Pendekatan Apresiasi Puisi Dalam Pengajaran

Mohd. Fauzi Abdullah Inst. Perguruan BM M’sia, KL

Apa itu apresiasi? Aspek Pengamatan • • • • Tahu Faham Tafsir Nilai .

Aspek Pemaknaan • • • • Kenal (Tahu + Faham) Maksud Erti Makna .

Pengalaman Estetik : Alam Fikir • Otak • Akal • Kognitif (Fikir atas sedar) .

Pengalaman Estetik: Alam Rasa • Hati • Perasaan/ Qolbu • Metakognitif (Fikir bawah sedar) .

kreativiti Kepekaan. pemahaman Perasaan.Apresiasi @ Penghayatan • • • • • • Pengetahuan. adaptasi Pengalaman. kejiwaan Penghargaan. emosi. penilaian. transformasi. keindahan. reaksi. penikmatan. estetika. kritis Nilai. ekspresi .

hargai karya • Ekspresi (Penghayatan) – persembah.Tindakan mengapresiasi • Apresiasi (pengamatan) – faham. hayati. hasilkan karya .

Pertimbangan 1 Ketrampilan Membaca • • • • • • • Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan Bacaan dekod kefahaman literal rujukan kritikal apresiasi seni pantas telahan .

Pertimbangan 2 Mengalami-Menghayati Pengalaman diri & persekitaran dengan bahan kreatif yang dibaca .

Pertimbangan 3 Kemahiran Penyoalan • Tidak menjurus struktur teks • Soalan kreatif-kritis-inovatif kaitan pengalaman diri vs karya dibaca • Wujudkan pengalaman baru berhubungan pengalaman karya .

efektif.Pertimbangan 4 • Penggunaan pelbagai abm yang menarik dan mesra pelajar • Melibatkan kognitif. psikomotor yang aktif .

Pertimbangan 5 • Guru adalah model dan ‘penunjuk cara hidup’ tontonan & ikutan pelajar • Guru berupaya membimbing • Guru berupaya mengesan kelemahan • Guru berupaya menilai secara rasional .

Tujuan • • • • Menarik Berkesan Bernilai Bermakna “ Seronok Mengajar & Belajar “ .

deklamasi…dll… . pemaduan seni Lagu.Teknik & Aktiviti • • • • • • • Soal jawab. dendangan. perbengkelan Tinjau-siasat Tunjukcara Main peranan Adaptasi Dramatisasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful