TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

5. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . Berdasarkan pemerhatian anda. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6.pembinaan Negara bangsa merdeka i. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. ii. (15 markah) Pakatan Murni. Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. Kejayaaan Negara selepas merdeka. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. (15 markah) markah 3. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8.menentukan hala tuju Negara . Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu . dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8. selaras dengan dasar dekolonisasi 6. model Negara Kenya dan Rhodesia 4. mengurangkan tekanan PKM 7. dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3.kerjasama . cadangan oleh Sir Henry Gurney 5. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11.rundingan . anggota dikenali sebagai ahli 12.tanpa pertumpahan darah 2. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 . bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri. rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9.mampu berkerajaan sendiri . melatih penduduk menerajui kerajaan 2.latihan mentadbir .

penubuhan Parti Perikatan 9. tiga jenis kerakyatan contoh 19. 20. kesanggupan berunding 7.bincang dan susun perlembagaan 13. perubahan terhadap dasar UMNO 6. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4. 18.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. 21. 1. tolak ansur politik 3.hak istimewa orang Melayu 16. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5. 17.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah .agama Islam agama rasmi 17. Pilihanraya 11.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. penubuhan CLC 5.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12. Konvensyen Kebangsaan 15. 15. Kerakyataan Negeri 1951 10.kerjasama politik UMNO-MCA 6. 16. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni.perpaduan kaum 3. 19.pemberian autonomi kepada negeri 14. penubuhan RIDA 9. penubuhan Perikatan 3. Persidangan kebangsaan 14.berkerajaan sendiri 2.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8. penubuhan IMP 13.rombongan merdeka 10.penubuhan Suruhanjaya Reid 12. Tanah Simpanan Melayu 20. Kerjasama 2. pendekatan baru dalam arena politik 8.permuafakatan kaum 7.14.

4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. cadangan suruhanjaya Reid 16. Rundingan Lpndon 8. Hak istimewa orang Melayu 14. lahir perlembagaan PTM 1957 19. Suruhanjaya Reid 9. pilihanraya 5. (5 markah) Cabaran : 10 markah . Perlembagaan Persekutuan 11. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. disahkan oleh MPP 18. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda. penubuhan parti perikatan 6. Perjanjian Persekutuan 10. Kedudukan Raja raja Melayu 13. pakatan murni 3. penubuhan pra-perikatan 4. Rombongan London 7. Sistem Ahli 2. pemberian kuasa autonomi 12. british menerima cadangan 17. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15.

Peranan media .Kesedaran .Berkeyakinan .Meneruskan DEB .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Hormat menghormati .Kukuhkan perpaduan .Peranan pemimpin .Peranan rakan sebaya .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Bertolak ansur . (5 markah) Langkah: .Meningkatkan mutu pendidikan .Meningkatkan R&D .Motivasi .Belajar .Konsep 1 Malaysia . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Capai wawasan 2020 .Peranan ibu bapa .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful