Anda di halaman 1dari 24

SEJARAH TINGKATAN 1

BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH

DI MALAYSIA ZAMAN PRASEJARAH TERBAHAGI KEPADA TIGA


200 000 300 000 tahun dahulu

ZAMAN PALEOLITIK

7 000 tahun dahulu

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

4 000 tahun dahulu

ZAMAN NEOLITIK

ZAMAN LOGAM

Mengapakah tiada ZAMAN MESOLITIK di Malaysia?

Alat-alat batu Hoabinh telah wujud di Bukit Jawa, Lenggong, Perak kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu, iaitu semasa Malaysia berada dalam Zaman Paleolitik

ZAMAN PALEOLITIK
CIRI-CIRI PENEMPATAN

Hidup secara Nomad

Tempat tinggal

ZAMAN PALEOLITIK
Memburu binatang liar
KEGIATAN & PERALATAN

Pungut hasil hutan Cara hidup Sara diri Alatan batu ialah Alatan utama Kehidupan seharian

ZAMAN PALEOLITIK
Alat penetak Alat repihan
KEGIATAN & PERALATAN

Kapak genggam

ZAMAN PALEOLITIK
ANIMISME
Percaya bahawa setiap benda (batu/pokok) mempunyai semangat orang mati

Mayat dikebumikan dengan barangan seperti makanan & alatan batu

MENGAMALKAN UPACARA PERKUBURAN

KEPERCAYAAN

ZAMAN PALEOLITIK

sabah Tingkayu (Lenggong) Perak Bukit Jawa Kota Tampan Bukit Bunuh
sarawak Gua Niah
LOKASI DI MALAYSIA

ZAMAN NEOLITIK
CIRI-CIRI PENEMPATAN
Hidup menetap, Wujud Sistem bermasyarakat
Mempunyai Ketua, Adanya pembahagian kerja

Tempat tinggal

ZAMAN NEOLITIK
Peralatan tembikar Berdagang Secara barter Bercucuk tanam
KEGIATAN & PERALATAN

Mencipta barangan perhiasan

ZAMAN NEOLITIK
Menangkap ikan
KEGIATAN & PERALATAN

berburu

Menternak binatang

ZAMAN NEOLITIK
Pungut hasil hutan
KEGIATAN & PERALATAN

Beliung
Pemukul Kulit kayu

Peralatan batu

ZAMAN NEOLITIK
ANIMISME
sabah Bukit Tengkorak

kelantan Gua Cha


KEPERCAYAAN
LOKASI DI MALAYSIA

ZAMAN LOGAM
CIRI-CIRI PENEMPAT AN

HIDUp menetap Mempunyai Adat resam

Tempat tinggal

ZAMAN LOGAM
Memburu Binatang liar Bercucuk tanam Berdagang Secara barter

Menternak binatang
KEGIATAN & PERALATA

ZAMAN LOGAM
Kapak Sabit
Mata Lembing

Pisau Tulang Mawas

Alatan logam (gangsa & besi)


Menangkap ikan
KEGIATAN & PERALATA

ZAMAN LOGAM
MEMPUNYAI KEPERCAYAAN & PEGANGAN HIDUP YANG TERTENTU MENJALANKAN PENGEBUMIAN DENGAN KEPINGAN BATU

KEPERCAY AAN

ZAMAN LOGAM

PAHANG Sungai Tembeling Perak Changkat Menteri Gua Harimau


LOKASI DI MALAYSIA

ZAMAN PALEOLITIK
CIRI-CIRI PENEMPATAN Gua batu kapur Kawasan lapang berhampiran tasik dan sungai

KEGIATAN DAN PERALATAN

Memburu binatang Pungut hasil hutan spt. Buah-buahan dan pucuk-pucuk daun Cara hidup sara diri Alatan batu sebagai alat utama Animisme Amalkan upacara perkuburan
Bukit Jawa, Kota Tampan Gus Niah, Sarawak, Tingkayu, Sabah

KEPERCAYAAN
LOKASI DI MALAYSIA

ZAMAN NEOLITIK
CIRI-CIRI PENEMPATAN KEGIATAN DAN PERALATAN Menetap dalam gua dan berhampiran sungai dan tasik Bercucuk tanam dan berdagang Cipta alatan tembikar seperti bekas air dan periuk Gunakan alat batu seperti beliung dan pemotong kulit kayu Animisme Gua Cha, Kelantan Bukit Tengkorak, Sabah

KEPERCAYAAN LOKASI DI MALAYSIA

ZAMAN LOGAM
CIRI-CIRI PENEMPATAN Hidup menetap dan ada juga yang masih tinggal di gua dan berhampiran sungai

KEGIATAN DAN PERALATAN

Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi Bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu,menternak binatang dan berdagang secara tukar barang
Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup tertentu Sungai Tembeling, Pahang Gua Harimau, Perak

KEPERCAYAAN LOKASI DI MALAYSIA

Gigih

Berusaha

Berdikari

Daya Kreativiti
RAKYAT MAJU

IKTIBAR / PENGAJARAN

Menanya soalansoalan yang dapat mencungkil daya pemikiran pelajar untuk mengemukakan idea-idea baru seta mencetuskan pemikiran bertahap tinggi.

murid diberi kebebasan untuk membanding,membeza,menyusun atur,mengelas dan mengenal pasti sebab atau akibat mengikut pendapat dan pandangan mereka sendiri.

IDEA KRETIF dan INOVATIF


Meningkatkan lagi keupayaan dan kebolehan sedia ada pada murid. Mereka akan dapat mengawal, memandu dan mengukur pembelajaran yang telah mereka kuasai. Kebolehan ini akan menjadikan mereka lebih produktif dan berdaya saing.

Murid mestilah sentiasa Berfikiran positif.

Sentiasa memberi latihan,kursus atau penambahbaikan kepada guru berfokus kepada kepada kemahiran berfikir aras tinggi.

TAMAT