BORANG PENILAIAN UNTUK ANUGERAH PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) (Berdasarkan Tahap Usaha Dan Pencapaian Sekolah

Dalam Menggalakkan Kesihatan Di Sekolah) Nama Sekolah Daerah Tarikh Penilaian : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....……. Kod Sekolah Gred Sekolah : …………………………………...... .....……. : …………………………………...... .....…….

Bil. Pengurusan PBSS

Butiran

Markah Penuh (26 markah) 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2

Markah Jumlah yang Markah Diberi

1.1

1.

1.2

1.3

1.4

Penubuhan Jawatankuasa (6 markah) 1.1.1 Ada jawatankuasa 1.1.2 Keahlian yang mencukupi 1.1.3 Mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun 1.1.4 Fail yang lengkap Penetapan Polisi Kesihatan Sekolah (6 markah) 1.2.1 Ada polisi 1.2.2 Cara penetapan (menggunakan pemerhatian maklum balas komuniti, data kesihatan dan agensi yang berkaitan) 1.2.3 Ada bukti (contoh: minit mesyuarat, laporan dan lain-lain) Pelaksanaan Polisi Kesihatan Sekolah (8 markah) 1.3.1 Mempamerkan polisi 1.3.2 Mempamerkan polisi di tempat yang strategik 1.3.3 Ada pelan tindakan 1.3.4 Ada dokumentasi mengenai aktiviti yang dijalankan Pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti (3 markah)

2 2 2 2

Sekolah 2.5.1 Telah melengkapkan Buku RKM 1 2.4.4.2.5 2.1.1 Ada jawatankuasa 2.3.1 Sekolah telah melengkapkan Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM 1) 2.4.2 Ada aktiviti ke arah Program 3K 2.2 Telah menjalankan rawatan pergigian 2.4 Ada laporan/dokumen Perkhidmatan Kesihatan Sekolah (4 markah) 2.3.1 2.3 Menyertai Program 3K 2.3 Pemeriksaan murid oleh Pasukan Kesihatan *2.4.1 Laporan lengkap PBSS 1 dalam Fail PBSS Pelaksanaan PBSS yang Ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan Rancangan Makanan Tambahan Sekolah Rendah 2.1 Ada jawatankuasa (4 markah) 2.1. Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) (4 markah) 2.3.3 ujian penglihatan seperti dalam Buku RKM 1 2.1 Ada papan tanda 3 3 (24 markah) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1.2 Guru telah melengkapkan ukuran tinggi.4 Laporan pemeriksaan pergigian dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Program Keselamatan.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.2.2 Pemilihan mengikut kriteria 2.1 Ada jawatankuasa 2.4.5.3.6.6 2.2.1.4 Laporan pemeriksaan kesihatan dihantar ke sekolah dalam tempoh sebulan Perkhidmatan Pergigian Sekolah (4 markah) 2.1 Pengesahan oleh Pengetua atau Guru Besar Pelaporan (3 markah) 1.5 1.5.4 2.5.2 2.3 Ada laporan/dokumen Program Susu Sekolah Rendah (4 markah) 2.3 Jadual kedatangan murid 2.5.3 Telah menjalankan tunjuk cara memberus gigi 2. berat dan 2.4 Ada dokumentasi Sekolah Kawasan Larangan Merokok (4 markah) 2.

5 Pakaian pengendali kantin dan sijil pengesahan kesihatan pengendali kantin 3.5 0.4 Pelupusan sisa makanan 3.1 3.1 Kedudukan tong-tong sampah yang strategik 1 1 1 (14 markah) 0.4 Penjagaan kebersihan (sabun.1.4.5 0.1.5 0.4 Ada dokumentasi Persekitaran Fizikal Sekolah Kantin (4 markah) 3.1 Kebersihan kantin 3.1.1 Bersih.3 Sistem kawalan 3. pengelap tangan dan lain-lain) 3.1 Pejabat dan bilik guru 3.2.1.5.1.5 0.2.6.3.3 Hiasan luaran dan dalaman 3.3 Pusat Sumber 3.4.1.3.2.5 0.6.5 0.5 0.5 0.3 Ada aktiviti pencegahan merokok 2.3 3.5 0.3.5 0.2 Tempat memasak dan tempat membasuh 3.5 0.5 0.5 0.2.2.5 3.5 0.1.8 Bahan jualan Tandas (4 markah) 3.5 0.2 Jadual tugasan berkala 3.3 Pengurusan stor 3.5 0.5 0.2 Berfungsi 3.5 0.7 Tempat membuang tuala wanita 3.5 0.6.5 0.6 Hiasan luaran dan dalaman 3.2 Papan tanda mengikut spesifikasi 2.2.6 Tong sampah 3.5 0.4. dan susun atur perabot yang kemas 3.7 Kemudahan membasuh tangan 3.2 Makmal dan bengkel 3.1 Kebersihan 3.1.4 3. 3.2 3.5 0.5 0.3.4.4 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik Sistem Pelupusan Sisa Pepejal (2 markah) 3.2.4 Bilik-bilik lain Bilik Darjah (2 markah) 3.5 .2.2.5 Hiasan luaran dan dalaman 3.5 0.8 Jadual penyelenggaraan Bilik Khas (4 markah) 3.

1.3.2 1 1 1 1 5.2.5. 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.3 5.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Swasta (2 markah) 5.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Agensi Kerajaan Selainm Daripada Kementerian Pendidikan Dan Kementerian Kesihatan Malaysia (2 markah) 5.4.2 Hiasan pintu masuk ke sekolah 4.1 5.1.3 Suasana persekitaran sekolah yang terkawal Landskap Dan Kegunaan Kawasan Alam Sekitar Sekolah (4 markah) 4. 5.1 Kreativiti dan inovasi Program Bimbingan dan Kaunseling (2 markah) 4.4 Penglibatan Komuniti Dalam PBSS Penglibatan PIBG (2 markah) 5.1.1.2.3.1 Ada bilik/tempat yang sesuai untuk kaunseling 4.1.5.3 Penjagaan dan kawalan tempat pembuangan sampah 3.2 1 1 1 1 1 1 1 (10 markah) 1 1 4.1 4.5 (10 markah) 1 1 1 4.3.5.1 Kebersihan persekitaran luar sekolah 4.4.4.4 Kreativiti dan inovasi Penggunaan Kawasan (1 markah) 4.5 0.3.2 Menggunakan karung plastik sampah 3.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.2.2.5 0.2 Berkonsepkan pendidikan 4.3 4.2 Dalam aktiviti sekolah Penglibatan Pertubuhan Bukan Kerajaan/Badan (2 markah) 5.1 Susun atur (mempunyai maksud) 4.3 Tidak berbahaya 4.1 Dalam Jawatankuasa PBSS 5.1 Ada (dengan bukti) 5.2.2 Rekod penggunaan 0.4 2 .4 Sistem pelupusan yang sempurna Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah) Tanggapan Awal (3 markah) 4.

5.1 Kuiz Kesihatan 6.1.2.4 Diselenggarakan dengan baik Bilik Pemeriksaan Kesihatan/Pergigian (2 markah) 7.3 Ada kipas/pengudaraan yang baik 7.2 1 1 1 1 1 1 1 (6 markah) 0.4 Kemudahan Kesihatan Di Sekolah Bilik Sakit/Ruang Sakit (2 markah) 7.2.3.5 0.2 5 – 9 6.3.5 0.3 10 atau lebih Jumlah Kelab/Persatuan yang Menggalakkan Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.5 0.5 0.3.1 1 6.2.3 6.3 10 atau lebih Bilangan Pameran Kesihatan Secara Formal (2 markah) 6.2.5 0.1 1 1 1 6.5 6.1.1 Berada di tempat yang strategik 7.5 0.3.2 5 – 9 6.2.1.1 1 – 4 6. .3 7.5 0.5 0.4 Buku daftar Peti Pertolongan Cemas (2 markah) 7.2 2 atau lebih Kuiz Kesihatan/Hari Kesihatan (2 markah) 6.1.1 1 – 4 6.3 Ada rekod 7.2 7.1 Ada (dengan bukti) Kemahiran Kesihatan Diri Bilangan Ceramah Mengenai Kemahiran Kesihatan Diri (3 markah) 6.Penglibatan Individu Dalam Aktiviti Sekolah (2 5.2 Ada bilik khas/bilik disediakan bila perlu 7.4.5 markah) 5.1.2 Lengkap 7.2.4.2 Hari Kesihatan/Minggu Kesihatan/Kem Kesihatan 2 (10 markah) 6.2.3.5 0.3 Pencahayaan dan pengudaraan yang baik 7.5 0.1 7. 6.1 Bersih 7.1 Bersih 7.2 Ada katil/tempat rehat 7.1.1.

4 Ada kemudahan air JUMLAH Tandatangan : ………………………………………………….. Nama : …………………………………………………. kaedah pengiraan markah adalah seperti berikut: (x/y) × 24 x = Markah yang diberi y = Markah penuh bilangan polisi yang dilaksanakan b.9% = Anugerah Perak 50% – 69. Borang ini akan diguna pakai oleh Pejabat Pelajaran Daerah..3. 0. *Jika sekolah tidak melaksanakan mana-mana polisi dalam Jadual 10.9% = Anugerah Gangsa c. .5 100 a.. Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan semasa membuat penyeliaan dan penilaian untuk Anugerah PBSS. Penilai : …………………………………………………. Pejabat Kesihatan Daerah.. Jawatan : ………………………………………………….4 atas sebab-sebab tertentu seperti tidak layak menerima RMT.7. Penganugerahan PBSS berdasarkan peratus pencapaian berikut: 90% – 100% = Anugerah Emas 70% – 89.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful