Anda di halaman 1dari 1

SURAT AKUAN KEBENARAN GURU

Saya_____________________________________ pembawa kad pengenalan ______________________ adalah guru di ________________________________.

Dengan kerelaan hati saya:1. Saya tidak membenarkan / membenarkan guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman yang bernama _____________________________________ untuk menjalankan temu bual dan membuat rakaman hasil temu bual serta mengambil gambar atau apa jua dokumen berkaitan dengan latar belakang ringkas diri saya yang melibatkan akauntabiliti seorang guru, kepimpinan, dan peringkat perkembangan sepanjang kerjaya saya sebagai guru. 2. Saya memahami bahawa segala langkah pengawasan dan keselamatan hasil temubual yang sewajarnya telah diambil oleh pihak guru pelatih dari institut. 3. Saya bersetuju memberi kebenaran kepada guru pelatih untuk melakarkan biografi berkaitan kepimpinan saya sebagai perkongsian ilmu bagi melengkapkan diri guru pelatih sebagai pendidik yang professional dan berwibawa kelak.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan guru

Disaksikan oleh,

...................................................... Nama : Tarikh :

.......................................... Nama : Tarikh :