Anda di halaman 1dari 8

Analisis Pasangan Minimal Pasangan minimal adalah satu cara bagi mengenal pasti bunyi-bunyi fonem berdasarkan perkataan-perkataan

berpasangan minimal. Kanak-kanak yang

mempunyai masalah pembelajaran kerap menghadapi masalah dalam menyebut bunyibunyi konsonan tertentu. Mereka kerap tersalah menyebut konsonan yang mempunyai perbezaan bunyi yang paling minimum dalam perkataan sehingga menyebabkan makna perkataan itu tersasar jauh, misalnya d dalam perkataan ladang disebut sebagai l sehingga bertukar menjadi perkataan lalang. Oleh itu guru perlu menyediakan senarai perkataan yang mengandungi konsonan d dan l dan meminta murid menyebutnya berulang-ulang kali sehingga mahir. Dengan menggunakan bahan pasangan minimal ini, kita dapat pelbagai kebaikan kepada pelajar. Antaranya ialah dapat melibatkan murid secara langsung dalam aktiviti pembelajaran selain murid dapat membunyikan perkatan itu dengan bunyi fonem yang betul. Ini dapat mengelakkan daripada salah faham dalam membunyikan sesuatu

perkataan terutamanya perkataan yang membawa maksud yang berbeza. Selain itu, bahan ini mudah alih selain dapat membantu pelajar dengan melihat gambar seterusnya menyebut nama gambar tersebut. Tambahan pula, bahan pasangan

minimal ini sesuai untuk kanak-kanak pemulihan yang mempunyai masalah dalam pembelajaran. Guru boleh membuat bahan dengan menyediakan beberapa perkataan yang hampir sama bunyinya dan setiap perkataan itu disertakan dengan gambar. Kemudian, murid diminta untuk menyebut perkataan tersebut sehingga mendapat bunyi fonem yang betul. Aktiviti ini diulang sehingga murid dapat menyebut perkataan yang

diberikan dengan bunyi yang betul sehingga murid tidak keliru dengan perkataan tersebut.

Contoh aktiviti: Aktiviti 1 Pasangan minimal 1) Beberapa pasangan perkataan berbentuk pasangan minimal dituliskan pada kad manila. 2) Kad tersebut diedarkan kepada setiap murid 3) Guru menyebut salah satu daripada perkataan berpasangan itu. 4) Murid diminta menunjuk dan menandakannya di atas kertas masing-masing. 5) Seterusnya guru memberi arahan kepada murid untuk membaca perkataan tersebut dengan berulang-ulang sehingg murid tidak keliru dengan perkataan tersebut. 6) Contoh 1:

tari
7) Contoh 2:

lari
garam

karam

8) Contoh 3:

lali
9) Contoh 4:

lari

dada
10) Contoh 5:

lada tali

tadi

Aktiviti 2 Mengenal pasti perbezaan bunyi berdasarkan gambar 1) Beberapa gambar disediakan dan diletakkan pada papan hitam 2) Guru menyebut nama benda dalam gambar-gambar tesebut 3) Murid diminta menunjuknya. 4) Contoh 1:

Lipas

kipas

5) Contoh 2:

ubat

ulat

6) Contoh 3:

dulang

tulang

7) Contoh 4:

ladang

lalang

Aktiviti 3 Main peranan: mendengar dan membuat 1) Guru perlu memikirkan situasi-situasi tertentu yang memerlukan pelajar memainkan peranan-peranan tertentu. 2) Guru perlu menerangkan dengan jelas sebelum menyuruh pelajar melakonkan apa-apayang diarahkan 3) Aktiviti ini boleh dijalankan secara individu ataupun secara berpasangan. Caranya: 1) Guru memberi arahan kepada murid. 2) Murid mengamati arahan tersebut 3) Murid melakonkan arahan yang didengarnya itu Contoh: 1) Pilih 2 orang murid, tentukan peranan masing-masing, misalnya murid A sebagai doctor dan murid B sebagai pesakit yang hedak mendapatkan pemeriksaan kesihatan. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secara spontan. 2) Teknik ini dapat menilai kecekapan murid untuk memilih bentuk bahasa yang sesuai dengan sesuai dan dengan penutur tertentu, di samping dapat menilai berbagai-bagai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini.

Aktiviti 4 Kemahiran komunikasi 1) Alat yang berkesan untuk aktiviti komunikasi ialah pita rakaman video kerana melalui pita rakaman, murid dapat mendengar contoh-contoh sebutan, nada, intonasi dan gaya pengucapan penutur dalam satu interaksi bahasa. 2) Selain itu, murid dapat melihat cara penggunaan unsure-unsur bukan linguistic seperti gerk tangan, kepala, mimic muka dan lain-lain yang dapat menyampaikan sesuatu maksud. Contoh: 1) Guru menayangkan cerita peristiwa di pusat membeli belah tanpa suara kepada kelas. 2) Murid secara individu meramal dan mencatatkan kata bual watak tersebut. 3) Murid berbincang dalam kumpulan kecil tentang kata bual yang diramalkan, dan menghasilkan sebuah dialog daripada kata bual yang dipersetujui bersama. 4) Dialog dibentangkan kepada kelas dalam bentuk lakonan 5) Guru menayangkan cerita tadi semula dengan bersuara supaya murid dapat membandingkan dialog ciptaan mereka dengan dialog rakaman. 6) Setiap murid dikehendaki menyambung cerita tadi dalam bentuk penulisan. 7) Akhir sekali, guru membincangkan pengajaran yang murid dapat daripada aktiti tadi.