JADUAL PENENTU UJIAN Topik : Ukuran Panjang Aras Soalan No. Subtopik Pengetahuan 1.

Ukuran Panjang Hubungan Antara Unit Ukuran Panjang Operasi Asas Melibatkan Panjang Jumlah 7 2 Kefahaman Aplikasi Analisis 2 Jumlah

2.

5

5

3.

5

5

3

13

5

5

3

20

1 1 2. sentimeter. 1 1 3. 5 5 4. Subtopik Pengetahuan Pengenalan unit panjang (milimeter dan kilometer) Pengukuran dan penganggaran panjang (milimeter. 1 1 1 3 7. 1 2 1 4 5. 1 1 2 5 5 3 20 . 2 2 4 6. meter dan kilometer) Penukaran unit panjang (meter dan sentimeter) Penambahan panjang (meter dan sentimeter) Penolakan panjang (meter dan sentimeter) Pendaraban panjang (meter dan sentimeter) Pembahagian panjang (meter dan sentimeter) Jumlah 7 Kefahaman Aplikasi Analisis Jumlah 1.JADUAL PENENTU UJIAN Topik : Ukuran Panjang Aras Soalan No.

JADUAL PENENTU UJIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful