Anda di halaman 1dari 1

LELAYU

Innalillahi Wa inna Ilaihi Raajiuun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nuwun, ngaturi uninga bilih ing dinten Kamis, surya kaping 7 April 2011 wanci tabuh 03.40WIB, wonten RS Kasih Ibu Solo sampun katimbalan sowan ing pangayuning Gusti Allah SWT, kanti tentrem jalaran gerah sawetawis wekdal :

Bapak DJUMADI HADI SOEPARTO


Dumugi Yuswo 87 Tahun Jenazah badhe kasarekaken wonten ing Astana Daksinoloyo Danyung Ing Dinten : Kamis Surya kaping : 28 Maret 2011 Wanci tabuh : 13.00 (jam 1 siang) Bidhal saking griya duhkita : Turi Baru RT 04/09 Cemani, Grogol Sukoharjo Hambokbilih nalika gesangipun almarhum hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sadaya, kula nyuwunaken agunging pangapunten saha nyuwun panjurung pamuji mugi-mugi Gusti Allah SWT, kepareng hanampi amal kesaenanipun saha paring pangapunten sadaya dosa kalepatanipun, ugi pinaringan Khusnul Khotimah. Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakaatuh Turi Baru, 7 April2011 Ingkang Nandhang Sungkawa Kel. Besar (Alm) H.Djumadi Hadi Soeparto
Putra : 1. Zuarti Siti Barokah 2. Saleh Sumarwadi 3. Retno Kusumastuti 4. Asri Yuliastyani 5. Anis Suryani Cucu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menantu : Sri Winarno Nanik Sri Mulyani Bambang Supriyanto Aris Soviyani Julianto Cicit : Melvino Farrel Firmansyah Kalyka Azhanuri Nazhima

: Menantu : Kukuh Cahyo Nugraha Rahayu Magda Noviana Retno Hidayati Budiyono Fitriana Dwi Lestyorini Dian Raksi Padmasari Riani Maya Hapsari Putri Muhammad Irvan Syah Putra Muhammad Abi Rafdi