Anda di halaman 1dari 5

Berfikir secara baik. - mereka boleh memahami proses trasformasi keterbalikkan dan menaakul.

Cth : mereka sudah boleh membilang duit syiling. Piaget Dapat kuasai konsep pengekalan. 3 Konsep Pengekalan : o Prinsip Indentiti o Prinsip ganti rugi o Prinsip Keterbalikkan

Slavin ( 1997 ) berubah secara beransur daripada pemikiran ego sentrik kepada pemikiran objektif. Para pelajar peringkat ini, tidak boleh membuat hipotesis dan menyelesaikan soalan-soalan yang abstrak atau masalah yang melibatkan pengabungjalinan faktor-faktor yang kompleks. Menguasai proses pengelasan menyusun secara bersiri. dan proses

FIZIKAL Pertumbuhan dan perkembangan kemahiran-kemahiran psikomotor. Psikomotor halus lebih baik dan kasar lebih cekap.

KOGNITIF Berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit.

Pertumbuhan gigi kekal bermula.


Kanak-kanak menghampiri akil baligh.

Sudah boleh menguasai konsep pengekalan.


Menguasai proses pengesalan. Proses menyusun secara bersiri mengikut susunan menaik dan menurun juga merupakan satu pencapaian dalm peringkat ini. Boleh mula bersosial dan menerima pandangan rakan-rakan semasa bermain atau membuat ativiti bersama.

Melakukan proses mental ke atas idea-idea dan membuat jangkaan berdasarkan fakta. Pemikiran tidak terikat kepada bahan-bahan konkrit. Ciri-ciri pemikiran formal : o Berfikir secara abstrak o Berfikir secara sistematik o Buat hipotesis

Egosentrik remaja muncul dalam peringkat ini. - Tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri. - Susah terima pandangan dan pemikiran orang lain.

FIZIKAL

KOGNITIF

Kadar perkembangan dan Boleh melakukan proses mental ke atas perkembangan pesat. Perubahan fizikal idea-idea dan membuat jangkaan atau mula ke arah dewasa. andaian berdasarkan fakta. Mencapai akil baligh. Perubahan dan akil baligh berlaku pada remaja perempuan terlebih dahulu sebelum lelaki, namun tempoh pertumbuhan lelaki semasa akil baligh lebih lama. Berfikir secara abstrak. Berfikir secara sistemetik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian. Boleh buat hipotesis dan cari alternatif penyelesaian masalah serta boleh menaakul secara induktif dan deduktif. Egosentrik remaja muncul.