JADUAL PENENTU UJIAN Topik : Ukuran Panjang Aras Soalan No. Subtopik Pengetahuan 1.

Ukuran Panjang Hubungan Antara Unit Ukuran Panjang Operasi Asas Melibatkan Panjang Jumlah 7 2 Kefahaman Aplikasi Analisis 2 Jumlah

2.

5

5

3.

5

5

3

13

5

5

3

20

sentimeter. 1 1 1 3 7. 5 5 4. Subtopik Pengetahuan Pengenalan unit panjang (milimeter dan kilometer) Pengukuran dan penganggaran panjang (milimeter. 1 1 2. 1 1 2 5 5 3 20 . 1 2 1 4 5. 2 2 4 6. 1 1 3.JADUAL PENENTU UJIAN Topik : Ukuran Panjang Aras Soalan No. meter dan kilometer) Penukaran unit panjang (meter dan sentimeter) Penambahan panjang (meter dan sentimeter) Penolakan panjang (meter dan sentimeter) Pendaraban panjang (meter dan sentimeter) Pembahagian panjang (meter dan sentimeter) Jumlah 7 Kefahaman Aplikasi Analisis Jumlah 1.

JADUAL PENENTU UJIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful