Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

Hasil Pembelajaran/Kemahiran : : Bahasa Melayu : 5 Cerdas : 3 April 2012 : 1 jam (7.30 pagi hingga 8.30 pagi) : 38 orang : Kesusasteraan (Pantun) : Buah-buahan Tempatan

Fokus Utama 1.2

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 3 : (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

Fokus Sampingan : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 : (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat,

(i) (ii)

Menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara bertatasusila. Membaca kuat teks pantun teka-teki dan definisi kata adjektif dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai.

Sistem Bahasa

Tatabahasa Kosa Kata

- Kata adjektif, binaan ayat lengkap. - Kolek, menoreh

Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Murni - Kesusasteraan, kemasyarakatan - Kesyukuran, patriotisme, rasional

Kemahiran bernilai tambah :

Menjana idea, menghubungkait, menilai, mengenal pasti.

Teori Kecerdasan Pelbagai

- Muzik

Belajar Cara Belajar

- Membaca mekanis

Bahan Bantu Mengajar

-Kad

imbasan,

teks

pantun

teka-teki,

slaid,

lembaran kerja. Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat buah-buahan di pasar raya.

Masa Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Video lagu : Buah-buahan tempatan. Soalan Apakah yang ditunjukkan dalam video? Buah apakah yang ditunjukkan?

1. Guru menayangkan video lagu buah-buahan tempatan 2. Murid memerhati tayangan video buah-buahan tempatan. 3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang video. 4. Murid meneka tajuk pelajaran. 5. Guru memberitahu tajuk pelajaran hari ini.

Teknik : - Soal jawab

Nilai : - Kerjasama

BBM : - video

Di negara manakah kita boleh perolehi buah-buahan ini? Slaid Pantun teka-teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan. Teks pantun Pantun teka-teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan.

Langkah 1 (10 minit)

1. Setiap kumpulan diberikan 1 teks pantun. 2. Guru membuat demonstrasi pembacaan pantun di hadapan kelas.

Teknik : - Tunjuk cara

Nilai :

3. Murid diminta meneliti - Kerjasama sebutan, intonasi dan gaya - Tekun guru ketika guru berpantun. 4. Wakil setiap kumpulan BBM : diminta membaca pantun dengan menggunakan - Slaid dan teks sebutan intonasi dan gaya pantun teka-teki. yang betul.

Langkah 2 (15 minit)

Teks pantun Teka teki bertajuk Kenali Buahbuahan Tempatan. Soalan: Apakah perkataan yang kamu tidak faham dalam pantun rangkap (pertama, kedua, ketiga, keempat kelima dan keenam) - Perkataan: Belanga (periuk tanah) Meranduk (mengharungi) Paras (rupa muka) Kolek (sampan kecil) Jawapan pantun: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rambutan Durian Nenas Manggis Kelapa betik

1. Soal jawab antara guru dan murid berkaitan perkataan yang tidak difahami. 2. Secara berkumpulan murid diminta menyenaraikan nama buah-buahan yang tersirat di sebalik teka-teki, di atas lembaran kerja yang disediakan.

Teknik : Soal jawab Perbincangan sumbangsaran

Nilai : Kerjasama Tekun

3. Murid diminta menyebut kembali nama BBM : buah-buahan tersebut secara - Lembaran kerja, teks lisan. pantun, slaid 4. Guru memberikan jawapan bagi pantun teka-teki yang diberikan.

Langkah 3 (15 minit)

Pengajaran : Kata adjektif. Contoh : - cantik - tajam - manis - merah - hitam

1. Guru menerangkan secara ringkas definisi kata adjektif. 2. Murid dikehendaki membaca secara berkumpulan definisi kata adjektif secara kuat.

Teknik : - Tunjuk cara - Soal jawab

Nilai : 3. Murid diminta mencari dan membulatkan kata - Kerjasama adjektif yang terdapat dalam - Tekun rangkap pantun teka-teki. Kemudian menulis kembali dalam kotak yang disediakan. - Mendengar arahan 4. Perbincangan antara guru dan murid mengenai kata adjektif yang terdapat di dalam teks pantun. BBM : 5. Wakil murid setiap kumpulan diminta membuat - teks pantun ayat lain berdasarkan kata teka-teki, adjektif, secara spontan. lembaran kerja dan slaid.

Langkah 4 (5 minit)

Nyanyian lagu. Pantun teka-teki menggunakan rentak lagu ikan kekek

1. Murid diperdengarkan Teknik : terlebih dahulu rentak lagu - Tunjuk cara Ikan Kekek. 2. Guru membuat demonstrasi terlebih dahulu cara nyanyian menggunakan Nilai : rentak lagu Ikan Kekek dan - Kerjasama rangkap pantun sebagai lirik lagu. - Tekun 3. Murid diminta menyanyi beramai-ramai seperti nyanyian yang telah ditunjuk oleh guru.

BBM : - Teks pantun teka-teki.

Penutup (10 minit)

Nilai murni: - Kesyukuran - Patriotisme - Rasional Isi pelajaran : 1.Cara membaca pantun dengan betul. 2.Konsep Kata adjektif

1. Guru menyimpulkan pelajaran.

Teknik : - Soal jawab

2. Soal jawab antara guru dan murid berkaitan isi pelajaran dan nilai murni Nilai : berdasarkan teks pantun teka-teki, secara lisan. - Kerjasama 3. Guru memberikan - Tekun aktiviti latihan pengukuhan. BBM : Lembaran kerja

Anda mungkin juga menyukai