Anda di halaman 1dari 3

PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN

Soalan Struktur

1) Terangkan 3 cara bagaimana KPM dapat melaksanakan pendemokrasian pendidikan dalam mewujudkan integrasi nasional.
Semua sekolah mendapat kemudahan yang sama Semua murid mendapat hak yang sama Sekolah wawasan dibentuk
(6 Markah)

2) Huraikan 2 ciri sekolah wawasan.


Berkongsi kemudahan yang sama Penyelaras dari wakil guru setiap sekolah (4 markah)