Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Inkuiri Penemuan

Contoh 1:
Bidang Tajuk Tahun Standard Kandungan : : : : Alam Bahan Sifat Bahan 4 Murid dibimbing untuk : 1.1 Memahami sifat bahanyang boleh mengalirkan arus elektrik. Murid berupaya untuk : 1.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

Standard Pembelajaran

:

Objektif

: Murid dapat menyenaraikan 5 bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan 5 bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Pemerhatian Indikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, sentuhan, rasa atau bau CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

Guru menyediakan 10 bahan yang akan digunakan sebagai bahan ujikaji. Guru membuat demonstrasi meletakkan bahan ujikaji pada litar ujian.

1.Apakah bahan yang ditunjukkan ini? 2.Dimanakh sepatutnya cikgu meletakkan bahan ini pada papan litar

Analisis 1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul 2. Imaginasi Murid menyebut nama bahanbahan yang ditunjukkan. Murid membuat hipotesis awal. 1. Apakah objek ini?

Penjanaan Idea Membuat hipotesis Indikator Amalan 2.1.3 Menghasilkan idea yang

2.Adakah objek yang ditunjukkan ini mengalirkan arus elektrik?

1.1. Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat penebat.Berikan contoh bahan lain yang bersifat konduktor. Berikan contoh bahan lain yang bersifat penebat. Mengapakah objek itu bahan-bahan ujikaji.2 Menghasilkan komunikasi yang unik. 1.Apakah yang akan berlaku sekiranya konduktor disambungkan pada litar.Apakah nama objek yang dapat menyalakan mentol? 3.1.3 Membuat wajaran dengan betul Setiap kumpulan dibekalkan 1. 2. Apakah bahan yang diuji? Guru mengarahkan ketua kumpulan untuk mendapatkan 3. 3. Murid merekod pemerhatian mereka di dalam jadual yang disediakan. Bahan konduktor dapat menyalakan mentol.2.2. 4. (LAMPIRAN 1) 4. Perkembangan Menguji hipotesis Indikator Amalan 3.2 .2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat konduktor.2. Apakah yang berlaku pada dengan bahan untuk membina mentol? litar.5 Memberi pelbagai kategori atau aspek.1 /2.kenapa mentol menyala? Pentaksiran Murid dapat menyatakan bahan konduktor dan bahan penebat. 2.bermakna Sintesis Idea Indikator Amalan 2. dapat menyalakan mentol? Murid menjalankan ujikaji dengan menyambungkan bahan ujikaji di litar. Tindakan Pelaksanaan Indikator Amalan 4. Guru meminta murid membuat rumusan berkaitan konduktor dan penebat. 5/3/2. Bahan penebat tidak boleh menyalakan mentol.2. Menilai Indikator Amalan 3.

K4 KMS 5 . kebersihan. K4 KPS4 – K1.KPS1 KPS2 – K1. berhati-hati . K4 KMS 1– K2.K2 Refleksi : Nilai dan Sikap Bekerjasama. K2 KPS7 – K1.K3. K2 . K3. K3 . K2.

_______________________________ 3_______________________________ 4. _______________________________ 5.LEMBARAN 1 BAHAN 1_______________________________ 2. ________________________________ . ________________________________ 4 ________________________________ 5. ________________________________ 2. _______________________________ 1. ________________________________ 3.