Anda di halaman 1dari 3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 BORANG SPESIFIKASI PEMBINAAN ITEM (STRUKTUR DAN ESEI) MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL

No. Item Ceraian Konstruk Konteks Aras Pembina STRUKTUR 1 a b c


OP2 OP 1 OP4

KOD :1225/1 Ceraian a b c d e

AKUR

d
OP3

e
OP 2 2S

2S

2R

1S1T

2T

SESUAI JELASTEPAT &

Bidang 1

Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Aras Penting

a b c d

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Ceraian Konstruk Konteks Aras Pembina

AKUR

STRUKTUR 2 a b c
OP2 2S OP1 2R OP1 3S

Ceraian d
OP3 2S2T

Bidang 2

Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Aras Penting

a b c d

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Ceraian Konstruk Konteks Aras Pembina

AKUR

STRUKTUR 3 a b c
OP2 4S OP1 2R OP3 3T

d
OP4 1S

Ceraian
Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Bidang 3

Aras Penting

a b c d

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Ceraian Konstruk Konteks Aras Pembina

AKUR

STRUKTUR 4 a b c
OP2 2S OP1 2R OP3 2S2T

d
OP1 2R

Ceraian
Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Bidang 4

Aras Penting

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Ceraian Konstruk Konteks Aras Pembina

AKUR

STRUKTUR 5 a b c
OP2 2S OP1 2R OP1 2R

Ceraian d
OP3 2T

e
OP1 2R

Bidang 1

Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Aras Penting

a b c d

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Ceraian Konstruk Konteks Aras Pembina

AKUR

STRUKTUR 6 a b c
OP3 2S2T OP1 2R OP1 3R

Ceraian d
OP1 1R

Bidang 5

Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Aras Penting

a b c d

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Ceraian Konstruk Konteks Aras Pembina

AKUR

STRUKTUR 7 a b c
OP3 2S2T OP1 3R OP3 2R

Ceraian d
OP4 1T

Bidang 6

Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Aras Penting

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Ceraian Konstruk Konteks Aras Pembina

AKUR

STRUKTUR 8 a b c
OP2 2R OP1 2R OP4 2S2T

Ceraian d
OP1 2R

Bidang 7

Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Aras Penting

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Konstruk Konteks Aras Pembina

ESEI 9
AKUR OP1 -0P 4

Ceraian
Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Bidang 1
2R,4S 4T

Aras Penting

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Konstruk Konteks Aras Pembina

ESEI 10
AKUR OP1 -0P 4

Ceraian
Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Bidang 5
2R,4S 4T

Aras Penting

SESUAI JELASTEPAT &

No. Item Konstruk Konteks Aras Pembina

ESEI 11
AKUR OP1 -0P 4

Ceraian
Kurikulum Peluang Spesifikasi Konstruk Konteks Komponen

Bidang 6
2R,4S 4T

Aras Penting