Anda di halaman 1dari 4

Nota Sejarah Tingkatan 1 (Bab 1)

Tujuan Dan Faedah Mempelajari Sejarah

Membuat penilaian mengenai sesuatu peristiwa

Mengetahui kepentingan sesuatu peristiwa Mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa

Memberi semangat agar berusaha bersungguh-sungguh untuk mengulangi keagungan negara seperti pada Zaman Kegemilangan Melayu Melaka

Sentiasa beringat dan berwaspada supaya sesuatu peristiwa yang tidak diingini tidak akan berulang

Memupuk semangatpatriotisme iaitu perasaan cintakan tanah air Membantu mwmbuat ramalan pada masa hadapan iaitu tentang sesuatu peristiwa

Semangat cinta yang menebal dan sanggup berkorban untuk mempertahankan negara

Ciri-ciri sejarah Terbahagi kepada dua Fakta yang tepat dan benar Fakta atau maklumat sejarah bermaksud peristiwa tempat dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan sumber yang sahih Fakta sejarah tidak boleh direka dan tokok tambah Fakta sejarah juga perlu dipertangungjawabkan dari segi sumber dan kesahihannya. Contohnya d. Penemuan arkeologi Kota Tampan, Perak membuktikan penempatan awal di negara kita bermula sejak 35,000 tahun dahulu

Penting dan bermakna Mengingati tarikh lahir, tarikh sambutan hari kebangsaan hari guru dan segala kejadian berkaitan dengannya adalah adalah sebahagian daripada sejarah Setiap orang akan sentiasa mengingati tarikh kelahirannya kerana ia amat masyarakat dan negara Kad pintar amat bermakna kepada kita kerana kad tersebut mengandungi maklumat pengenalan diri, lessen memandu, jenis darah, jenis penyakit yang dihidapi dan sebagainya Tarikh lahir, tarikh perkahwinan seseorang atau tarikh kematian seseorang yang rapat dengan kita adalah tarikh yang amat bermakna kepada seseorang Kad akuan Nikah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam juga mengandungi maklumat penting tentang perkahwinan seseorang Majlis seperti Sambutan Hari Guru, Sambutan Hari Pekerja adalah untuk menghargai guru dan pekerja

Sebab dan Akibat Sejarah juga menjelaskan mengapa sesuatu peristiwa itu berlaku dan kesan daripada peristiwa atau sebab dan akibat Pengkaji sejarah perlu mengkaji perkara di bawah untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa a. apa b. siapa c. bila d. di mana e. mengapa f. bagaimana peristiwa itu berlaku Sebagai contoh: Kemasukan kaum imigran Cina dan India ke Tanah Melayu semasa zaman penjajahan British telah mewujudkan masyarakat majmuk di negara ini yang mempunyai budaya dan amalan sendiri

Sumber Sejarah Sumber Sejarah terbahagi kepada dua a. Sumber pertama atau sumber primer b. Sumber kedua atau sumber sekunder

Sumber Pertama Dikenali sebagai sumber primer Sumber iini ialah kumpulan sumber atau bahan asli, belum ditafsirkan, diolah dan dicetak Sumber primer adalah dalam bentuk a. kertas b. fosil c. artifak d. keterangan lisan Contoh-contoh sumber pertama ialah a. Surat peribadi b. Diri c. Manuskrip yang belum dicetak d. Batubersurat Ahli sejarawah digalakkan menggunakan sumber pertama kerana ia akan membawa sejarawan menghampiri situasi sebenar yang berlaku Muzium negara dan arkib negara merupakan tempat menyimpan bahan-bahan yang boleh dirujuk

Sumber Kedua Dikenali sebagai sumber sekunder Sumber kedua terdiri daripada bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan yang bertulis Sumber ini merupakan sumber kedua bahan yang ditulis dan ditafsir oleh sejarawan Contoh-contoh sumber kedua ialah a. Buku b. Endiklopedia c. Majalah dan surat khabar d. Buku teks e. Rencana f. Jurnal g. Laporan tahunan jabatan h. Risalah Kaedah Sejarah

Kaedah Lisan Sumber lisan ialah sesuatu yang duucapkan atau diberitahu oleh orang sumber

Ahli sejarah memperolehi maklumat sejarah malalui cerita-cerita lisan atau pengucapan oleh seseorang tokoh

Maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan, penceritaan dan perbualan dinamakan kaedah lisan Sumber sejarah yang diperolhi melalui akedah lisan berkait rapat dengan sastera rakyat seperti mitos, lagenda dan puisi Ahli sejarah perlu mengelakkan diri daripada memasukan undur tokok tambah Ilmu sains dan teknologi menyebabkan televisyen, internet, televedio, cakera padat pita rakaman menjadi sumber lisan utama. Ini juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar Menonton berita dan liputan secara langsung melalui televiisyen dianggap sebagai sumber lisan Kaedah mendapat sumber lisan yang lain ialah a. Temu ramah b. Penceritaan Kaedah temuramah dan penceritaan ini bertujuan untuk mendapatkan latar belakang ataupun pandangan daripada seorang tokoh

Kaedah Bertulis Kajian terhadap sesuatu fakta juga boleh didapati daripada bahan bertulis Pengkaji telah menggunakan alat-alat di bawah untuk mentafsir fakta yang diperolehi a. Catatan perjalanan b. Diari c. Tujuan dan gambar pada kulit binatang d. Duit syiling e. Daun f. Kesan pahatan di batu nisan atau di dinding gua, daun kayu, kulit kayu g. gading dan kertas h. surat I Manuskrip Melalui sumber yang ditulis dilakar dan di pahat membantu sejarawan memperolehi maklumat mengenai Sesuatu perkara Peristiwa Tokoh Kejadian Perundangan Adat resam Contoh sumber bertulis ialah Sejarah Melayu mengenai Kesultanan Melayu Melaka

Kaedah Arkeologi Melalui kaedah arkeologi, fakta yang diperolehi didapati dengan proses gali cari bahan- bahan purba yang tertanam di dalam tanah atau dasar laut Ia juga merupakan kaedah saintifik Bahan yang dijumpai dipanggil sebagai artifak Kebanyakan bahan ini disimpan di Muzium atau Arkib Artifak ini dapat menjelaskan kegiatan dan kebudayaan manusia zaman dahulu Melalui proses pentakrihan radiokarbon, ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan

Pentafsiran Sejarah Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah atau sebaliknya

Pengkaji sejarah perlu mengkaji dan membuat penyelidikan mengikut tatacara yang betul dan tepat Tafsiran sejarah adalah berbeza mengiktu kaca mata antara ahli sejarah Tafsiran sejarah boleh berbeza kerana seseorang pengkaji cenderung untuk mendorong sesuatu pihak Perkara ini dikaitkan dengan bias atau kecondongan dalam sejarah Ahli sejarah atau pengkaji sejarah perlu menilai dan membuat pentafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah dengan jujur dan bertanggungjawab Tafsiran yang benar dan tepat bertujuan untuk memberi maklumat yang benar kepada masyarakat tentang sesuatu peristiwa itu

Tujuan Dan Faedah Mempelajari Sejarah

Membuat penilaian mengenai sesuatu peristiwa Mengetahui kepentingan sesuatu peristiwa Mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa Memberi semangat agar berusaha bersungguh-sungguh untuk mengulangi keagungan negara seperti pada Zaman Kegemilangan Melayu Melaka Sentiasa beringat dan berwaspada supaya sesuatu peristiwa yang tidak diingini tidak akan berulang Memupuk semangatpatriotisme iaitu perasaan cintakan tanah air Membantu mwmbuat ramalan pada masa hadapan iaitu tentang sesuatu peristiwa Semangat cinta yang menebal dan sanggup berkorban untuk mempertahankan negara