PENTAKSIRAN ALTERNATIF

AHMAD MUHAIMIN RAJA NOR SURIATI MAISARAH

DEFINISI ) .

TUJUAN PENTAKSIRAN ALTERNATIF Mengenalpasti kebolehan murid mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh Memberi peluang kepada murid membuat refleksi kendiri terhadap tahap perkembangan pembelajarannya Membantu guru dan murid mengenalpasti kekuatan dan kelemahan PdP .

kurikulum dan rekabentuk program pada penghujung proses . FASA PENAMAT • Fasa ini melibatkan pentaksiran refleksi mengenai pembelajaran. menentukan keperluan pembelajaran. dan menyediakan “data asas mengenai apa yang murid boleh lakukan dengan apa yang dipelajari. bagaimana FASA mereka berfikir dan apa yang murid mahu lakukan dengannya” PERMULAAN FASA BERTERUSAN • Fasa ini melibatkan “ penyemakan dan kemajuan dokumentasi pada tahap-tahap tertentu dalam proses pembelajaran” dan “penilaian bilik darjah dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan”.fasa PENTAKSIRAN ALTERNATIF • Fasa ini melibatkan penetapan matlamat. pengajaran.

Ciri-ciri PENTAKSIRAN ALTERNATIF Berorientasi kan proses Menyokong Autentik Bersifat dua hala Bersifat ujian terbuka Dijalankan bersama murid kualitatif sistematik .

.

.

.

kelebihan PENTAKSIRAN ALTERNATIF Memberi perspektif yang jelas dan berterusan tentang kemajuan muird Lebih autentik(asli) Dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna Lebih menarik Murid terlibat secara aktif Meningkatkan kemahiran komunikasi .

kelemahan PENTAKSIRAN ALTERNATIF .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful