Anda di halaman 1dari 14

KEMAHIRAN 1 : DISKRIMINASI YANG SAMA Arahan: Bulatkan saiz yang sama

CONTOH:

12

KEMAHIRAN 1 : DISKRIMINASI YANG SAMA Arahan: Padankan gambar yang sama bentuk
CONTOH:

13

KEMAHIRAN 2 : DISKRIMINASI YANG GANJIL Arahan: Tandakan X pada gambar yang tidak serupa.
CONTOH:

14

KEMAHIRAN 3 : DISKRIMINASI SAIZ Arahan: Bulatkan gambar yang besar


CONTOH:

15

KEMAHIRAN 4 : INGAT KEMBALI Arahan: Bulatkan gambar yang besar

16

KEMAHIRAN 4 : INGAT KEMBALI Arahan: Bulatkan gambar yang besar

17

KEMAHIRAN 5 : ORIENTASI KEDUDUKAN Arahan: Bulatkan gambar yang tidak sama kedudukannya.
CONTOH:

18

KEMAHIRAN 6 : TURUTAN Arahan: Tulis nombor 1, 2, 3 dalam kotak yang disediakan mengikut urutan yang betul.

19

KEMAHIRAN 7 : MELENGKAPKAN Arahan: Sambungkan titik-titik dan warnakan.

20

KEMAHIRAN 8: MENYALIN Arahan: Lukis semula rajah di bawah pada ruang yang disediakan.

21

KEMAHIRAN 9: RAJAH LATAR BELAKANG ATAU BERTINDIH Arahan: Sebut nama benda-benda yang terdapat dalam gambar ini.

22

KEMAHIRAN: 10. KO-ORDINASI MOTOR MATA TANGAN Arahan: Tulis nama benda-benda yang terdapat dalam gambar ini.

23

KEMAHIRAN 11: PERTALIAN JARAK Arahan: Salin semula seperti rajah di sebelah

24