Anda di halaman 1dari 1

Contoh tesis

Kulit Hadapan Halaman Judul Halaman Judul (BI) Pengakuan Penghargaaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Ulasan Kepustakaan Bab 3 Bahan & Kaedah Bab 4 Hasil & Perbincangan Bab 5 Kesimpulan Rujukan Contoh Rajah Contoh Jadual Contoh Peta Contoh Gambar