Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Inkuiri Penemuan

Contoh 1:
Bidang Tajuk Tahun Standard Kandungan : : : : Alam Bahan Sifat Bahan 4 Murid dibimbing untuk : 1.1 Memahami sifat bahanyang boleh mengalirkan arus elektrik. Murid berupaya untuk : 1.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

Standard Pembelajaran

:

Objektif

: Murid dapat menyenaraikan 5 bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan 5 bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Pemerhatian Indikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, sentuhan, rasa atau bau CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

Guru menyediakan 10 bahan yang akan digunakan sebagai bahan ujikaji. Guru membuat demonstrasi meletakkan bahan ujikaji pada litar ujian.

1.Apakah bahan yang ditunjukkan ini? 2.Dimanakh sepatutnya cikgu meletakkan bahan ini pada papan litar

Analisis 1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul 2. Imaginasi Murid menyebut nama bahanbahan yang ditunjukkan. Murid membuat hipotesis awal. 1. Apakah objek ini?

Penjanaan Idea Membuat hipotesis Indikator Amalan 2.1.3 Menghasilkan idea yang

2.Adakah objek yang ditunjukkan ini mengalirkan arus elektrik?

Apakah yang akan berlaku sekiranya konduktor disambungkan pada litar. Bahan konduktor dapat menyalakan mentol. Bahan penebat tidak boleh menyalakan mentol. 5/3/2.bermakna Sintesis Idea Indikator Amalan 2. Berikan contoh bahan lain yang bersifat penebat. Menilai Indikator Amalan 3.Apakah nama objek yang dapat menyalakan mentol? 3. Apakah yang berlaku pada dengan bahan untuk membina mentol? litar. 1.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat konduktor.2.1 /2. Mengapakah objek itu bahan-bahan ujikaji.2. Apakah bahan yang diuji? Guru mengarahkan ketua kumpulan untuk mendapatkan 3. (LAMPIRAN 1) 4. 4. Perkembangan Menguji hipotesis Indikator Amalan 3.2.3 Membuat wajaran dengan betul Setiap kumpulan dibekalkan 1. Guru meminta murid membuat rumusan berkaitan konduktor dan penebat. Murid merekod pemerhatian mereka di dalam jadual yang disediakan. 2.Berikan contoh bahan lain yang bersifat konduktor.2 Menghasilkan komunikasi yang unik.1.2 .5 Memberi pelbagai kategori atau aspek. dapat menyalakan mentol? Murid menjalankan ujikaji dengan menyambungkan bahan ujikaji di litar.1. 2. Tindakan Pelaksanaan Indikator Amalan 4. 3.kenapa mentol menyala? Pentaksiran Murid dapat menyatakan bahan konduktor dan bahan penebat. Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat penebat.2. 1.

kebersihan. K4 KPS4 – K1. berhati-hati .KPS1 KPS2 – K1. K3. K2 KPS7 – K1. K2 .K2 Refleksi : Nilai dan Sikap Bekerjasama.K3. K4 KMS 1– K2. K4 KMS 5 . K2. K3 .

_______________________________ 1. ________________________________ 2. ________________________________ 4 ________________________________ 5.LEMBARAN 1 BAHAN 1_______________________________ 2._______________________________ 3_______________________________ 4. ________________________________ 3. ________________________________ . _______________________________ 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful