Anda di halaman 1dari 10

PENTAKSIRAN ALTERNATIF

AHMAD MUHAIMIN RAJA NOR SURIATI MAISARAH

DEFINISI

TUJUAN PENTAKSIRAN ALTERNATIF

Mengenalpasti kebolehan murid mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh Memberi peluang kepada murid membuat refleksi kendiri terhadap tahap perkembangan pembelajarannya
Membantu guru dan murid mengenalpasti kekuatan dan kelemahan PdP

fasa PENTAKSIRAN ALTERNATIF


Fasa ini melibatkan penetapan matlamat, menentukan keperluan pembelajaran, dan menyediakan data asas mengenai apa yang murid boleh lakukan dengan apa yang dipelajari, bagaimana FASA mereka berfikir dan apa yang murid mahu lakukan dengannya PERMULAAN

FASA BERTERUSAN

Fasa ini melibatkan penyemakan dan kemajuan dokumentasi pada tahap-tahap tertentu dalam proses pembelajaran dan penilaian bilik darjah dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

FASA PENAMAT

Fasa ini melibatkan pentaksiran refleksi mengenai pembelajaran, pengajaran, kurikulum dan rekabentuk program pada penghujung proses

Ciri-ciri PENTAKSIRAN ALTERNATIF


Berorientasi kan proses Menyokong Autentik

Bersifat dua hala

Bersifat ujian terbuka

Dijalankan bersama murid kualitatif

sistematik

kelebihan PENTAKSIRAN ALTERNATIF


Memberi perspektif yang jelas dan berterusan tentang kemajuan muird

Lebih autentik(asli)

Dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna

Lebih menarik

Murid terlibat secara aktif

Meningkatkan kemahiran komunikasi

kelemahan PENTAKSIRAN ALTERNATIF