TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

pembinaan Negara bangsa merdeka i. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. Berdasarkan pemerhatian anda. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. (15 markah) Pakatan Murni. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . ii. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. 5. (15 markah) markah 3.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. Kejayaaan Negara selepas merdeka.

Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri.kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8. Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. melatih penduduk menerajui kerajaan 2. cadangan oleh Sir Henry Gurney 5.rundingan . anggota dikenali sebagai ahli 12. mengurangkan tekanan PKM 7.kerjasama . dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 . bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini.menentukan hala tuju Negara . rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11.latihan mentadbir . selaras dengan dasar dekolonisasi 6. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13.mampu berkerajaan sendiri . model Negara Kenya dan Rhodesia 4. dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3.tanpa pertumpahan darah 2.

1.rombongan merdeka 10. penubuhan CLC 5. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1. Persidangan kebangsaan 14. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. Kerakyataan Negeri 1951 10. penubuhan IMP 13. perubahan terhadap dasar UMNO 6.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. penubuhan RIDA 9.hak istimewa orang Melayu 16.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4. tiga jenis kerakyatan contoh 19. 16.perpaduan kaum 3.penubuhan Parti Perikatan 9.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. 20. tolak ansur politik 3. Konvensyen Kebangsaan 15.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . Pilihanraya 11.14.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. 17. 19.agama Islam agama rasmi 17. 21. 15.bincang dan susun perlembagaan 13. penubuhan Perikatan 3.pemberian autonomi kepada negeri 14. kesanggupan berunding 7. Tanah Simpanan Melayu 20. Kerjasama 2. pendekatan baru dalam arena politik 8.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8.kerjasama politik UMNO-MCA 6.berkerajaan sendiri 2.penubuhan Suruhanjaya Reid 12. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni.permuafakatan kaum 7. 18. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12.

jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. Kedudukan Raja raja Melayu 13. lahir perlembagaan PTM 1957 19. pemberian kuasa autonomi 12. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. disahkan oleh MPP 18. penubuhan pra-perikatan 4. Sistem Ahli 2. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. pakatan murni 3. Perlembagaan Persekutuan 11. british menerima cadangan 17.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. (5 markah) Cabaran : 10 markah . Rombongan London 7. penubuhan parti perikatan 6. Hak istimewa orang Melayu 14. Rundingan Lpndon 8. Suruhanjaya Reid 9. cadangan suruhanjaya Reid 16. Perjanjian Persekutuan 10. pilihanraya 5.

Meningkatkan R&D .Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Berkeyakinan .Meningkatkan mutu pendidikan .Meneruskan DEB .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Hormat menghormati .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Capai wawasan 2020 .Peranan pemimpin .Peranan media .Belajar .Kukuhkan perpaduan . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Bertolak ansur .Motivasi .Peranan rakan sebaya . (5 markah) Langkah: .Peranan ibu bapa .Kesedaran .Konsep 1 Malaysia .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful