Anda di halaman 1dari 7

Intonasi ialah pola turun naik kelangsingan atau melodi dalam ujaran (Kamus Linguistik 1997).

Intonasi ialah nada suara yang turun naik/tinggi rendah apabila bercakap dan berdasarkan jenis/bentuk ayat BM, sama ada ayat penyata biasa, ayat tanya, ayat perintah, ayat songsang, ayat pasif Dapat dikenali dan dilihat pada 4 tingkat nada, ditandai sebagai 1,2,3,4. Angka 1 nada yang paling rendah. Angka 4 nada tertinggi. Angka 3 nada memulakan ujaran. Angka 3 nada menandakan tekanan

Indirawati & Mardian (2006) tiga peranan intonasi dalam


ujaran

i) Linguistik organisasi maklumat ujaran, dengan menandai


perenggan, ayat, frasa/rangkai kata, menjelaskan maklumat dalam domain seperti penyata, pertanyaan

ii) Paralinguistik merujuk emosi atau sikap penutur. Termasuk


bahasa badan seperti mimik muka, pergerakan badan

iii) Ekstralinguistik merujuk kesan gender, umur, latar


belakang dalam pertuturan orang yang mendengar sesuatu perbualan dalam telefon dapat menjangkakan siapa yang bercakap di bahagian lawan

a) Fungsi emosi - pelbagai makna sikap seperti gembira, bosan, marah, terkejut, takut b) Fungsi gramatis - menandakan kontras dari segi nahu terhadap sesuatu ujaran sama ada klausa atau ayat berupa pertanyaan, penyataan, positif/negatif c) Fungsi strukur informasi menandakan sesuatu yang baru berbanding dimaklumi dalam makna sesuatu ujaran iaitu menekankan kata yang membawa makna tersebut

BIBLIOGFARI