TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

pembinaan Negara bangsa merdeka i. (15 markah) Pakatan Murni. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. ii. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . 5. (15 markah) markah 3. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Berdasarkan pemerhatian anda. Kejayaaan Negara selepas merdeka. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka.

rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9. selaras dengan dasar dekolonisasi 6.latihan mentadbir . BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu .tanpa pertumpahan darah 2. Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 . bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. model Negara Kenya dan Rhodesia 4.kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8.mampu berkerajaan sendiri . melatih penduduk menerajui kerajaan 2.kerjasama . cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri. anggota dikenali sebagai ahli 12. dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. mengurangkan tekanan PKM 7. dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. cadangan oleh Sir Henry Gurney 5.rundingan .menentukan hala tuju Negara .

Pilihanraya 11.agama Islam agama rasmi 17.rombongan merdeka 10.penubuhan Suruhanjaya Reid 12. 15.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8.hak istimewa orang Melayu 16.penubuhan Parti Perikatan 9. perubahan terhadap dasar UMNO 6. 18.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4. Konvensyen Kebangsaan 15. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. 21. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. 16. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5. tolak ansur politik 3. penubuhan Perikatan 3. Kerjasama 2. penubuhan RIDA 9. 19.14. Persidangan kebangsaan 14. 20.kerjasama politik UMNO-MCA 6. 1. penubuhan IMP 13.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. Tanah Simpanan Melayu 20. Kerakyataan Negeri 1951 10. 17. penubuhan CLC 5.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . kesanggupan berunding 7.pemberian autonomi kepada negeri 14.berkerajaan sendiri 2. tiga jenis kerakyatan contoh 19.bincang dan susun perlembagaan 13.perpaduan kaum 3.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. pendekatan baru dalam arena politik 8.permuafakatan kaum 7.

cadangan suruhanjaya Reid 16. Suruhanjaya Reid 9. Perjanjian Persekutuan 10. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. british menerima cadangan 17. disahkan oleh MPP 18. Rundingan Lpndon 8. pilihanraya 5. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. lahir perlembagaan PTM 1957 19. Kedudukan Raja raja Melayu 13. Sistem Ahli 2. Rombongan London 7. penubuhan pra-perikatan 4. pakatan murni 3. Perlembagaan Persekutuan 11. (5 markah) Cabaran : 10 markah .4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. pemberian kuasa autonomi 12. penubuhan parti perikatan 6. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. Hak istimewa orang Melayu 14.

Berkeyakinan .Capai wawasan 2020 . (5 markah) Langkah: .Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Peranan rakan sebaya .Peranan pemimpin .Hormat menghormati .Belajar .Meneruskan DEB .Motivasi .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Peranan ibu bapa .Konsep 1 Malaysia .Kukuhkan perpaduan .Bertolak ansur .Meningkatkan R&D . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Kesedaran .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Peranan media .Meningkatkan mutu pendidikan .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful