Anda di halaman 1dari 1

HASILKAN SEBUAH BUKU SKRAP DARIPADA HASIL MAKLUMAT YANG BERJAYA ANDA KUMPULKAN.

Ayah + Ibu

Nama Pekerjaan Umur Panggilan

: : : :

Nama Pekerjaan Umur Panggilan

: : : :

Anak Pertama: Jantina : Lelaki / Wanita Panggilan : Pekerjaan/ Belajar: Umur : Nama : Anak Ketiga: Jantina : Lelaki / Wanita Panggilan : Pekerjaan/ Belajar: Umur : Nama : Anak Kelima: Jantina : Lelaki / Wanita , Panggilan : Pekerjaan/ Belajar: Umur : Nama : Anak Ketujuh: Jantina : Lelaki / Wanita , Panggilan : Pekerjaan/ Belajar: Umur : Nama :

Anak Kedua: Jantina : Lelaki / Wanita Panggilan : Pekerjaan/ Belajar: Umur : Nama : Anak Keempat: Jantina : Lelaki / Wanita Panggilan : Pekerjaan/ Belajar: Umur : Nama : Anak Keenam: Jantina : Lelaki / Wanita , Panggilan : Pekerjaan/ Belajar: Umur : Nama : Anak Kelapan: Jantina : Lelaki / Wanita , Panggilan : Pekerjaan/ Belajar: Umur : Nama :