Anda di halaman 1dari 5

Struktur

1. 4/5/6 tunjang yang menjadi dasar pendidikan dalam Islam (FPI) 2. Nyatakan unsur-unsur persamaan yang terdapat dalam FPK dan FPI 3. Implikasi beserta contoh FPT terhadap sistem pendidikan di Malaysia 4. Essentialisme ciri-ciri 5. Progresivisme prinsip utama 6. Peranan-peranan guru mengikut mazhab prenalisme 7. Nyatakan pengaruh falsafah pendidikan barat terhadap FPK (sistem pendidikan di Malaysia) 8. Nyatakn sumbangan Maria Montesori 9. Robin Ran Tagore sumbangan dan prinsip-prinsip 10. 3 sumbangan tokoh pendidikan tempatan Zaba, Aminuddin Bakti, Awang Had Salleh 11. 3 orang tokoh FPI sumbangan dan prinsip-prinsip 12. FPK nyatakan 4 kemahiran yang perlu dikuasai guru bagi melahirkan insan yang holistik dan seimbang 13. FPG apakah intipati FPG 14. FPG implikasi FPG terhadap sistem pendidikan guru/negara 15. 5 peranan guru dalam merealisasikan FPG 16. Nyatakan cara-cara guru boleh menjadi seorang yang berpandangan progresif dan saintifik

Esei

1. Berdasarkan laporan Rahman Talib, nyatakan implikasi terhadap sistem pendidikan kita 2. Apakah cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Laporan Kabinet 3. Laporan Razak - implikasi Laporan Razak 4. Peristiwa-peristiwa perubahan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia (akta pendidikan 1996, sek wawasan, sek bestari, kia2m, linus, PIPP, kurikulum PraSekolah) 5. Peranan guru dari perspektif agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha 6. Ciri-ciri insan yang dihasratkan oleh FPG 7. Bagaimana guru dapat memainkan peranan bagi menjayakan hasrat melahirkan insan guru 8. Jelaskan aktiviti-aktiviti beserta contoh KBSR/KSSR/KSSM 9. Bagaimana cara guru lahirkan modal insan yang hebat melalui P&P di bilik darjah 10. Model KBSR huraikan model tersebut dalam KBSR 11. Nyatakan bagaimanakah guru dapat bantu kanak-kanak berkembang secara holistik dari aspek JERIS 12. Bincangkan 4 ciri KBSR beserta contoh bagi melahirkan modal insan 13. KSSR (perbandingan/perbezaa/tunjang-tunjang)

IPG Bainun

Esei pendek: 1. ciri-ciri laporan razak 2. 5 elemen FPK, cabang falsafah/ falsafah barat 3. perbezaan KBSR dgn KSSR (Konsep) 4. kategori sekolah bestari

Esei panjang: 1. Falsafah timur& barat 2. kerjaya guru sebagai ibadah, sumbangan tokoh pendidik 3. KBSR & KSSR

IPG Ipoh (1a) jelaskan penubuhan besar yg blaku dlm sis pdidikn ngara dlm tmpoh pnjajahn british d TM (5M) 1(B) bincangkn kesan2 yg blaku dlm sis. pndidikn yg d laksanakn oleh pnjajah british thdp kaum2 ngara ini (10m)

esei 1 : pada pendapat anda, bncangkn sejauhmnakah aktiviti2 yg dilaksanakan oleh guru d sekolah berjaya melahirkan insan yg seimbang dlm pelbagai aspek (20m)

IPDA

Bab 1 :1) Nyatakan implikasi Penyata Razak terhadap Sekolah Rendah dan Menengah 2) Nyatkan 3 ciri Penyata Razak 1956 3)Nyatakan 2 bidang tugas Penyata Razak 1956 4) Nyatakan 3 faktor kejayaan Penayata Razak 1956 5)Nyatakan 5 cadangan Penyata Razak 1956

Bab 5 :1) Nyatakan perbezaan 2 mazhab berikut:- Perenelisme - Eksistentialisme 2) Nyatakan 5 Dasar Pendidikan Islam 3) Huraikan 2 matlamat Pendidikn Islam 4)Huraikan 2 falsafah pendidikan timur yang mempengaruhi FPK dlm mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh 5) Nyatakn 2 tokoh FPT yg mempengaruhi pendidikan di malaysia.

Bab 6 :1)Nyatakan 5 matlamat FPK 2) Nyatakan 5 Ciri guru dalam FPG 3) Nyatakan 3 peranan guru dlm FPG

Bb 7 :1)Nyatakan implikasi kerjaya guru sebagai ibadah 2) Nyatkan kerjaya guru sebgai ibdah dri perspektif agama.

Bab 8 :1)Nyatakan 3 sumbangan tokoh berikut dalam pendidikan -John Dewey - Aminuddin Baki

Bab 9 :1) Nyatakan Model Objektif berikut dalam pembentukan kurikulum - Model Tyler -Model Taba

Bab 10 :1) Nyatkan implikasi KBSR terhadap penendidikan negara

2) Nyatakn prinsip pelaksanaan KBSR 3) Nyatakn kejayaan dlm KBSR 4) Nyatakn 5 matlamt pendidikn rendah

Lain-lain :1) Jelaskan tiga peranan mengikut mazhab perenalisme 2) Terangkan lima prinsip yg mnjadi panduan kepada Falsafah Pendidikan Timur 3) Nyatkan lima sumbangan Awang Had Salleh dlm pelaksanaan bidang pendidikan 4)Nyatakan empat kemahiran yg perlu dikuasai oleh guru bagi melahirkan insan yang seimbang 5) Jelaskn tiga peranan guru dalam meralisasikan FPG 6)Cadanagn2 yg dikemukakan dlm laporan mahathir 1976, dlm konteks pembangunaan penambahbaikkan sistem pendidikn d malaysia. 7)Huraikan strategi pelaksanaan KPM di bawah teras membangun modal insan dalam usaha membentuk sebuah negara yang bersatu padu dan mencapai pendidikan bertaraf duni 8) Jelaskan bagaimankah ciri2 guru yg dihasratkan oleh falsafah pendidikan guru 9) Huraikan cara2 guru dpt memainkan peranan bagi menjayakan hasrat FPG 10) Jelaskan kativiti serta contoh komponen model Kurikulum Stenhouse dalam menjayakan P&P yg berkesan dalam bilik darjah.