TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

pembinaan Negara bangsa merdeka i. ii. Berdasarkan pemerhatian anda. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. (15 markah) markah 3. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. 5. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. Kejayaaan Negara selepas merdeka. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. (15 markah) Pakatan Murni. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7.

cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. anggota dikenali sebagai ahli 12.latihan mentadbir . di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13.rundingan . Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1.kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8.mampu berkerajaan sendiri . model Negara Kenya dan Rhodesia 4. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri. mengurangkan tekanan PKM 7.tanpa pertumpahan darah 2. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 . selaras dengan dasar dekolonisasi 6. dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. cadangan oleh Sir Henry Gurney 5.kerjasama . melatih penduduk menerajui kerajaan 2. rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9.menentukan hala tuju Negara .

kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . penubuhan Perikatan 3. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1. 19. Persidangan kebangsaan 14.perpaduan kaum 3. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. 21.berkerajaan sendiri 2.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. perubahan terhadap dasar UMNO 6. 15. 1. 20.kerjasama politik UMNO-MCA 6.penubuhan Parti Perikatan 9.14. tiga jenis kerakyatan contoh 19.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8. Konvensyen Kebangsaan 15. kesanggupan berunding 7.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. Pilihanraya 11.pemberian autonomi kepada negeri 14. penubuhan IMP 13. penubuhan CLC 5.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. Kerakyataan Negeri 1951 10. 18.agama Islam agama rasmi 17. tolak ansur politik 3.permuafakatan kaum 7. 16. Tanah Simpanan Melayu 20.bincang dan susun perlembagaan 13.penubuhan Suruhanjaya Reid 12.rombongan merdeka 10. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12. Kerjasama 2. penubuhan RIDA 9. 17.hak istimewa orang Melayu 16. pendekatan baru dalam arena politik 8.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5.

pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. penubuhan pra-perikatan 4. Kedudukan Raja raja Melayu 13. penubuhan parti perikatan 6. Perlembagaan Persekutuan 11. british menerima cadangan 17. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. pemberian kuasa autonomi 12. Hak istimewa orang Melayu 14. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. lahir perlembagaan PTM 1957 19. disahkan oleh MPP 18. cadangan suruhanjaya Reid 16. pilihanraya 5. Rombongan London 7. Rundingan Lpndon 8. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. (5 markah) Cabaran : 10 markah . pakatan murni 3. Sistem Ahli 2.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. Perjanjian Persekutuan 10. Suruhanjaya Reid 9.

Kesedaran .Belajar .Peranan media .Meningkatkan R&D . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Meneruskan DEB .Bertolak ansur .Peranan pemimpin .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Capai wawasan 2020 .Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Konsep 1 Malaysia . (5 markah) Langkah: .Peranan ibu bapa .Berkeyakinan .Peranan rakan sebaya .Motivasi .Kukuhkan perpaduan .Hormat menghormati .Meningkatkan mutu pendidikan .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .