BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....…….

Bil. Pengurusan PBSS

Butiran

Markah Penuh (26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2

Markah Jumlah yang Markah Diberi

1.1

1.

1.2

1.3

1.4

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah)

2 2 2 2

2.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar Pelaporan (3 markah) 1.2.1.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.1 Ada jawatankuasa 2.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.5 2.3.3 ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3 Ada laporan/dokumen Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.1 Ada jawatankuasa 2.4.2.5.1.1 Ada papan tanda 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.3.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.6 2.4.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1.4.5.5.2 2.4.4 Ada laporan/dokumen Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Program Keselamatan.3.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.6. berat dan 2.5. Sekolah 2.3.3 Jadual kedatangan murid 2.3 Menyertai Program 3K 2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.4.5 1.4 2.1.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan *2.5.1 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.

5 0.5 0.6.5 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.2.5 0.2.3.5 0.2.5 0.1 Kebersihan 3.8 Jadual penyelenggaraan Bilik Khas (4 markah) 3.1.5 0.4.1 Pejabat dan bilik guru 3.6.2 Makmal dan bengkel 3.2.6.2.5 0.1.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.2 3.5 0.1.3.4 Bilik-bilik lain Bilik Darjah (2 markah) 3.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.2.5 0.5 0.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) 3.4.1.4 3.2.5 3.4.5 0.1.3 Sistem kawalan 3.5 0.5 0.5 0.5 0.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3.5.2.3 3.1 Kebersihan kantin 3.2 Jadual tugasan berkala 3.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 1 1 1 (14 markah) 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0. pengelap tangan dan lain-lain) 3.1.1 3.7 Kemudahan membasuh tangan 3.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.5 0. 3.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.1 Bersih.5 0.3.2. dan susun atur perabot yang kemas 3.2 Berfungsi 3.8 Bahan jualan Tandas (4 markah) 3.5 .5 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3.1.1.4.5 0.3 Pusat Sumber 3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.6 Tong sampah 3.3 Pengurusan stor 3.5 0.5 0.

2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.2 1 1 1 1 1 1 1 (10 markah) 1 1 4.1.2. 4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.2.1.3 5.3.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.3 Tidak berbahaya 4.1.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2 Berkonsepkan pendidikan 4.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.5 0.1 4.2 1 1 1 1 5.5.2.4.3.4 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1 5.4 2 .2 Menggunakan karung plastik sampah 3.5 0.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4. 5.1.2 Rekod penggunaan 0.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.1 Ada (dengan bukti) 5.3.3 4.4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.5.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.2.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.5 (10 markah) 1 1 1 4.3.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.4.5.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.2.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.

3.1 1 – 4 6.1.5 0.5 0.5 0.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.2.2 5 – 9 6.5 markah) 5.4 Buku daftar Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.1 1 6.3.1 Bersih 7.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.2.5 0.1.3 10 atau lebih Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.1 Berada di tempat yang strategik 7.5 0.2.1.1.1 Kuiz Kesihatan 6. 6.2 Ada katil/tempat rehat 7.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.2.2 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.1.2 Lengkap 7.5 0.3 7. .Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 5.3 6.5 0.1 Bersih 7.1.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 (10 markah) 6.2 7.4.1.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.2 5 – 9 6.5 6.4 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1 1 1 1 6.5 0.5 0.3 10 atau lebih Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.5.5 0.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.4.3 Ada rekod 7.2.3.3.3.2.1 7.2.4 Diselenggarakan dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.1 1 – 4 6.

Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.4 Ada kemudahan air JUMLAH Tandatangan : ………………………………………………….9% = Anugerah Perak 50% – 69.3.5 100 a. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. 0..7. Jawatan : …………………………………………………. Penilai : …………………………………………………. Pejabat Kesihatan Daerah.4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b. .. Nama : ………………………………………………….. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10..9% = Anugerah Gangsa c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful