Anda di halaman 1dari 7

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KSSR TAHUN 1,2,3.

TOPIK: MASA DAN WAKTU TAHUN 1 - Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan. (i) Menyatakan waktu dalam sehari. (ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja). (iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (iv) Menamakan bulan dalam setahun. TAHUN 2 -Menyatakan waktu dalam jam dan minit. i) Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. (ii) Mengenal tanda senggatan dan angka yang menandakan gandaan lima minit pada muka jam. (iii) Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit. (iv) Menukar waktu dalam jam dan gandaan lima minit daripada perkataan kepada bentuk angka dan sebaliknya. -Menyebut dan menulis waktu. (i) Mengenal pasti dan menyatakan setengahdan satu perempatberdasarkan muka jam. (ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan -Menyatakan perkaitan dalam waktu. (v) Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka. (vi) Merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam jam dan minit. -Menyatakan perkaitan dalam waktu. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) minit dengan saat, (b) minggu dengan hari, (c) bulan dengan tahun. -Mengenali kalender. (i) Membaca dan memahami calendar TAHUN 3 -Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. (iii) Membina jadual aktiviti harian.

menggunakan jam analog.

(i) Menyatakan perkaitan: (a) hari dengan jam, (b) jam dengan minit. -Menambah masa. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam, (b) minit dengan minit, (c) jam dan minit, (d) minit dan saat.

-Menolak masa. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam, (b) minit dengan minit, (c) jam dan minit, (d) minit dan saat.

-Mendarab masa. (i) Mendarab masa melibatkan (a) jam, (b) minit,dengan nombor satu digit

-Membahagi masa. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam, (b) minit, dengan nombor satu digit.

-Menyelesaikan masalah harian. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab, dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab, dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.

TAHUN 4 Membaca dan menulis masa (i) Membaca masa dalam jam dan minit berdasarkan sistem 12-jam. (ii) Menulis masa dalam jam dan minit berdasarkan sistem 12-jam.

TAHUN 5 Membaca dan menulis masa 1 Memahami istilah yang berkaitan dengan masa dan waktu (i)membaca dan menulis masadalam sistem24 jam. (ii) hubungkan masa dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Tempoh masa

TAHUN 6

1 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. i) Hitungtempoh masa sesuatu peristiwa di antara a) bulan b) tahun c) tarikh. ii) Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa. iii) Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa.

Membina jadual mudah (i) Membina, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual mudah Membaca kalendar ii) Mendapatkan maklumat daripada kalendar. (iii) Menyelesaikan masalah mudah dalam kehidupan harian melibatkan pembacaan kalendar. Memahami hubungan di antara unit masa. (i) Menyatakan hubungan di antara unit masa a. 1 hari = 24 jam, b. 1 tahun = 365 / 366 hari, c. 1 dekad =10 tahun.

(iii)Menukar masa daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam dan sebaliknya. Hubungan unit dalam masa dan waktu 2 Memahami hubungan di antara unit dalam masa dan waktu (i) Menukar minit kepada saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. (ii) Menukar jam kepada minit dan saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. (iii) Menukar hari kepada jam, minit dan saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. (iv) Menukar unit dalam masa daripada a) abad kepada tahun dan sebaliknya b) abad kepada dekad dan sebaliknya. Operasi asas melibatkan masa dan

(ii) Penukaran a) tahun kepada hari dan sebaliknya, b) dekad kepada tahun dan sebaliknya c) tahun kepada bulan dan sebaliknya d) jam kepada hari dan sebaliknya. (iii) Penukaran unit masa dari a) Jam kepada minit dan sebaliknya, b) Jam dan minit kepada minit serta sebaliknya, c) Minit kepada jam dan minit dan sebaliknya operasi asas melibatkan masa

waktu 3 Tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan unit masa. (i) Menambah masa dalam jam, minit dan saat. (ii) Menolak masa dalam jam, minit dan saat. (iii) Mendarab masa dalam jam, minit dan saat. (iv) Membahagi masa dalam jam, minit dan saat.

Tempoh masa

Tambah, tolak, darab dan bahagi dalam unit masa. 4 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari (i) Menambah unit masa yang tempoh masa. melibatkan penukaran unit (i) Mengenal pasti masa mula dan masa dalam lingkungan: tamat dalam sesuatu acara. a) jam dan minit (ii) Menghitung tempoh masa sesuatu b) tahun dan bulan acara melibatkan c) dekad dan tahun. a) jam, minit dan saat b) hari dan jam. (ii) Menolak unit masa yang melibatkan penukaran unit (iii) Menentukan masa mula atau masa dalam lingkungan: tamat dalam sesuatu acara daripada a) jam dan minit, tempoh masa yang diberi. b) tahun dan bulan, (iv) Menyelesaikan masalah yang c) dekad dan tahun. melibatkan tempoh masa dalam pecahan,

(iii) Mendarab unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam lingkungan: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. (iv) Membahagi unit masa yang melibatkan penukaran unit dalam lingkungan: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. (v) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi asas dalam unit masa: a) jam dan minit b) tahun dan bulan c) dekad dan tahun. Tempoh masa Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. (i) Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu peristiwa berdasarkan jadual. ii) Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa daripada jadual dalam:

dan/ atau perpuluhan dalam jam, minit dan saat.

a) minit b) jam c) jam dan minit dalam tempoh sehari dan dua hari yang berturutan. (iii) Menghitung waktu mula dan waktu akhir daripada sesuatu peristiwa berdasarkan tempoh masa yang diberi dan membaca waktu mula dan waktu akhir