Anda di halaman 1dari 19

AGAMA HINDU

Kata

"Dharma" berasal dari bahasa Sanskrit. Bererti menjinjing, memelihara, mengatur, atau menuntun. Sedangkan dalam kehidupan manusia, dharma dapat bererti ajaran, kewajiban atau peraturan- peraturan suci yang memelihara dan menuntun manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup iaitu tingkah laku dan budi pekerti yang luhur.

Ahimsa

berasal dari kata a yang bererti tidak, dan himsa yang bererti membunuh atau menyakiti. Jadi ahimsa bererti tidak membunuh atau tidak menyakiti orang (mahluk) lain. Menyakiti /membunuh adalah suatu perbuatan dosa yang besar dan dilarang oleh Agama Hindu.

Seseorang

yang ditugaskan untuk melakukan sesuatu pekerjaan hendaknya menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dan bersungguh-sungguh.

Ksama

merupakan tindakan yang sangat terpuji bagi setiap manusia. Setiap orang pasti pernah berbuat salah dan oleh kerana itu pada suatu saat ia pasti ingin dimaafkan pula oleh orang lain. Memberikan maaf harus dengan tulus ikhlas.

Manusia

diharapkan agar mengendalikan nafsu atau keinginannya. Janganlah menuruti nafsu dan keinginan kerana dapat menyulitkan diri sendiri atau orang lain. Nafsu tersebut berupa nafsu sexual, marah, dan lain-lain.

Orang

yang menginginkan barang orang lain atau mencuri adalah orang yang tidak mengendalikan, dan selalu terjebak oleh nafsu duniawi. Orang dengan sifat seperti ini pada akhirnya akan menderita kerana tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki dan selalu ingin mengambil hak orang lain.

Bersih

dan suci bukan hanya badannya saja, tetapi juga fikiran dan hati. Dengan hati dan fikiran yang bersih maka ketenteraman dan kedamaian serta ketenangan hidup akan mudah didapatkan.

Manusia

harus berani membela kebenaran dimuka bumi ini. Menjunjung tinggi kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran tanpa pandang bulu dan tidak takut pada sesiapa pun.

Selain

belajar manusia juga dituntut untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dengan belajar dan mengajar akan lebih cepat tercipta masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya, masyarakat yang maju.

Berusahalah

agar tidak marah dan cepat

marah. Kemarahan dapat menyakitkan hati orang lain, menimbulkan kekecewaan terhadap orang lain. Diketahui bahawa dengan cepat marah orang akan cepat tua.

Manusia

harus mempunyai sifat setia, jujur, dan selalu berkata serta berbuat yang benar pula. Disamping itu, juga harus berani bertanggungjawab terhadap apa yang dikatakan, tidak berkhianat kepada teman, dan harus menepati janji.

Dharma

( tanggungjawab )

Segala tugas dan tanggungjawab

dengan sempurna serta amanah.


Ahimsa

( kasih sayang )

Tiada kekejaman terhadap


sebarang mahluk sama ada manusia atau binatang.

Dhruthi

( keberanian dan

ketetapan )

Berani dan mempunyai hati yang


tetap untuk menghadapi sebarang

cabaran dalam kehidupan.


Kahamaa

( timbang rasa, baik hati

)
Bertimbang rasa dan baik hati

terhadap semua orang serta

Damo

( mengawal fikiran )

Tidak bertindak dengan sesuka hati

atau mengikut perasaan yang


mungkin menyebabkan kecederaan,

apa- apa yang tidak baik kepada


orang lain.

Satheyam

( tidak tamak )

Hidup sederhana dan tidak tamak

untuk memperoleh kebahagian,


sebaiknya akan berasa sedih dan

terseksa jika selalu tamak dan


bersifat kebendaan. Oleh itu,

individu mesti hidup mengikut


kemampuan sahaja.

Vidyaa

( ilmu & pandangan rohani)

Menggunakan ilmu yang diperoleh untuk mencapai kerohanian dan kemakmuran dalam kehidupannya.
Showcha

(kebersihan)

Kebersihan dari segi mental dan fizikal.

Mindriya

nigraham (mengawal

perasaan)

Mengawal perasaan supaya dapat


bertindak sengan rasional.
Dheer

(Membentuk fikiran yang tetap)

Saling berkait dengan nilai mengawal perasaan dengan kedua- dua nilai ini

individu dapat bertindak secara


rasional.

Maakkrodha

(keseimbangan)

Keseimbangan dari semua segi seperti

emosi, jasmani dan rohani.


Sathya

(mencintai kebenaran)

Bercakap, berfikir dan bertindak


dengan benar. Jika tidak berbuat

demikian , individu akan berasa sesat


dan mungkin jalan salah.

Anda mungkin juga menyukai