SYAIR

PERANAN GURU

SYAIR

PENGERTIAN SYAIR

CONTOH-CONTOH PENYAMPAIAN SYAIR
3 LAGU SYAIR DODOI ANAK SYAIR BADRULZAMAN (ZURINAH) SYAIR NORANIZA IDRIS SYAIR BADRULZAMAN (FAUZI) SYAIR MENYAMBUT PELAJARAN SYAIR PESANAN IBU SYAIR YATIM NESTAPA SYAIR TENAGA PEMUDA SYAIR DANDAN SETIA (ZURINAH) SYAIR KELEBIHAN ILMU (ZALEHA) SYAIR PUTERI LEDANG (ZURINAH) SYAIR DANDAN SETIA NARASI SYAIR FAKIR (ZURINAH) SYAIR PEMBUNUHAN AGRENI SYAIR TOK KENALI SYAIR VCD FAUZI SYAIR JONG PECAH (ROGAYAH) SYAIR PENGENALAN SYAIR MUNGKIR JANJI MINUS ONE C MINUS ONE B MINUS ONE A

TEKNIK DAN AKTIVITI

syair APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? Pertimbangan Membaca Bacaan dekod Bacaan kefahaman literal Bacaan rujukan Bacaan kritikal Bacaan apresiasi seni Bacaan pantas Bacaan telahan .

syair APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? Mengalami – Menghayati Pengalaman diri & persekitaran dengan bahan kreatif yang dibaca .

syair APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? Kemahiran Penyoalan * Tidak menjurus struktur teks * Soalan kreatif-kritis-inovatif berkaitan pengalaman diri vs karya dibaca * Wujudkan pengalaman baru berhubungan pengalaman karya .

psikomotor yang aktif . efektif.syair APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? * Penggunaan pelbagai abm yang menarik dan mesra pelajar * Melibatkan kognitif.

syair APRESIASI Apa yang perlu dilakukan ? * Guru adalah model dan ‘penunjuk cara hidup’ tontonan & ikutan pelajar * Guru berupaya membimbing * Guru berupaya mengesan kelemahan * Guru berupaya menilai secara rasional .

Menarik Berkesan Bernilai Bermakna “ Seronok Mengajar & Belajar “ .syair APRESIASI Tujuan membuat pertimbangan yang bersesuaian.

perbengkelan Tinjau-siasat Tunjukcara Main peranan Adaptasi Dramatisasi. deklamasi…dll… . pemaduan seni Lagu.syair APRESIASI Teknik dan aktiviti Soal jawab. dendangan.

deklamasi…dll… . pemaduan seni Lagu. dendangan. perbengkelan Tinjau-siasat Tunjukcara Main peranan Adaptasi Dramatisasi.syair APRESIASI Teknik dan aktiviti Soal jawab.

CIRI-CIRI SYAIR . 2. Dalam puisi Melayu tradisional. Syair merupakan bentuk puisi tradisional ciptaan dan kepunyaan orang Melayu yang mendapat pengaruh Arab dan Parsi. penyajak. singir dan syair. Syair Perahu) sekitar abad ke 16 dengan tujuan mengajarkan agama Islam. 3. saiyo. 4. Kata syair berasal daripada istilah Arab sh’ir yang bererti puisi dan sha’r yang bererti penyair.PENGERTIAN SYAIR 1. sair. bentuk syair dipercayai diperkenalkan dan dikembangkan oleh Hamzah Fansuri (Syair Burung Pungguk. Istilah ini berkembang dalam berbagai bahasa Nusantara seperti sa’e. pengarang.

antaranya : 1. 3. pengajaran dan sebagainya. Jumlah perkataan dalam setiap baris sekitar tiga hingga lima patah perkataan. 2. Dalam satu baris terdapat satu hentian yang ditandai dengan jeda. Jumlah suku kata bagi setiap baris sekitar lapan hingga dua belas suku.CIRI-CIRI SYAIR Syair mempunyai beberapa ciri. 6. 5. iaitu aa. .aa. falsafah. keagamaan. Keempat-empat baris adalah kesatuan idea namun rangkap berkenaan tidak dapat berdiri sendiri. Serangkap syair akan diikuti rangkap seterusnya untuk membawa satu kesatuan yang lengkap sebagai satu cerita atau pemerian peristiwa. 4. Isi syair umumnya merupakan cerita atau pemerian yang panjang sama ada mengenai kisah percintaan. Empat baris serangkap. 7. Skima rima hujungnya sama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful