Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Inkuiri Penemuan

Contoh 1:
Bidang Tajuk Tahun Standard Kandungan : : : : Alam Bahan Sifat Bahan 4 Murid dibimbing untuk : 1.1 Memahami sifat bahanyang boleh mengalirkan arus elektrik. Murid berupaya untuk : 1.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

Standard Pembelajaran

:

Objektif

: Murid dapat menyenaraikan 5 bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan 5 bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Pemerhatian Indikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, sentuhan, rasa atau bau CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

Guru menyediakan 10 bahan yang akan digunakan sebagai bahan ujikaji. Guru membuat demonstrasi meletakkan bahan ujikaji pada litar ujian.

1.Apakah bahan yang ditunjukkan ini? 2.Dimanakh sepatutnya cikgu meletakkan bahan ini pada papan litar

Analisis 1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul 2. Imaginasi Murid menyebut nama bahanbahan yang ditunjukkan. Murid membuat hipotesis awal. 1. Apakah objek ini?

Penjanaan Idea Membuat hipotesis Indikator Amalan 2.1.3 Menghasilkan idea yang

2.Adakah objek yang ditunjukkan ini mengalirkan arus elektrik?

4. Apakah bahan yang diuji? Guru mengarahkan ketua kumpulan untuk mendapatkan 3. Bahan konduktor dapat menyalakan mentol. Apakah yang berlaku pada dengan bahan untuk membina mentol? litar.1 /2.2.5 Memberi pelbagai kategori atau aspek. Berikan contoh bahan lain yang bersifat penebat.Berikan contoh bahan lain yang bersifat konduktor.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat konduktor. 3.1. (LAMPIRAN 1) 4. Mengapakah objek itu bahan-bahan ujikaji.2.3 Membuat wajaran dengan betul Setiap kumpulan dibekalkan 1. Murid merekod pemerhatian mereka di dalam jadual yang disediakan. dapat menyalakan mentol? Murid menjalankan ujikaji dengan menyambungkan bahan ujikaji di litar. Tindakan Pelaksanaan Indikator Amalan 4. 2.kenapa mentol menyala? Pentaksiran Murid dapat menyatakan bahan konduktor dan bahan penebat.bermakna Sintesis Idea Indikator Amalan 2. 5/3/2.Apakah yang akan berlaku sekiranya konduktor disambungkan pada litar.Apakah nama objek yang dapat menyalakan mentol? 3.2. Perkembangan Menguji hipotesis Indikator Amalan 3.2 . Bahan penebat tidak boleh menyalakan mentol.2 Menghasilkan komunikasi yang unik. Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat penebat. 1.2.1. 2. Guru meminta murid membuat rumusan berkaitan konduktor dan penebat. Menilai Indikator Amalan 3. 1.

K2 KPS7 – K1.KPS1 KPS2 – K1. K2. K3. K2 .K2 Refleksi : Nilai dan Sikap Bekerjasama. kebersihan. K4 KMS 5 .K3. K4 KPS4 – K1. K3 . K4 KMS 1– K2. berhati-hati .

________________________________ 3._______________________________ 3_______________________________ 4. _______________________________ 1.LEMBARAN 1 BAHAN 1_______________________________ 2. ________________________________ . ________________________________ 4 ________________________________ 5. ________________________________ 2. _______________________________ 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful