Adab

Hikmah

Pengertian

Perkara Membatalkan wuduk

Wuduk

Hukum

Rukun Perkara makruh Perkara sunat

Wajib
    

Sunat

Tawaf Menyentuh Al- Quran Sujud tilawah Solat Sujud syukur

 Sebelum membaca Al-Quran  Ketika hendak tidur  Ketika marah

Rukun

Tertib

Niat

Membasuh kedua kaki

Membasuh muka

Membasuh sebahagian kepala

Membasuh kedua tangan

 Mulakan dengan membaca Bismillah  Membasuh kedua tangan hingga kepergelangan  Berkumur-kumur  Membasuh kedua-dua telinga  Menyapu keseluruh kepala  Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya  Mengulangi tiga kali setiap perbuatan

Perkara makruh

 Membasuh anggota wuduk lebih dari tiga kali  Berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung secara berlebihan  Mendahulukan anggota kiri dari kanan  Bercakap ketika berwuduk

Hilang akal

Bersentuh kulit Lelaki dan Perempuan Bukan muhrim Tidur tidak Tetap punggung

Keluar sesuatu Daripada qubul Dan dubur

Menjaga aurat

Menghadap kiblat

Berjimat Menggunakan air

Tidak bercakap

Mulakan dengan Bismillah

 Membersihkan anggota yang terdedahkan kepada kekotoran  Menghapuskan dosa-dosa kecil  Melahirkan individu yang sentiasa beradab sopan  Menyegarkan badan