

SINKING FUND COLLECTED (PLACED IN FD) SINKING FUND COLLECTED (NOT YET PL IN FD)

219,762.54 27,573.48

2.3 PERANCANGAN BERDASARKAN KEKERAPAN Perancangan berdasarkan kekerapan penggunaan mengandungi dua cara iaitu perancangan yang hanya digunakan tunggal dan perancangan yang digunakan berulang kali. Perancangan yang digunakan untuk memenuhi keadaan tertentu.

Perancangan Guna Tunggal adalah merupakan satu bentuk aktiviti yang digunakan untuk mengatasi masalah tertentu atau keadaan rumit yang memerlukan perhatian yang khusus. Ia digunakan hanya sekali sahaja dan tidak mungkin berulang dalam bentuk yang sama pada masa hadapan. Perancangan ini biasanya digunakan dalam jangkamasa singkat. Contohnya, perancangan dalam membina skim gaji atau kaji kembali Skim Saraan Baru (SSB). Perancangan Guna Tunggal ini terbahagi kepada 3 jenis utama: Program Program adalah merupakan perancangan perantaraan yang mempunyai satu set aktiviti yang besar. Ia menunjukkan aktiviti seperti: a) Langkah-langkah utama yang diperlukan b) Menentukan siapa atau unit mana yang bertanggungjawab bagi setiap langkah di dalam organisasi. c) Menentukan jangkamasa bagi setiap langkah. ii) Projek Ia merupakan bahagian-bahagian kecil dari program. Biasanya ia mempunyai skop yang terhad dan arahan yang berbeza dari segi tugasan dan masa. iii) Belanjawan Merupakan penyata mengenai sumber kewangan yang diperlukan bagi sesuatu aktiviti dalam satu masa yang tertentu. Ia juga sebagai alat pengawalan aktiviti agar tidak terpesong dari segi penggunaan wang. i)

Selain itu, syarikat juga ada menyediakan Pelan Semasa. Pelan ini umpama undangundang dan peraturan syarikat atau rules and regulation di dalam syarikat. Ianya merangkumi pelanggan dan pihak syarikat sendiri. Pelan semasa ini mempunyai tiga jenis pelan semasa iaitu :i. Polisi

ii. iii.

Prosedur Peraturan

Polisi Polisi bermaksud garis panduan umum untuk menguruskan sesuatu situasi. Sebagai contoh jika kerja-kerja penyelenggaraan dibuat secara tidak sempurna seperti anak kayu tidak mati walaupun selepas diracun, pihak syarikat perlu mengulangi kerja meracun dan memastikan anak kayu yang diracun mati. Prosedur Prosedur bermaksud cara kerja yang sepatutnya dijalankan. Sebagai contoh setiap juruteknik, pengawal keselamatan, dan tukang cuci akan mempunyai jadual tugasan masingmasing yang mana sepatutnya dijalankan mengikut waktu, tarikh dan tempat yang telah

ditetapkan. Ini kerana bagi memastikan keadaan sekitar perumahan,dan penyengaraan perumahan berada dalam keadaan yang selamat, bersih dan memuaskan semua pihak. Peraturan Peraturan bermaksud undang-undang yang telah ditetapkan dalam organisasi atau pihakpihak tertentu. Sebagai contoh, pihak pemaju menetapkan setiap bulan pemilik rumah mesti membayar duit penyengaraan dan air di badan pengurusan setiap apartment. Jikalau jumlah tunggakan melebihi RM350.00 dan keatas pihak pengurusan berhak mengambil tindakan seperti melakukan pemotongan air. Ini kerana telah termaktub dalam peraturan semasa pemilik membeli rumah terbabit.

RUMUSAN Idea utama yang dinyatakan oleh petikan ini adalah berkenaan dengan perancangan. Perancangan yang dimaksudkan berkisar kepada tiga jenis perncangan iaitu perancangan berdasarkan format, perancangan berdasarkan hierarki dan perancangan berdasarkan kekerapan. Perancangan berdasarkan format menceritakan tentang format-format yang digunakan di dalam syarikat. Syarikat ini mengutamakan format bajet di dalam merancang kos, pendapatan dan untung rugi syarikat. Petikan ini juga ada memberi contoh bajet yang selalu digunakan di dalam perancangan perjalanan kerja dan kewangan syarikat. Perancangan berdasarkan hierarki pula menyentuh tiga golongan iatu perancangan peringkat atasan, perancangan peringkat pertengahan dan perancangan peringkat bawahan. Perancangan peringkat atasan lebih kepada menentukan hala tuju syarikat. Peringkat ini menentukan visi dan misi syarikat supaya berada di landasan yang betul. Pada peringkat ini syarikat merancang pelan strategik iaitu perancangan masa depan syarikat. Pada peringkat pertengahan pula, ianya lebih kepada memastikan segala perancangan yang dibuat adalah menepati pelan strategik. Perancangan ini dinamakan pelan taktikal. Pada peringkat ini syarikat merancang plan-plan yang berkesan dan menjadikan misi dan visi sebagai tonggak utama. Selain itu petikan ini juga menceritakan tentang jenis bajet yang digunakan mengikut masa dan keadaan. Pada peringkat bawahan pula petikan ini menceritakan tentang perancangan operasi syarikat. Ia lebih berkisar kepada perjalanan kerja di ladang. Penyelia yang bertanggungjawab untuk melaksanakan perancangan ini dengan efektif demi memajukan syarikat. Perancangan ketiga iaitu perancangan berdasarkan kekerapan menceritakan tentang dua perancangan iaitu perancangan yang digunakan sekali sahaja dan perancangan yang digunakan sepanjang masa. Perancangan yang digunakan sekali sahaja memberi contoh apabila syarikat menerima kontrak baru dan bagaimana syarikat mengurus sumber. Perancangan yang digunakan sepanjang masa pula berkisar kepada cara mengenal pasti masalah, cara menghadapi masalah

dan cara menyelesaikan masalah. Perancangan ini juga berkisar kepada prosedur dan undangundang syarikat.

Perancangan yang paling sukar dilaksanakan adalah perancangan berdasarkan kekerapan. Ini kerana perancangan kekerapan melibatkan kumpulan yang besar iaitu pekerja. kebanyakan pekerja berpendidikan rendah dan sukar untuk memahami dan mengingati peraturan. Jika ada pekerja yang melanggar prosedur akan menyebabkan masalah kepada syarikat.

Lampiran

Butir-Butir

Jan

Feb

Mac

Apr

..

Dis

RUJUKAN Bumi Pusaka Enterprise En Ahmad Zailani Bin Kemi Puan Hanita Bt Yusup Modul Principles Of Management Open Universiti

Baki

b/b

Penerimaan Modal Jualan Tunai Pinjaman Bank Jumlah Pembayaran Belanja pentadbiran Gaji Jumlah Baki h/b

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Jualan Tolak: Kos Jualan Stok Awal Campur: Belian tolak: Stok Akhir Untung kasar Tolak: Perbelanjaan Belanja Pentadbiran Belanja Operasi Pendaftaran & Perlesenan Insuran &Cukai Jalan Kenderaan Faedah Pinjaman Faedah sewa beli Susut nilai Aset Tetap Jumlah Perbelanjaan Untung Bersih

534,000 90,000 -

444,000 9,000 29,340 100 900 311 300 7,859 ---------47,810 396,190