Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Matematik Rancangan Pengajaran Harian Nama Guru : No K/P Tahun Hari : : 3 Bijak : Selasa

: Matematik Tarikh : 28 Februari 2013 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi

Mata pelajaran Tajuk

: Operasi Tolak

Penggabungjalinan mata pelajaran : Pendidikan Seni, Bahasa Melayu Penyerapan nilai Unsur-unsur terapi KBKK : Kerajinan, toleransi, berhemah tinggi, patuh kepada arahan : Terapi motor halus. : Mengenal pasti, hubungkait, memadan dan menyelesaikan masalah

Bahan bantu mengajar : kad gambar, kad nombor, papan operasi tambah, slaid power point dan papan gambar, kad domino.

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Matematik

Kumpulan Nama Murid 1. Chiew Su San

Usaha 1. Leong Yee Vonn

Tekun

2. Fatin Liyana binti Ahmad Shuib 3. Yugendran A/L Muthusamy

2. Muhammad Muizzuddin bin Mazlan 3. Nurul Ain binti Razali 4. Nurul Atiqah binti Adnan

Pengetahuan sedia ada

1. Murid sudah menguasai operasi tolak 1digit dengan 1 digit dalam bentuk ayat tanpa mengumpul semula.

1. Murid sudah menguasai operasi tolak dalam lingkungan 18 tanpa mengumpul semula. 2. Murid sudah menguasai operasi tolak dua dgit dengan satu digit dalam bentuk ayat dan lazim.

Hasil P&P : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. menguasai operasi tolak dalam lingkungan 18 tanpa mengumpul semula. 2. menjawab 4 daripada 5 soalan operasi tolak 2 digit dengan 1 digit dalam bentuk ayat dengan betul.

1. menguasai operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula. 2. menjawab 4 daripada 5 soalan operasi tolak 2 digit dengan 1 digit dalam bentuk lazim yang diberikan dengan betul.

Kemahiran

Operasi tolak dalam lingkungan 18 tanpa mengumpul semula.

Operasi tolak dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Matematik

Set Induksi (6 minit)

1. Guru menunjukkan kad gambar kepada murid-murid. 2. Guru melakukan simulasi secara bercerita tentang bas yang menurunkan penumpang dari satu stesen ke stesen. 3. Guru bertanya kepada murid-murid tentang bilangan penumpang semasa sampai di stesen B. 4. Guru mengaitkan dengan topik yang hendak diajar pada hari ini. Interaksi Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pengukuhan 1. Murid diberi Kad Domino Tolak. 2. Murid-murid dikehendaki menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk lazim di atas kertas untuk mencari jawapan. 3. Murid-murid memadankan kad domino 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. 3. Guru memberikan bimbingan dan menjelaskan operasi tolak dengan menggunakan animasi yang sesuai. berdasarkan jawapan yang telah dicari. 4. Guru memeriksa jawapan murid-murid.

Langkah 1 (16 minit)

1. Guru mengajar konsep operasi tolak 2 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 18 dengan menggunakan slaid power point yang ditayangkan.

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Matematik Latihan Bertulis 1. Murid diminta menjawab soalan dalam Langkah 2 (16 minit) lembaran kerja operasi tolak 2 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 18 tanpa mengumpul semula dalam bentuk ayat berdasarkan gambar. 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. 2. Guru menyemak lembaran kerja murid. 3. Guru memberikan bimbingan dan menjelaskan operasi tolak dengan menggunakan animasi yang sesuai. Interaksi Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Guru mengajar konsep tolak 2 digit dengan 1 digit menggunakan slaid power point dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula.

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Matematik Aktiviti Pengukuhan


Langkah 3 (16 minit)

Latihan Bertulis 1. Murid diminta menjawab soalan dengan betul dalam lembaran kerja operasi tolak 2 digit dengan 1 digit dalam lingkungan 50 tanpa mengumpul semula dalam bentuk lazim. 2. Guru menyemak lembaran kerja murid.

1. Murid diberi Kad Domino Tolak. 2. Murid-murid dikehendaki menyelesaikan operasi tolak dalam bentuk lazim di atas kertas untuk mencari jawapan. 3. Murid-murid memadankan kad domino berdasarkan jawapan yang telah dicari. 4. Guru memeriksa jawapan murid-murid.

Penutup (6 minit)

Penutup Kognitif 1. Guru bertanyakan kepada murid tentang isi pelajaran yang diajar pada hari ini. 2. Guru membuat kesimpulan terhadap pengajaran pada hari ini. Penutup Sosial 1. Guru memberi pujian kepada murid kerana telah memberi kerjasama yang baik dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. 2. Guru meminta murid menyusun semula kad domino yang digunakan dan meletakkan di tempat yang telah disediakan.