BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....…….

Bil. Pengurusan PBSS

Butiran

Markah Penuh (26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2

Markah Jumlah yang Markah Diberi

1.1

1.

1.2

1.3

1.4

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah)

2 2 2 2

1 Ada jawatankuasa 2.5 2.1.4. berat dan 2.5 1.5.4 Ada laporan/dokumen Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.1 Ada jawatankuasa 2.2 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2. Sekolah 2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan *2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.1 2.4.5.1.5.3.4.1.4.3.3.1.3.6 2.5.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.6.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.3 Menyertai Program 3K 2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.5.3 Ada laporan/dokumen Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.3 Jadual kedatangan murid 2.3 ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.2.1 Ada papan tanda 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .4.4 2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar Pelaporan (3 markah) 1.2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Program Keselamatan.

2.1 Pejabat dan bilik guru 3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.3.6 Tong sampah 3.5 0.5 0.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3 Pusat Sumber 3.4 Pelupusan sisa makanan 3. 3.2 3.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.3.5 0.3 Pengurusan stor 3.5 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.4 3.2 Berfungsi 3.5 0. pengelap tangan dan lain-lain) 3.5.6.4 Bilik-bilik lain Bilik Darjah (2 markah) 3.2 Jadual tugasan berkala 3.5 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3.5 0.5 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.1.1.2.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.1 Bersih.1 Kebersihan kantin 3.2.5 .5 0.8 Jadual penyelenggaraan Bilik Khas (4 markah) 3.5 0.5 0.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) 3.1.2.2.1.5 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.2 Makmal dan bengkel 3.5 0.5 3.3.5 0.1.5 0.1 Kebersihan 3.3 3.3 Sistem kawalan 3.6.3.5 0.4.5 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.1 3.1.4.5 0.5 0.5 0.1.4.1.5 0.2.5 0.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 1 1 1 (14 markah) 0.6.5 0.2.2.4.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.8 Bahan jualan Tandas (4 markah) 3.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.2.

3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.3 Tidak berbahaya 4.5 (10 markah) 1 1 1 4.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.2 1 1 1 1 1 1 1 (10 markah) 1 1 4.3 4.5.2.4.5 0.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.1.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1.2. 5.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Ada (dengan bukti) 5.4.3.4 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS Penglibatan PIBG (2 markah) 5. 4.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.3.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.3.2 Rekod penggunaan 0.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.4 2 .2 Menggunakan karung plastik sampah 3.3.3 5.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.2 1 1 1 1 5.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.2.2.5.2 Berkonsepkan pendidikan 4.4.1 5.1 4.2.1.5.1.1.5 0.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.

5 markah) 5.5 0.1.3.2.2.2.1.1.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.3 6.2 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.1 1 – 4 6.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.1.Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 5.3.5 0.1 1 – 4 6.2 Ada katil/tempat rehat 7.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.2.1 7.2 5 – 9 6.5 0.4.2.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.1 1 1 1 6.5 0.4 Buku daftar Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.3.1 Bersih 7.3.1 Berada di tempat yang strategik 7.3.5 0.2 5 – 9 6. . 6.5 6.2.5 0.4 Diselenggarakan dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.5 0.4.2 Lengkap 7.5 0.3 10 atau lebih Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.5.1.1 Kuiz Kesihatan 6.4 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.3 7.1 Bersih 7.1.5 0.2 7.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 (10 markah) 6.3 Ada rekod 7.2.5 0.1 1 6.3 10 atau lebih Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1.

*Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. Penilai : …………………………………………………. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. Nama : …………………………………………………. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.3.... Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah.9% = Anugerah Perak 50% – 69.5 100 a. 0. Pejabat Kesihatan Daerah.9% = Anugerah Gangsa c. ..4 Ada kemudahan air JUMLAH Tandatangan : …………………………………………………. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.7.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT. Jawatan : ………………………………………………….