Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (Berserta Program LINUS - Numerasi)

Mata Pelajaran Tajuk Masa Standard Pembelajaran : : : : Matematik Tahun Dua Cempaka Panjang 60 minit 10.1 (i), (ii)(a)(b)

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: a. Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. b. Mengenal ukuran panjang dalam: i) unit cm ii) unit m Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Murid Perdana 1. Membezakan dua objek yang berlainan ukuran. o Objek yang disediakan o Kad gambar. 2. Murid diperkenalkan dengan unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. 3. Murid mengukur objek yang disediakan dengan cara yang betul. Murid LINUS (Numerasi) 1. Membezakan dua objek yang berlainan ukuran. o Objek yang disediakan o Kad gambar. 2. Murid diperkenalkan dengan unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. 3. Murid menyebut ukuran objek berpandukan gambar yang disediakan dengan bimbingan guru. Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Kreativiti (cara murid mengukur objek) Perbendaharaan kata merujuk situasi. (sentimeter, meter) Bahan Bantu Belajar: Alat pengukur (pembaris, pita ukur), kad gambar. Objek konkrit (pemadam, pensel) Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan. Refleksi: 32 murid mencapai objektif pembelajaran. 6 murid yang belum menguasai dibimbing melalui aktiviti pengukuhan.