TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

(15 markah) markah 3.pembinaan Negara bangsa merdeka i. Berdasarkan pemerhatian anda. Kejayaaan Negara selepas merdeka. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. 5. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. (15 markah) Pakatan Murni. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ii. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. selaras dengan dasar dekolonisasi 6.kerjasama .latihan mentadbir . anggota dikenali sebagai ahli 12. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri.mampu berkerajaan sendiri . di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. model Negara Kenya dan Rhodesia 4.kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8. Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. mengurangkan tekanan PKM 7. rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9.tanpa pertumpahan darah 2.rundingan .menentukan hala tuju Negara . melatih penduduk menerajui kerajaan 2. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 . cadangan oleh Sir Henry Gurney 5. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11.

perpaduan kaum 3.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. pendekatan baru dalam arena politik 8. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12. penubuhan IMP 13.penubuhan Suruhanjaya Reid 12.berkerajaan sendiri 2.14. 16.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4.agama Islam agama rasmi 17.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. kesanggupan berunding 7. penubuhan Perikatan 3.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5.rombongan merdeka 10. tolak ansur politik 3. 15. penubuhan CLC 5. penubuhan RIDA 9. tiga jenis kerakyatan contoh 19. perubahan terhadap dasar UMNO 6. 21. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. Tanah Simpanan Melayu 20. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1.bincang dan susun perlembagaan 13. Kerjasama 2. 17.pemberian autonomi kepada negeri 14.permuafakatan kaum 7. Pilihanraya 11. Persidangan kebangsaan 14.kerjasama politik UMNO-MCA 6.hak istimewa orang Melayu 16. 18. 1.penubuhan Parti Perikatan 9. Kerakyataan Negeri 1951 10.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Konvensyen Kebangsaan 15. 20.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8. 19.

memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. british menerima cadangan 17. Perlembagaan Persekutuan 11. disahkan oleh MPP 18. Perjanjian Persekutuan 10. (5 markah) Cabaran : 10 markah . Suruhanjaya Reid 9. Rundingan Lpndon 8. penubuhan parti perikatan 6. Hak istimewa orang Melayu 14. pemberian kuasa autonomi 12. Kedudukan Raja raja Melayu 13. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. cadangan suruhanjaya Reid 16. pakatan murni 3. lahir perlembagaan PTM 1957 19. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. penubuhan pra-perikatan 4. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. pilihanraya 5. Rombongan London 7. Sistem Ahli 2.

Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Meningkatkan R&D .Konsep 1 Malaysia .Meningkatkan mutu pendidikan .Kesedaran .Peranan rakan sebaya . (5 markah) Langkah: .Belajar .Hormat menghormati .Capai wawasan 2020 .Berkeyakinan .Meneruskan DEB .Motivasi . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Bertolak ansur .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Kukuhkan perpaduan .Peranan ibu bapa .Peranan pemimpin .Peranan media .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful