Anda di halaman 1dari 6

1

APLIKASI
MODUL GATEH SPM CSL2013
KARANGAN BAHAGIAN A (BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN) Bahagian A
[Masa dicadangkan : 45 minit] [30 markah] Lihat rajah di bawah dengan teliti kemudian huraikan pendapat anda tentang cara-cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 perkataan

KEMPEN CINTAILAH BAHASA KITA

CARA-CARA MEMARTABATKAN BAHASA KEBANGSAAN

MENGANJURKAN AKTIVITI KEBAHASAAN

PENERBITAN BAHAN BACAAN

Prosedur: 1. Pastikan calon menganalisis soalan dan mengenal pasti: i. ii. iii. Tugasan Tema Kata kunci : : : cara-cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan bahasa kebangsaan cara-cara

CSL2013

2 PENDAHULUAN
Mutakhir, isu yang berkaitan dengan.........................(sebutkan tema) dalam kalangan........................... (sebutkan isu ini melibatkan siapa) tidak pernah sunyi daripada menjadi topik perbincangan yang hangat dalam pelbagai medium komunikasi di Malaysia. Selaku warga yang bertanggungjawab, semua pihak seharusnya terpanggil untuk Ayat 2: meningkatkan/memperkasakan ATAU menangani/membanteras ......(tema)........di negara JUSTIFIKASI ini kerana......(peribahasa)........... di mana ada kemahuan, di situ ada jalan ATAU hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih ATAU yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang Ayat 3 : Persoalannya, apakah.......................................( salin tugasan soalan) dan berakhir dengan TUGASAN tanda tanya (?) Mutakhir, isu yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat tidak pernah sunyi daripada menjadi topik perbincangan yang hangat dalam pelbagai medium komunikasi di Malaysia. Selaku warga yang bertanggungjawab, semua pihak seharusnya terpanggil untuk memperkasakan bahasa kebangsaan di negara ini kerana hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Persoalannya apakah caracara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan? Ayat 1: TEMA

ISI PERTAMA
Ayat Topik GAPO Ayat Huraian 1 BAKPO Ayat Huraian 2 BAKPO LAGI? Ayat Contoh LAGU MANA Ayat Penegas YO LO KO NI? Rumus Ayat 5 Rumus Ayat 3 Rumus Ayat 4 Rumus Ayat 1 Rumus Ayat 2 Pada pendapat saya + (TUGASAN) + yang paling utama/efektif + ialah/adalah dengan + (ISI PERTAMA) Pada pendapat saya, cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang paling berkesan adalah dengan mengadakan kempen Cintailah Bahasa Kita. Hal ini dikatakan demikian kerana + (ISI) + (SIAPA) + (MENGAPA) Hal ini dikatakan demikian kerana kempen yang diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta dapat meningkatkan kesedaran anggota masyarakat tentang peri pentingnya bahasa kebangsaan sebagai wahana perpaduan kaum. Di samping itu, + (ISI) + juga mestilah + (BILA/DI MANA/CADANGAN) Di samping itu, kempen ini juga mestilah diadakan sepanjang tahun di seluruh pelosok negara dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Sebagai contoh, + (ISI) + seperti... Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan dalam kempen ini seperti penerbitan dokumentari, iklan, serta penghasilan pelbagai pemidang dan poster yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan Tegasnya, + (ISI) + (TUGASAN) Tegasnya, kempen Cintailah Bahasa Kita merupakan cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang paling berkesan.

Pada pendapat saya, cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang paling berkesan adalah dengan mengadakan kempen Cintailah Bahasa Kita. Hal ini dikatakan demikian kerana kempen yang diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta dapat meningkatkan kesedaran anggota masyarakat tentang peri pentingnya bahasa kebangsaan sebagai wahana perpaduan kaum. Di samping itu, kempen ini juga mestilah diadakan sepanjang tahun di seluruh pelosok negara dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan dalam kempen ini seperti penerbitan dokumentari, iklan, serta penghasilan pelbagai pemidang dan poster yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Tegasnya, kempen Cintailah Bahasa Kita merupakan cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang paling berkesan.

CSL2013

3 ISI KEDUA
Rumus Ayat Topik GAPO Ayat 1 Rumus Ayat 2 Selain itu, + (ISI) + juga dikenal pasti sebagai + (TUGASAN Tukar kata kunci) Selain itu, menganjurkan aktiviti kebahasaan juga dikenal pasti sebagai langkah yang boleh dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan. Saya berpendapat demikian kerana + (ISI) + (SIAPA) + (MENGAPA) Saya berpendapat demikian kerana aktiviti kebahasaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan intitusi pendidikan tinggi mampu menarik minat para pelajar untuk menggunakan bahasa kebangsaan yang betul secara lisan atau penulisan. Lagipun, + (ISI) + juga + (BILA/DI MANA/CADANGAN) Lagipun, aktiviti ini juga boleh dijadikan sebagai aktiviti tahunan dalam takwim kelab dan persatuan di sekolah khususnya persatuan bahasa Melayu. Misalnya, + (ISI) + termasuklah... Misalnya, aktiviti kebahasaan yang boleh dianjurkan termasuklah pertandingan bahas, pidato, pesta pantun, deklamasi sajak dan lain-lain. Jelaslah, salah satu ... + tugasan + isi kedua Jelaslah, salah satu langkah yang boleh dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita adalah dengan menganjurkan aktiviti kebahasaan.

Ayat Huraian BAKPO

Ayat Huraian BAKPO

Rumus Ayat 3 Rumus Ayat 4 Rumus Ayat 5

Ayat Contoh LAGU MANA Ayat Penegas YO LO KO NI

Selain itu, menganjurkan aktiviti kebahasaan juga dikenal pasti sebagai langkah yang boleh dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan. Saya berpendapat demikian kerana aktiviti kebahasaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan intitusi pendidikan tinggi mampu menarik minat para pelajar untuk menggunakan bahasa kebangsaan yang betul secara lisan atau penulisan. Lagipun, aktiviti ini juga boleh dijadikan sebagai aktiviti tahunan dalam takwim kelab dan persatuan di sekolah khususnya persatuan bahasa Melayu. Misalnya, aktiviti kebahasaan yang boleh dianjurkan termasuklah pertandingan bahas, pidato, pesta pantun, deklamasi sajak dan lain-lain. Jelaslah, salah satu langkah yang boleh dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita adalah dengan menganjurkan aktiviti kebahasaan.

ISI KETIGA
Ayat Topik GAPO Ayat Huraian BAKPO Rumus Ayat 1 Rumus Ayat 2 (TUGASAN Tukar kata kunci) + yang berikutnya ialah/adalah dengan + (ISI) Usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang berikutnya ialah penerbitan bahan bacaan. Dalam konteks ini + (ISI) + (SIAPA) + (MENGAPA) Dalam konteks ini, penerbitan lebih banyak bahan bacaan dalam bahasa kebangsaan melalui kerjasama pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan penerbit swasta berupaya untuk mempelbagaikan sumber bacaan masyarakat sama ada untuk menyampaikan maklumat atau hiburan. Tambahan pula, + (ISI) + juga + (BILA/DI MANA/CADANGAN) Tambahan pula, bahan bacaan yang diterbitkan ini juga seboleh-bolehnya dijual pada harga yang mampu dibeli oleh semua golongan tanpa menjejaskan kualitinya. Sebagai tamsilan, + (ISI) + merangkumi .... Sebagai tamsilan, bahan bacaan yang boleh diterbitkan merangkumi majalah, komik, antologi, novel dan sebagainya yang sesuai dengan citarasa semasa setiap lapisan masyarakat. Saya optimis + isi 3 + tugasan Saya optimis, penerbitan bahan bacaan merupakan antara usaha yang boleh dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita.

Ayat Huraian BAKPO

Rumus Ayat 3

Ayat Contoh LAGU MANA

Rumus Ayat 3

Ayat Penegas YO LO KO NI

Rumus Ayat 4

CSL2013

Usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang berikutnya ialah penerbitan bahan bacaan. Dalam konteks ini, penerbitan lebih banyak bahan bacaan dalam bahasa kebangsaan melalui kerjasama pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan penerbit swasta berupaya untuk mempelbagaikan sumber bacaan masyarakat sama ada untuk menyampaikan maklumat atau hiburan. Tambahan pula, bahan bacaan yang diterbitkan ini juga seboleh-bolehnya dijual pada harga yang mampu dibeli oleh semua golongan tanpa menjejaskan kualitinya. Sebagai tamsilan, bahan bacaan yang boleh diterbitkan merangkumi majalah, komik, antologi, novel dan sebagainya yang sesuai dengan citarasa semasa setiap lapisan masyarakat. Saya optimis, penerbitan bahan bacaan merupakan antara usaha yang boleh dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita.

KESIMPULAN
Rumus Saranan + Harapan Ayat 1 Rumus Ayat 2 Kesimpulannya, + sasaran dalam tugasan + mestilah berusaha untuk me......... + Tema + agar....... Kesimpulannya, semua pihak mestilah berusaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan agar bahasa ini tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Seruan (hafal dan ubah suai) Bahasa kebangsaan juga menjadi wahana untuk menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita kerana Bahasa Jiwa Bangsa!

Seruan

Kesimpulannya, semua pihak mestilah berusaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan agar bahasa ini tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Bahasa kebangsaan juga menjadi wahana untuk menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita kerana Bahasa Jiwa Bangsa!

CSL2013

5 Contoh Karangan Lengkap: Mutakhir, isu yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat tidak pernah sunyi daripada menjadi topik perbincangan yang hangat dalam pelbagai medium komunikasi di Malaysia. Selaku warga yang bertanggungjawab, semua pihak seharusnya terpanggil untuk memperkasakan bahasa kebangsaan di negara ini kerana hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Persoalannya apakah cara-cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan? Pada pendapat saya, cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang paling berkesan adalah dengan mengadakan kempen Cintailah Bahasa Kita. Hal ini dikatakan demikian kerana kempen yang diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta dapat meningkatkan kesedaran anggota masyarakat tentang peri pentingnya bahasa kebangsaan sebagai wahana perpaduan kaum. Di samping itu, kempen ini juga mestilah diadakan sepanjang tahun di seluruh pelosok negara dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan dalam kempen ini seperti penerbitan dokumentari, iklan, serta penghasilan pelbagai pemidang dan poster yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Tegasnya, kempen Cintailah Bahasa Kita merupakan cara untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang paling berkesan. Selain itu, menganjurkan aktiviti kebahasaan juga dikenal pasti sebagai langkah yang boleh dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan. Saya berpendapat demikian kerana aktiviti kebahasaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan intitusi pendidikan tinggi mampu menarik minat para pelajar untuk menggunakan bahasa kebangsaan yang betul secara lisan atau penulisan. Lagipun, aktiviti ini juga boleh dijadikan sebagai aktiviti tahunan dalam takwim kelab dan persatuan di sekolah khususnya persatuan bahasa Melayu. Misalnya, aktiviti kebahasaan yang boleh dianjurkan termasuklah pertandingan bahas, pidato, pesta pantun, deklamasi sajak dan lain-lain. Jelaslah, salah satu langkah yang boleh dilaksanakan bagi memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita adalah dengan menganjurkan aktiviti kebahasaan. Usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan yang berikutnya ialah penerbitan bahan bacaan. Dalam konteks ini, penerbitan lebih banyak bahan bacaan dalam bahasa kebangsaan melalui kerjasama pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan penerbit swasta berupaya untuk mempelbagaikan sumber bacaan masyarakat sama ada untuk menyampaikan maklumat atau hiburan. Tambahan pula, bahan bacaan yang diterbitkan ini juga seboleh-bolehnya dijual pada harga yang mampu dibeli oleh semua golongan tanpa menjejaskan kualitinya. Sebagai tamsilan, bahan bacaan yang boleh diterbitkan merangkumi majalah, komik, antologi, novel dan sebagainya yang sesuai dengan citarasa semasa setiap lapisan masyarakat. Saya optimis, penerbitan bahan bacaan merupakan antara usaha yang boleh dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita. Kesimpulannya, semua pihak mestilah berusaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan agar bahasa ini tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Bahasa kebangsaan juga menjadi wahana untuk menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita kerana Bahasa Jiwa Bangsa! CSL2013

CSL2013

Anda mungkin juga menyukai