SISTEM PENDAWAIAN

E2001 / UNIT 7 /

UNIT 7 SISTEM PENDAWAIAN
OBJEKTIF

Objektif am

:

Mengetahui tentang faktor pemilihan jenis pendawaian, memahami kaedah-kaedah pemasangan serta memahami sistem pendawaian kawasan pertanian dan tapak pembinaan. Memahami sistem pepasangan sementara.

Objektif khusus

:

Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :1. Menyenaraikan faktor pemilihan jenis pendawaian. 2. Menerangkan kaedah-kaedah pemasangan. 3. Menerangkan sistem pendawaian di kawasan pertanian dan tapak pembinaan. 4. Mentakrifkan sistem pepasangan sementara.

FAKTOR PEMILIHAN JENIS PENDAWAIAN

SISTEM PENDAWAIAN

E2001 / UNIT 7 /

7.0 PENGENALAN 7.1 FAKTOR PEMILIHAN JENIS PENDAWAIAN 7.1.1 Faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pendawaian           Sebab-sebab pemilihan dibuat

7.1.2

7.1.3

Jenis-jenis pendawaian yang sesuai bagi sesuatu bangunan        

7.1.4

Ciri-ciri kelebihan dan kelemahan sistem pendawaian

SISTEM PENDAWAIAN

E2001 / UNIT 7 /

• •

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SILA SEMAK JAWAPAN ANDA AKTIVITI 7a

Jawapan : MAKLUMBALAS 7a

7.2

KAEDAH-KAEDAH PEMASANGAN KAEDAH-KAEDAH 7.2.1 Kaedah-kaedah memasang kabel mengikut jenis sistem pendawaian.

PEMASANGAN

a) Sistem permukaan  Jenis-jenis kabel yang digunakan  Kaedah pemasangan kabel b) Sistem pendawaian tersembunyi  Jenis kabel yang digunakan  Kaedah pemasangan kabel c) Sistem penyokong katenari  Jenis kabel yang digunakan  Kaedah pemasangan kabel d) Sistem pendawaian konduit  Jenis kabel yang digunakan  Kaedah pemasangan kabel e) Sistem sesalur  Jenis kabel yang digunakan  Kaedah pemasangan kabel f) Sistem salur  Jenis kabel yang digunakan  Kaedah pemasangan kabel g) Sistem pendawaian kabel penebatan mineral pelapik kuprum.  Jenis kabel yang digunakan  Kaedah pemasangan kabel

SISTEM PENDAWAIAN

E2001 / UNIT 7 /

h) Sistem pendawaian kabel penebatan kertas pelapik plumbum.  Jenis kabel yang digunakan  Kaedah pemasangan kabel 7.2.2 Pemilihan saiz kondit, sesalur dan salur. a) Cara-cara pemilihan saiz nominal konduit       Cara pemilihan saiz nominal sesalur

b) 7.2.3

Peraturan IEE – Sistem sesalur dan salur

SISTEM PENDAWAIAN • •

E2001 / UNIT 7 /

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SILA SEMAK JAWAPAN ANDA AKTIVITI 7b

Jawapan : MAKLUMBALAS 7b

SISTEM PENDAWAIAN KAWASAN PERTANIAN DAN TAPAK PEMBINAAN
• • UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SILA SEMAK JAWAPAN ANDA AKTIVITI 7c

MAKLUMBALAS 7c

7.4 Pepasangan Sementara 7.4.1 Takrif pepasangan sementara 7.4.2 Tempat yang lazim digunakan 7.4.3 Peraturan IEE khas sistem pepasangan sementara

PEPASANGAN SEMENTARA

• •

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA SILA SEMAK JAWAPAN ANDA AKTIVITI 7d

MAKLUMBALAS 7d

SISTEM PENDAWAIAN

E2001 / UNIT 7 /

Jawapan :

PENILAIAN KENDIRI – U7

Jika ada masalah yang timbul , sila berbincang dengan pensyarah anda. Selamat mencuba semoga berjaya !!! SOALAN

MAKLUMBALAS - U7
mencuba dahulu ??? Jika “ YA “ , sila semak jawapan anda . JAWAPAN PENILAIAN KENDIRI

Adakah anda telah

SISTEM PENDAWAIAN

E2001 / UNIT 7 /

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.