BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....…….

Bil. Pengurusan PBSS

Butiran

Markah Penuh (26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2

Markah Jumlah yang Markah Diberi

1.1

1.

1.2

1.3

1.4

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah)

2 2 2 2

4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Program Keselamatan.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan *2. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.2 2.3.1 Ada jawatankuasa 2.4 Ada laporan/dokumen Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.2.6.5.6 2.4.1.3 Jadual kedatangan murid 2.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar Pelaporan (3 markah) 1.5.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2.5.3 ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.3.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.5 2.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.3 Menyertai Program 3K 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2. Sekolah 2.1.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.2. berat dan 2.1 Ada papan tanda 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.4.5.3.1.3 Ada laporan/dokumen Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.4.4 2.1 2.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.2.5.4.1 Ada jawatankuasa 2.4.5 1.2.

5 0.5 3.5 0.5 0.1 Kebersihan 3.5 .1.2.6.3.5 0.5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.1.3.5 0.1 Pejabat dan bilik guru 3.5 0.2. pengelap tangan dan lain-lain) 3.1.1.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.8 Bahan jualan Tandas (4 markah) 3.2.6.8 Jadual penyelenggaraan Bilik Khas (4 markah) 3.5 0.6 Tong sampah 3.4.5 0.3.4 Penjagaan kebersihan (sabun.1.5 0.5 0.5 0.7 Kemudahan membasuh tangan 3.3 Pusat Sumber 3.3.5 0.2 3.5 0.2 Makmal dan bengkel 3.5 0.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.1 Bersih.2.5 0.5 0. dan susun atur perabot yang kemas 3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.7 Tempat membuang tuala wanita 3.1.2. 3.2.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.1 Kebersihan kantin 3.5 0.4 3.3 3.6.4 Bilik-bilik lain Bilik Darjah (2 markah) 3.5 0.2.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.1 3.2.5 0.3 Pengurusan stor 3.5 0.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.1.5.2.2 Jadual tugasan berkala 3.4.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 1 1 1 (14 markah) 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) 3.1.3 Sistem kawalan 3.4.4.5 0.5 0.5 0.2 Berfungsi 3.

1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.3.2.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.2.2 1 1 1 1 1 1 1 (10 markah) 1 1 4.4 2 .1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.1.3 Tidak berbahaya 4.4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.5 0.5 0.3.1.1 Ada (dengan bukti) 5.2.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.5.2 Rekod penggunaan 0.1 5. 5. 4.5.2 1 1 1 1 5.3.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.4.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.4.1.2.5.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.3 4.3.4.3 5.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2 Berkonsepkan pendidikan 4.2.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4.1 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.1.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.4 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS Penglibatan PIBG (2 markah) 5.5 (10 markah) 1 1 1 4.1.

3 Ada rekod 7.2 Ada katil/tempat rehat 7.1 7.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.5 0.3 10 atau lebih Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.2 5 – 9 6.3.1 1 6.1.3 6.2 5 – 9 6.4.4 Buku daftar Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.5 0.2.1.1 Bersih 7.Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 5.2.5 0.3.4 Diselenggarakan dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.5 0.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 (10 markah) 6.1.5 0.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6. .5 0.2.1 1 – 4 6.1.5 0.3 10 atau lebih Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.3 7. 6.1.2.4 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.1 Bersih 7.5 0.3.5 0.1.5 6.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.2.2 7.5 0.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.4.5.2 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.1 1 – 4 6.1 1 1 1 6.5 markah) 5.3.3.1.1 Kuiz Kesihatan 6.2.2.2 Lengkap 7.1 Berada di tempat yang strategik 7.

*Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah..4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.9% = Anugerah Perak 50% – 69. Penilai : …………………………………………………. Jawatan : ………………………………………………….9% = Anugerah Gangsa c.3. .5 100 a..4 Ada kemudahan air JUMLAH Tandatangan : …………………………………………………. Nama : …………………………………………………. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. Pejabat Kesihatan Daerah.. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b. 0. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89..7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful