Anda di halaman 1dari 5

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid No.

1 2 3 4 Kumpulan 2 Kumpulan Kumpulan 1

: Pengurusan diri : 1 Bakti : 5/3/2013 ( Selasa ) : 11.00 pagi 11.30 pagi : 4 orang Nama Wan Munira binti Mohd Nor Hibatul Hakimi bin Ahmad Yogala a/p Raja Siti Saleha binti Omar Masalah Disleksia Disleksia Slow Learner Slow Learner Kehadiran / / / /

Tajuk : 2. Kebersihan Diri dan Kesihatan Standard Pembelajaran: 2.3.1 Mengenal peralatan kebersihan diri 2.3.2 Meniru cara menggunakan peralatan kebersihan diri Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Kumpulan 1 ( Disleksia ) 1. Mengenal 4 daripada 5 peralatan kebersihan diri dengan betul. 2. Meniru sekurang-kurangnya 4 daripada 5 cara menggunakan peralatan kebersihan diri. Kumpulan 2 ( Slow Learner ) 1. Mengenal 3 daripada 4 peralatan kebersihan diri dengan betul. 2. Meniru sekurang-kurangnya 3 daripada 4 cara menggunakan peralatan kebersihan diri.

EMK : TMK, Kreativiti dan inovasi

Bahan bantu belajar : a) Komputer riba, speaker, carta gambar anggota badan, kad perkataan, lembaran kerja, bahan maujud, lirik lagu

Prosedur Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Langkah Set Induksi ( 5 minit ) Aktiviti P&P 1. Guru menayangkan video lagu Bersihkan Diri. 2. Guru meminta lagu murid serta BBM Komputer riba Speaker Catatan Teknik : Simulasi

Terapi: Pertuturan Pergerakan kreatif Muzik nyanyian Nilai: EMK: TMK Yakin diri dan

menyanyi meniru

perlakuan diri di

membersihkan dalam video.

Langkah 1 ( 5 minit )

1. Guru murid

memperkenalkan carta gambar

Carta gambar anggota

Teknik : Visual

anggota badan. 2. Guru dengan anggota dilihat. bersoal murid badan jawab tentang yang

Terapi: Nilai: Berkeyakinan Pertuturan

badan

EMK : Kreativiti dan Inovasi

carta anggota badan

Cadangan soalan: 1. Apakah bahagian anggota badan ini? Langkah 2 (10 minit ) 1. Guru memperkenalkan untuk Bahan maujud Kad perkataan murid Lirik lagu Teknik : Simulasi

alatan-alatan membersihkan diri.

Terapi: Pertuturan Cara kerja Pergerakan kreatif Muzik nyanyian Nilai: EMK: TMK Berusaha Bekerjasama dan

2. Guru menyatakan fungsi alat-alat tersebut. 3. Guru meniru menyanyi lagu Pagi menyuruh

perlakuan Bangun

membersihkan diri sambil

kad perkataan lirik lagu Bangun Pagi

Langkah 3 ( 5 minit )

1. Guru lembaran murid.

memberikan kerja kepada

Lembaran kerja

Teknik: Latih tubi

Terapi: Nilai: Cara kerja

2. Guru menyemak semula jawapan bersama-sama

dengan murid

Yakin diri

EMK : Kreativiti dan Inovasi

Penutup ( 5 minit )

1. Guru

menyanyi

semula

Teknik: Soal jawab

lagu Bersihkan Diri. 2. Guru dengan bersoal murid jawab tentang

Terapi: Pertuturan Muzik nyanyian Nilai: EMK: Kreativiti dan Inovasi TMK Berusaha dan

alatan-alatan diri Cadangan soalan:

kebersihan

1. Apakah alatan ini? 2. Apakah fungsi alatan ini?

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai