Pendekatan Apresiasi Puisi Dalam Pengajaran

Mohd. Fauzi Abdullah Inst. Perguruan BM M’sia, KL

Apa itu apresiasi? Aspek Pengamatan • • • • Tahu Faham Tafsir Nilai .

Aspek Pemaknaan • • • • Kenal (Tahu + Faham) Maksud Erti Makna .

Pengalaman Estetik : Alam Fikir • Otak • Akal • Kognitif (Fikir atas sedar) .

Pengalaman Estetik: Alam Rasa • Hati • Perasaan/ Qolbu • Metakognitif (Fikir bawah sedar) .

pemahaman Perasaan. adaptasi Pengalaman. ekspresi . keindahan. estetika. kejiwaan Penghargaan. emosi. reaksi. kreativiti Kepekaan.Apresiasi @ Penghayatan • • • • • • Pengetahuan. penikmatan. penilaian. transformasi. kritis Nilai.

hargai karya • Ekspresi (Penghayatan) – persembah. hayati. hasilkan karya .Tindakan mengapresiasi • Apresiasi (pengamatan) – faham.

Pertimbangan 1 Ketrampilan Membaca • • • • • • • Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan dekod kefahaman literal rujukan kritikal apresiasi seni pantas telahan .

Pertimbangan 2 Mengalami-Menghayati Pengalaman diri & persekitaran dengan bahan kreatif yang dibaca .

Pertimbangan 3 Kemahiran Penyoalan • Tidak menjurus struktur teks • Soalan kreatif-kritis-inovatif kaitan pengalaman diri vs karya dibaca • Wujudkan pengalaman baru berhubungan pengalaman karya .

efektif.Pertimbangan 4 • Penggunaan pelbagai abm yang menarik dan mesra pelajar • Melibatkan kognitif. psikomotor yang aktif .

Pertimbangan 5 • Guru adalah model dan ‘penunjuk cara hidup’ tontonan & ikutan pelajar • Guru berupaya membimbing • Guru berupaya mengesan kelemahan • Guru berupaya menilai secara rasional .

Tujuan • • • • Menarik Berkesan Bernilai Bermakna “ Seronok Mengajar & Belajar “ .

Teknik & Aktiviti • • • • • • • Soal jawab. pemaduan seni Lagu. perbengkelan Tinjau-siasat Tunjukcara Main peranan Adaptasi Dramatisasi. deklamasi…dll… . dendangan.