PENTAKSIRAN ALTERNATIF

AHMAD MUHAIMIN RAJA NOR SURIATI MAISARAH

DEFINISI ) .

TUJUAN PENTAKSIRAN ALTERNATIF Mengenalpasti kebolehan murid mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh Memberi peluang kepada murid membuat refleksi kendiri terhadap tahap perkembangan pembelajarannya Membantu guru dan murid mengenalpasti kekuatan dan kelemahan PdP .

bagaimana FASA mereka berfikir dan apa yang murid mahu lakukan dengannya” PERMULAAN FASA BERTERUSAN • Fasa ini melibatkan “ penyemakan dan kemajuan dokumentasi pada tahap-tahap tertentu dalam proses pembelajaran” dan “penilaian bilik darjah dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan”. FASA PENAMAT • Fasa ini melibatkan pentaksiran refleksi mengenai pembelajaran.fasa PENTAKSIRAN ALTERNATIF • Fasa ini melibatkan penetapan matlamat. pengajaran. kurikulum dan rekabentuk program pada penghujung proses . menentukan keperluan pembelajaran. dan menyediakan “data asas mengenai apa yang murid boleh lakukan dengan apa yang dipelajari.

Ciri-ciri PENTAKSIRAN ALTERNATIF Berorientasi kan proses Menyokong Autentik Bersifat dua hala Bersifat ujian terbuka Dijalankan bersama murid kualitatif sistematik .

.

.

.

kelebihan PENTAKSIRAN ALTERNATIF Memberi perspektif yang jelas dan berterusan tentang kemajuan muird Lebih autentik(asli) Dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna Lebih menarik Murid terlibat secara aktif Meningkatkan kemahiran komunikasi .

kelemahan PENTAKSIRAN ALTERNATIF .