Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Tahunan Kemahiran Hidup 2013 Tahun 6 SK Sungai Kertas

Minggu 1-6 3/1-8/2/13

tajuk pembelajaran 1. Reka Bentuk dan teknologi 1.2 Kreativiti dan reka cipta b) penghasilan projek reka cipta

Hasil pembelajaran Aras 1 i) mengenal pasti masalah ii) mengumpul maklumat iii) menelesaikan masalah melalui lakaran iv) memilih lakaran yang paling sesuai v) merancang dan menyediakan lukisan projek vi) menyediakan alatan dan bahan vii membina projek viii) membuat projek ix) menguji kefungsian projek dan membuat pembaikan

Catatan 1/1/13 cuti tahun baru 2/1/13 transisi tahun 1 Pelancaran kitar semula majalah dan surat khabar (14/1/13) Mesyuarat 1 (21/1/13) 24/1/13 Maulidur rasul 26/1/13 cuti berganti 27/1/12 Hari Thaipusam 10/2/13 Cuti tahun baru cina 24/2/13 hari kantin 25/2/13 Cuti peristiwa hari kantin 4-8/3/13 program cetusan minda Mesyuarat KH 2 (11/3/13)

7 11-15/2/13 8-12 18/222/3/13

e) pendokumentasian

1.4 elektrik dan elektronik b) penghasilan projek elektronik

Aras 1 Mengumpul dan merekod maklumat ii) membuat buku idea Aras 1 i) membaca dan menterjemah litar projek ii) memilih alatan, bahan dan komponen iii) mengukur, memotong dan menjalur wayar iv) memasang komponen mengikut litar projek v) menguji litar projek dan membuat pembaikan aras 2 i) menguji beberapa bahan pengalir dan penebat aras 3 i) membuat projek elektrik dan elektronik Aras 1 i) mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih ii) memilih bahan dan alatan tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih iii) menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak

13-15 1-19/4/13

1.5 baik pulih dan penyelengaraan b) penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah

Cuti pertengahan semester 1 (2529/3/13) Kempen hasil inovasi dan kreativiti KH (8/4/13) Pertandingan membuat model 1

Rancangan Pengajaran Tahunan Kemahiran Hidup 2013 Tahun 6 SK Sungai Kertas

iv) memeriksa, menguji dan melaras Aras 2 i) memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal Aras 3 i) menampal tiub basikal ii) mengganti tiub basikal Aras 1 i) mengenal pasti bahagian yang rosak ii) memilih alatan tangan dan bahan iii) membaiki atau mengganti bahagian yang rosak

rumah menggunakan bahan kitar semula (17/4/13)

16- 17 22/4-3/5/13

b) penyenggaraan dan membaikikerosakan kecil pada perabot

Cuti ganti 27/4/13 Cuti hari pekerja 1/5/13 Pertandingan projek elektrik Tahun 5 2/5/13 Mesyuarat KH 3 (16/5/13)

18-19 6-17/5/13

1.6 Jahitan b) penghasilan artikel

20-21 20/5-14/6

1.9 Tanaman sayuran a) penyediaan tapak

Aras 1 i) mengenalpasti bahan terpakai untuk di kitar semula ii) menjahit artikel mudah daripada bahan terpakai aras 2 i) mengenal pasti jenis mata jahitan hiasan dan bahan hiasan ii) manghias artikel Aras 1 i) menyatakan peralatan perkebunan dan kegunaannya ii) mengenal pasti tapak/kawasan yang sesuai untuk ditanam dengan sayur-sayuran iii) membersih tapak iv) menggembur tanah v) membina batas vi) membubuh baja asas vii) meletakkan sungkupan Aras 2 i) menanam sayur-sayuran secara hidroponik ii) memilih jenih sayuran yang sesuai ditanam secara

Hari wesak 24/5/13 Cuti semester 1 25/5-9/6/13

Rancangan Pengajaran Tahunan Kemahiran Hidup 2013 Tahun 6 SK Sungai Kertas

22-26 17/619/7/13

b) penanaman dan penjagaan

hidroponik iii) menyenarai dan memasang peralatan system hidroponik iv) menyemai biji benih v) menyediakan latrutan larutan nutrient Aras 1 i) mengenal pasti jenis sayur-sayuranyang hendak ditanam ii) menyemai biji benih iii) menanam sayur-sayuran di batas atau dalam bekas iv) menyiram dengan kaedah dan kuantiti yang sesuai v) membuat penjarangan dan menyulam vi) merumput dan membaja vii) mengawal perosak dan penyakit

7/7/13 Hari sukan 8/7/13 Cuti peristiwa hari sukan

27 22-26/7/13

c) pemungutan hasil

28 29/7-2/8/13

2. Perniagaan dan keusahawanan 2.2 merancang dan menyediakan barang jualan c) membuat rancangan jualan

Aras 2 i) memilih jenis sayuran yang sesuai ditanam dalam pasu atau bekas ii) menyediakan campuran tanah untuk penanaman sayuran dalam pasu atau bekas iii) menjaga sayuran dalam pasu/bekas Aras 1 26/7/13 Nurul Al-Quran i) mengenal pasti tempoh matang sayuran yang sesuai untuk dipungut hasil ii) mengendalikan hasil lepas tuai Aras 1 i) menerangkan cara mendapat bekalan melalui komisen ii) menyenaraikan barang yang sesuai dijual secara komisen iii) membuat rancangan jualan iv) membuat jadual kerja Aras 2 i) menghuraikan faedah menjual barang secara komisen 3

Rancangan Pengajaran Tahunan Kemahiran Hidup 2013 Tahun 6 SK Sungai Kertas

29 5-6/8/13 30-31 19-30/8/13

b) menediakan barang jualan 2.3 mempromisi jualan c) promosi melalui catalog

Aras 1 i) mengenal pasti pengendalian jualan secara komisen Aras 1 i) menyenaraikan kandungan yang perlu dalam katelog ii) mereka bentuk dan menghasilkan catalog mudah untuk barang yang hendak dijual iii) mempromosi dan menjual barang menggunakan catalog Aras 2 i) menilai cara mempromosi barang menggunakan catalog Aras 1 i) menerangkan cara yang sesuai untuk susun atau barang yang ehndak dijual ii) menyusun atur barng untuk persediaan jualan aras2 i) menilai susun atur barng yang menarik dan kurang menarik Aras 1 i) menyatakan maksud risiko ii) menyeraikan risiko dalam perniagaan yang biasa dihadapi semasa menjual iii) mengenal pasti punca risiko iv) mencadangkan cara mengurangkan risiko Aras 1 i) mengenal pasti cirri barang yang masih baik Aras 2 i) membanding beza barang yang masih baik dan barang yang rosak Aras 1 i)menerangkanetika perniagaan ii) mengenal pasti hak pengguna

Cuti pertengahan penggal 2 7-18/8/13

32 2-6/9/13

2.4 mengurus jualan c) menyusun atur barang

33 9-13/9/13

2.7 Risiko dalam perniagaan a) risiko dan cara mengurangkannya

34 16-20/9/13

a) mendapatkan maklumat barang

Hari Malaysia 16/9/13 Pertandingan membuat gerai18/9/13

35 23-27/9/13

b) etika perniagaan dan hak pengguna

Rancangan Pengajaran Tahunan Kemahiran Hidup 2013 Tahun 6 SK Sungai Kertas

Aras 2 i) menghuraikan tanggungjawab pengguna

Disediakan oleh:

. (Tan Chu Ming) Ketua Panitia KH