BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....…….

Bil. Pengurusan PBSS

Butiran

Markah Penuh (26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2

Markah Jumlah yang Markah Diberi

1.1

1.

1.2

1.3

1.4

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah)

2 2 2 2

6.5 2.1. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.4.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Program Keselamatan.2.5.4 2.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.5.1.5.3 Menyertai Program 3K 2.2.4.2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan *2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.1 Ada jawatankuasa 2.3.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2. Sekolah 2.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.4 Ada laporan/dokumen Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.4.1.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar Pelaporan (3 markah) 1.2 2.4.3 ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.1 2.3.4.3.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.1 Ada jawatankuasa 2.5.3 Ada laporan/dokumen Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.5.6 2.5 1.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1. berat dan 2.3 Jadual kedatangan murid 2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.1 Ada papan tanda 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

2.5 0.1.5 0.4.5 0.5 0.1.4 3.4.5 0.1.3 Sistem kawalan 3.5 0.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.5 0.5 0.1 Kebersihan 3.2 Berfungsi 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 0.1.5 0.1 Bersih.5 .4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.2.6.2.4 Penjagaan kebersihan (sabun.1 Kebersihan kantin 3.5 0.5 0.1.1 3.5 0.5 0.2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.1.7 Tempat membuang tuala wanita 3.2.4 Bilik-bilik lain Bilik Darjah (2 markah) 3.5 0.3.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.5 0. 3.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.8 Jadual penyelenggaraan Bilik Khas (4 markah) 3.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.8 Bahan jualan Tandas (4 markah) 3.5 0.4.3 Pengurusan stor 3. dan susun atur perabot yang kemas 3.6 Tong sampah 3.1.6.5 0.1.7 Kemudahan membasuh tangan 3.5 0.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.2.4 Pelupusan sisa makanan 3.5 0. pengelap tangan dan lain-lain) 3.5.5 0.6.3 3.3.2.2.5 0.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 1 1 1 (14 markah) 0.2 Makmal dan bengkel 3.3 Pusat Sumber 3.2 3.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) 3.2 Jadual tugasan berkala 3.2.4.3.3.5 0.5 3.

5 0.4 2 .1 Ada (dengan bukti) 5.1.4 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS Penglibatan PIBG (2 markah) 5.5 0.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3 Tidak berbahaya 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1.1.2.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.5. 5.5.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.3 4.1 5.2 Rekod penggunaan 0.2 1 1 1 1 5.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3 5.4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.3.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.1.2 1 1 1 1 1 1 1 (10 markah) 1 1 4.2.2.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.2.4.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.1.5 (10 markah) 1 1 1 4.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.4.1 4.2. 4.3.2 Berkonsepkan pendidikan 4.3.5.2.3.

3.3.5.3 7.2 Ada katil/tempat rehat 7.1 1 1 1 6.5 0.5 0.2.1 Kuiz Kesihatan 6.2.5 markah) 5.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.3 6.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.3 10 atau lebih Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.1 Berada di tempat yang strategik 7.1.1 1 – 4 6.4.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.1 Bersih 7.1.4 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.3.3.1 Bersih 7.5 0.3 Ada rekod 7.5 0.3.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.2 Lengkap 7.2.2 5 – 9 6.2.1 1 6.4.5 0.1.2.3 10 atau lebih Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 1 – 4 6.5 0.2.Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 5.5 0.2 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.1.2 7.1.2.1. 6. .4 Buku daftar Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.2 5 – 9 6.5 0.1 7.5 0.5 0.5 6.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 (10 markah) 6.4 Diselenggarakan dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.

Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. Jawatan : …………………………………………………. Nama : ………………………………………………….. Pejabat Kesihatan Daerah.9% = Anugerah Gangsa c. Penilai : …………………………………………………. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.. .9% = Anugerah Perak 50% – 69.3. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b. 0.4 Ada kemudahan air JUMLAH Tandatangan : ………………………………………………….5 100 a. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah..7..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful