JADUAL PENENTU UJIAN Topik : Ukuran Panjang Aras Soalan No. Subtopik Pengetahuan 1.

Ukuran Panjang Hubungan Antara Unit Ukuran Panjang Operasi Asas Melibatkan Panjang Jumlah 7 2 Kefahaman Aplikasi Analisis 2 Jumlah

2.

5

5

3.

5

5

3

13

5

5

3

20

1 1 2. 1 1 3. 1 1 2 5 5 3 20 . sentimeter. 1 2 1 4 5.JADUAL PENENTU UJIAN Topik : Ukuran Panjang Aras Soalan No. 5 5 4. meter dan kilometer) Penukaran unit panjang (meter dan sentimeter) Penambahan panjang (meter dan sentimeter) Penolakan panjang (meter dan sentimeter) Pendaraban panjang (meter dan sentimeter) Pembahagian panjang (meter dan sentimeter) Jumlah 7 Kefahaman Aplikasi Analisis Jumlah 1. 1 1 1 3 7. Subtopik Pengetahuan Pengenalan unit panjang (milimeter dan kilometer) Pengukuran dan penganggaran panjang (milimeter. 2 2 4 6.

JADUAL PENENTU UJIAN .