TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

(Merujuk tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 bab 5)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut: I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah , risalah, internet dan lain-lain. II Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. III Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TEMA 11 – PEMBINAAN NEGARA BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT TAJUK : KEMUNCULAN NEGARA YANG BERDAULAT 31 OGOS 1957 Soalan : Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Peringatan: Calon hendakah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Memahami langkahlangkah ke arah pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu 2. Langkah-langkah ke arah pembinaan Negara bangsa yang merdeka Huraikan langkah-langkah 30 5 markah Markah penuh

Isi dan Huraian

pembinaan Negara bangsa merdeka i. Berdasarkan pemerhatian anda. (15 markah) Pakatan Murni. (15 markah) markah 3. (5 markah) 10 Markah  Menghayati nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme daripada proses pembinaan Negara bangsa demi memajukan Negara 7. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni.  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. Langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/ 10 markah . Penerapan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme dalam proses pembinaan Negara Malaysia yang merdeka. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. 10 markah Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju menjelang 2020 6. Huraikan langkah-langkah ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. (5 markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ii. 5. 15 markah 15 markah Mengaplikasi langkahlangkah pembinaan Negara bangsa demi kemerdekaan Negara Menilai kejayaan negara setelah merdeka. Jelaskan kesan pengenalan Sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara Bangsa Tanah Melayu 4. Kejayaaan Negara selepas merdeka. Menganalisis kesan perngenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni dalam pembinaan Negara bangsa Sistem Ahli . Cabaran mengekalkan Kemerdekaan dan kemajuan Negara Malaysia.

model Negara Kenya dan Rhodesia 4. dipersetujui dalam mesyuarat Raja-raja Melayu 8.tanpa pertumpahan darah 2. selaras dengan dasar dekolonisasi 6. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 markah Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Huraikan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan Negara kita pada hari ini. Langkah-langkah kea rah pembinaan Negara bangsa yang Merdeka Sistem Ahli 1. melatih penduduk menerajui kerajaan 2.kita patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara 8. Rumusan Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri.kerjasama . anggota dikenali sebagai ahli 12. BIL 1 ISI / HURAIAN Pengenalan/Terangkan latar belakang pembinaan Negara Bangsa Melayu .rundingan .menentukan hala tuju Negara .mampu berkerajaan sendiri .latihan mentadbir . rundingan British dengan wakil kaum Tanah Melayu 9. di lantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British 13. dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Jaafar 3. cth : Dato’ Onn 10 kabinet bayangan 11. mengurangkan tekanan PKM 7. dipersetujui oleh Raja-raja Melayu MARKAH 5 markah 2 . cadangan oleh Sir Henry Gurney 5.

membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu 12.pendedahan mentadbir / menerajui kerajaan 4. Kesan pengenalan sistem Ahli dan Pakatan Murni. Konvensyen Kebangsaan 15.permuafakatan kaum 7. perubahan terhadap dasar UMNO 6. 21.kerjasama politik UMNO-MCA 6. tolak ansur politik 3. penubuhan IMP 13. 16. 18. 20.kerajaan persekutuan terbentuk ( mana-mana yang munasabah ) 15 markah . Persidangan kebangsaan 14.kerjasama politik UMNO-MCA-MIC 8. 9 ahli di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British menjaga 1 fortfolio urus pentadbiran harian jabatan mencadangkan undang-undang berkaitan berkaitan dengan jabatannya dibentang dalam MPP cth ahli dan Portfolio 30 markah 3 Pakatan Murni 1.wakil 4 Perikatan / 4 wakil raja / contoh 11. pendekatan baru dalam arena politik 8.agama Islam agama rasmi 17.perpaduan kaum 3.pemberian autonomi kepada negeri 14. Tanah Simpanan Melayu 20.berkerajaan sendiri 2. 19. 15. kesanggupan berunding 7.bincang dan susun perlembagaan 13.pilihanraya bandaran / negeri/ dan MPP 5.hak istimewa orang Melayu 16. penubuhan Perikatan 3.penubuhan Parti Perikatan 9. penubuhan CLC 5.isu kedudukan Raja-Raja Melayu 15. penubuhan RIDA 9. penyelesaian untuk perpaduan kaum 4. tiga jenis kerakyatan contoh 19. 1. Pilihanraya 11.penubuhan Suruhanjaya Reid 12.14.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan 18. Kerjasama 2. Kerakyataan Negeri 1951 10.rombongan merdeka 10. 17.

Rombongan London 7. lahir perlembagaan PTM 1957 19. penubuhan parti perikatan 6. pakatan murni 3. (5 markah) Cabaran : 10 markah . Perjanjian Persekutuan 10. Kedudukan Raja raja Melayu 13. Perlembagaan Persekutuan 11. jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara setelah merdeka. disahkan oleh MPP 18. Suruhanjaya Reid 9. Sistem Ahli 2. memorandum daripada raja melayu/parti politik/perseorangan 15. penubuhan pra-perikatan 4. pilihanraya 5. pemberian kuasa autonomi 12. british menerima cadangan 17. cadangan suruhanjaya Reid 16. Aman makmur/keamanan/kemakmuran Kestabilan politik Kemajuan ekonomi Kemajuan pendidikan Bersatu padu Kemajuan sukan Pembangunan pembandaran Kemajuan Perdagangan Kemajuan Perindustrian Perkembangan pelancongan Peningkatan taraf hidup Kadar kemiskinan semakin rendah Hubungan diplomatik Dapat bersaing/berdaya saing (Mana-mana munasabah) 10 markah 6 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan Negara. pemasyuran kemerdekaan 15 markah 5 Berdasarkan pemerhatian anda.4 Cadangkan langkah-langkah kea rah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1. Hak istimewa orang Melayu 14. Rundingan Lpndon 8.

Hormat menghormati .- Kekalkan perpaduan kaum Persaingan ekonomi Kemiskinan Taraf pendidikan Gejala sosial Globalisasi Keruntuhan akhlak Pemisahan etnik Perbezaan taraf hidup Politik perkauman Isu perkauman Kerjasama Idea/pemikiran Jati diri Latar belakang masyarakat (Mana-mana yang munasabah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5 markah) Langkah: . Bijaksana Bekerjasama Perundingan/musyawarah Berusaha 10 markah 7 .Belajar .Meneruskan DEB .Konsep 1 Malaysia .Peranan media .Kukuhkan perpaduan .Capai wawasan 2020 .Semangat kejiranan (Mana-mana munasabah) Nyatakan nilai-nilai murni/ikhtibar/patriotisme paripada pembinaan Negara yang boleh diterapkan demi kemajuan Negara.Ilmu agama/agama/pendidikan moral .Peranan rakan sebaya .Peranan ibu bapa .Berkeyakinan .Kesedaran .Bertolak ansur .Peranan pemimpin .Meningkatkan R&D .Motivasi .Meningkatkan mutu pendidikan .

- Pakatan Murni Perpaduan kaum/bersatu padu Kerjasama kaum Bertolak ansur Demokrasi Tidak berputus asa Tabah menghadapi cabaran Semangat meneroka Berwawasan Berdikari Inovatif dan kreatif Pemikiran terbuka Kekalkan keamanan Pentadbiran teratur (Mana-mana munasabah) 8 Iktibar: Ilmu pengetahuan Diri/bangsa/Negara Harapan untuk masa depan/harapan untuk kemajuan Negara Malaysia Kemerdekaan Pelbagai kebudayaan Capai wawasan 2020 Keharmonian Pengorbanan Kerjasama kaum Kebijaksanaan 5 markah .