Anda di halaman 1dari 11

SPM NOV 2001 JUN 2002 NOV 2002

JUN 2003 NOV 2003 JUN 2004 NOV 2004

JUN 2005

NOV 2005 JUN 2006

NOV 2006

JUN 2007 NOV 2007

JUN 2008

ANALISIS SOALAN 1 : MERUMUSKAN KARANGAN KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001- NOV 2012) SKOP SOALAN PERKATAAN YANG SESUAI UNTUK PENDAHULUAN peranan/ sumbangan/ tugas Tanggungjawab penulis Peranan Industri Kecil dan Sederhana sumbangan/ kepentingan/ fungsi/ tugas dalam pembangunan ekonomi negara Langkah-langkah untuk meningkatkan usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ penggunaan teknologi maklumat dalam pendekatan/ teknik-teknik/ strategi/tindakan kalangan kakitangan kerajaan usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ Langkah-langkah untuk meningkatkan pendekatan/ strategi/tindakan kesedaran moral masyarakat. faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan Kepentingan pelabelan makanan Masalah yang dihadapi oleh sektor kekangan/ kesulitan/ kerumitan/ hambatan perubatan awam di Malaysia. Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebabmanfaat/ kebaikan/ kelebihan/ kepentingan sebab penubuhannya. Cara-cara mengurus langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ tekanan dankepentingan pengurusan pendekatan/ strategi tekanan kepada individu Faedah-faedah hidup berjiran dancaramanfaat/kepentingan/ kelebihan/kebaikan cara memupuk semangat kejiranan Kelebihan kerja berpasukan dancarafaedah/ manfaat/kepentingan/ kebaikan/ cara pemimpin membentuk kerja keberkesanan berpasukan. Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ bahasa dan kesanterhakisnya amalan pendekatan/ strategi berbudi bahasa dalam masyarakat Kepentingan terumbu karang di faedah-faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan Malaysia dan kaedahpemuliharaannya Tindakan mengatasi masalah disiplin usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/langkahmurid di sekolah dan kesan masalah itu langkah/ pendekatan/ teknik-teknik/ strategi kepada negara. Faedah membaca dan caracaramenggalakkan budaya membaca manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan dalam kalangan masyarakat. Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas Punca-punca keracunan makanandan kesan-kesan keracunan makanan.. Kepentingan tidur dari segi saintifikdan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur Kesan pemanasan global dan sebab-

NOV 2008

manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan faktor-faktor /sebab-sebab

JUN 2009

NOV 2009

faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan

JUN 2010

implikasi/impak/akibat/keburukan/natijah

NOV 2010 JUN 2011

sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini Kebaikan makan coklat dan caracara memajukan industri coklat Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh. Kepentingan bahasa kebangsaan dan masalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan Ciri-ciri perunding yang berkesan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran berunding. Faktor-faktor pemilihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan faedah-faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita.

manfaat/ kepentingan/ faedah/ kelebihan faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan

NOV 2011

faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan

JUN 2012

sifat-sifat

NOV 2012

punca/sebab-sebab

ANALISIS SOALAN BM SPM Jenis Soalan Tahun Soalan 3 - Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa Nov. 2005 (a) Membina ayat (kata berimbuhan) (b) Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. (c) Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat.

(d) Membetulkan kesalahan penggunaan kata, istilah, atau tatabahasa dalam ay (e) Menyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat. Nov. 2006

(a) Membina ayat (kata dasar dan kata berimbuhan). (b) Memisahkan ayat (mencerakinkan ayat majmuk). (c) Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan dalam ayat.

(d) Membetulkan kesalahan penggunaan kata, istilah, atau tatabahasa dalam ay (e) Menyenaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat.

Nov. 2007

(a) Membina ayat (kata dasar dan kata berimbuhan). (b) Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.

(c) Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuha ayat.

(d) Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalah dalam ayat. (e) Menyatakan maksud peribahasa. Nov. 2008

(a) Membina ayat (kata majmuk). (b) Menyatakan pola ayat.

(c) Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuh petikan.

(d) Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalah dalam ayat. (e) Membina ayat berdasarkan peribahasa. Nov. 2009

(a) Membina ayat (kata ganda). (b) Mengenal pasti subjek dan predikat ayat.

(c) Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuha ayat.

(d) Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalah dalam ayat. (e) Menyatakan peribahasa yang sesuai. Nov. 2010

(a) Membina ayat (kata berimbuhan). (b) Membina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya.

(c) Membetulkan satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuha ayat. (d) Membetulkan tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalaha dalam petikan. (e) Mengisi tempat kosong dengan peribahasa.

Nov. 2011

(a) Membina ayat (kata nama). (b) Menyambungkan ayat menjadi tiga ayat.

(c) Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbu petikan. (d) Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau 'istilah dan satu kesala tatabahasa dalam ayat. (e) Menyatakan peribahasa berdasarkan maksud peribahasa. Nov. 2012

(a) Membina ayat (kata ganda) - Boleh tambah imbuhan. (b) Menukarkan ayat songsang kepada ayat susunan biasa.

(c) Membetulkan tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbu tiga ayat yang diberikan.

(d) Membetulkan satu kesalahan penggunaan kata atau 'istilah dan satu kesala tatabahasa dalam tiga ayat yang diberikan. (e) Berikan maksud tiga peribahasa yang diberikan.

Analisis Soalan Karangan Umum

DIMENSI KELUARGA

TAHUN SOALAN 2004 (N) Anda akan mewakili sekolah anda dalam satu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan tersebut ialah Keluarga Bahagia Penjana Masyarakat Harmoni Tulis syarahan itu selengkapnya. 2005 (J) Ada pihak yang berpendapat bahawa masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja berpunca daripada kegagalan institusi keluarga.

Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut. 2005 (N) Keluarga memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan anak-anak. Oleh itu pendidikan anak-anak sebenarnya bermula di rumah. Berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anak-anak. 2006 (J) Peranan ibu bapa, sokongan ahli keluarga dan usaha diri sendiri banyak mempengaruhi kejayaan seseorang pada masa depan. Berikan komen anda tentang pernyataan di atas. 2006 (N) Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia. Jasa mereka kepada kita tidak ternilai harganya. Sempena sambutan Hari Keluarga, anda diminta untuk menyampaikan ceramah bertajuk Menghargai Jasa Ibu Bapa Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 2007 (J) Keluarga anda mengadakan majlis rumah terbuka bersempena dengan sambutan hari perayaan. Ramai saudara, rakan dan jiran mengunjungi majlis tersebut. Jelaskan kebaikan-kebaikan mengadakan majlis rumah terbuka. 2007 (N) Pelaksanaan waktu bekerja lima hari seminggu banyak membawa kebaikan kepada keluarga dan negara. Jelaskan kebaikan-kebaikan pelaksanaan waktu bekerja lima hari seminggu

2008 (J) Hubungan baik antara ahli keluarga dapat menjamin kebahagiaan sesebuah keluarga. Bincangkan. 2008 (N) Setiap orang ingin akan kawasan petempatan yang terancang untuk tinggal bersama-sama keluarga tersayang. Jelaskan ciri-ciri sebuah petempatan yang menjadi idaman anda 2009(
ANALISIS SOALAN KARANGAN BAHAN RANGSANGAN 2005-2012(NOV) TAHUN 2005(N) 2006(J) 2006(N) 2007(J) 2007(N) 2008(J) 2008(N) 2009(J) 2009(N) 2010(J) 2010(N) 2011(J) 2011(N) 2012(J) 2012(N) TEMA Gejala vandalisme Sijil Pelajaran Malaysia Semangat patriotik, PLKN dan tokoh yang berjasa Aktiviti masa lapang Tanggungjawab menjaga kebersihan Kegiatan dalam bidang pertanian Punca-punca pencemaran sungai Bantuan kepada mangsa banjir Aktiviti badan beruniform serta faedah-faedahnya Punca pencemaran udara Grafik penjagaan kesihatan - Cara-cara menjalani kehidupan yang sihat Kepentingan pengangkutan awam Faedah belajar secara berkumpulan Faedah menggunakan perpustakaan Aktiviti sambutan Hari Kebangsaan di sekolah

TEMA KARANGAN BERDASARKAN UNIT BUKU TEKS TINGKATAN 4

Unit 1 : SENARIO MASYARAKAT KITA Masyarakat Malaysia Alaf Baru Tradisi Kejiranan Dalam Masyarakat Unit 2 : AMBANG REMAJA Remaja dan Cabaran

Remaja dan Keluarga Disiplin Remaja dan Kokurikulum

Unit 3 : DUNIA SEMAKIN CANGGIH Kad Elektronik Budaya Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi E-mel dan anda Unit 4 : KERANAMU Malaysia Patriotisme Malaysia Alaf Baru Pengorbananku Unit 5 : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan Alam Sekitar Kualiti Udara Pencemaran Sungai Kita Unit 6 : RIADAH Hobi, Sukan dan Rekreasi Cabaran di Puncak Kinabalu Hobi dan Cabarannya Unit 7 : GENERASI KITA Wawasan Generasi Kita Patriotisme Generasi Muda Generasi Pelapis Unit 8 : GAYA HIDUP SIHAT Amalan Gaya Hidup Sihat Remaja dan Kesihatan Obesiti dan Pencegahannya

Unit 9 : KERJAYA Minggu Kerjaya Cita-cita dan Kerjaya Surat Permohonan Unit 10 : WARISAN BANGSA Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bangunan Bersejarah Warisan Seni Bina MelayuTradisional Pemuliharaan Warisan Sejarah Unit 11 : INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia dan Destinasi Pelancongan Warna-warna Malaysia ANALISIS SOALAN KARANGAN UMUM - TAJUK 1 (INDIVIDU) TAHUN 2004 (N)

SOALAN Golongan remaja merupakan aset penting kepada negara pada masa hadapan. Mereka bakal menerajui pemerintahan negara, menjadi tenaga yang memajukan negara dan menjaga kedaulatan negara daripada pelba ancaman. Sebagai remaja yang berwawasan, bincangkan peranan anda untuk mencapai ketiga-tiga hasrat tersebut Pelbagai cabaran perlu anda hadapi sebelum sesuatu cita-cita itu dicapai.

2005 (J)

2005 (N)

Jelaskan cabaran-cabaran tersebut serta langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk mengatasinya. Remaja memang suka mengikut trend semasa dari segi gaya hidup dan berpakaian. Trend ini akan mempenga budaya hidup masyarakat Malaysia pada masa akan datang.

2006 (J)

Ulas pernyataan di atas Anda mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan di peringkat daerah sempena Hari Kesihatan Seduni Tajuk syarahan anda ialah Amalan Gaya Hidup Sihat. Sediakan teks syarahan anda selengkapnya Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) penting dalam kehidupan pada masa ini. Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menguasai kemahiran ICT Setiap individu perlu mengamalkan sifat berjimat-cermat.

2006 (N)

2007 (J)

2007 (N)

Huraikan cara-cara anda melaksanakan amalan ini. Anda mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan anda ialah Ruku Negara Membentuk Rakyat Berkualiti Sediakan teks syarahan itu selengkapnya. Kitar semula merupakan satu daripada kaedah pengurusan bahan terbuang. Jelaskan kebaikan-kebaikan amalan kitar semula

2008 (J)

2008 (N)

Sebagai setiausaha sidang redaksi majalah sekolah, anda ditugaskan untuk menyediakan satu laporan tentang Majlis Anugerah Cemerlang yang diadakan di sekolah anda. Sediakan laporan itu selengkapnya

ANALISIS SOALAN KARANGAN UMUM - TAJUK 4 (ANTARABANGSA) TAHUN 2004 (N)

SOALAN Dunia hari ini penuh dengan persaingan. Untuk mendapatkan pekerjaan, kelulusan akademik semata-mata tidak cukup. Banyak faktor lain yang perlu dikuasai untuk membolehkan seseorang itu berjaya dalam kerjaya yang ak diceburi sesuai dengan perkembangan dunia tanpa sempadan.

2005 (J)

Tulis sebuah rencana tentang persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang pelajar untuk menghadapi persain kerja pada masa akan datang. Hubungan baik antara Malaysia dengan negara-negara jiran wajar dipelihara. Bincangkan. Pada masa ini, persengketaan dan peperangan masih berlaku di beberapa tempat. Hal ini telah menjejaskan keharmonian sosial dan perkembangan ekonomi dunia.

2005 (N)

2006 (J)

Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut. Malaysia mementingkan kesejahteraan dan keamanan dunia sejagat. Oleh sebab itu, kita tidak menyokong seba bentuk keganasan dan peperangan sebagai jalan penyelesaian sesuatu masalah.

Huraikan peranan yang wajar dimainkan oleh negara kita untuk terus mengekalkan kesejahteraan dan keamanan 2006 (N)

Masalah jerebu yang berlaku dirantau ini dapat ditangani secara berkesan melalui kerjasama dengan negara-neg jiran.

2007 (J)

Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masal tersebut. Anda mengambil bahagian dalam pertandingan bahas di peringkat daerah. Tajuk perbahasan itu ialah Kemasu Pekerja Asing Membawa Kebaikan Kepada Negara. Tulis hujah-hujah anda sebagai pencadang dalam pertandingan itu.

2007 (N)

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di kebanyakan negara, walaupun terdapat banyak negara kaya di dun

2008 (J)

Sarankan bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh negara-negara kaya untuk membantu negara-negara mis Rakyat Malaysia yang berada di luar negara dapat memainkan peranan untuk mempromosikan negara kita dalam pelbagai aspek pada peringkat antarabangsa. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas. Penyertaan setiap negara dalam pertandingan sukan pada peringkat antarabangsa dapat mengeratkan hubungan masyarakat dunia. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.

2008 (N)

ANALISIS SOALAN KARANGAN UMUM - TAJUK 5 (KOMSAS) TAHUN 2004 (N)

SOALAN Masyarakat Malaysia masih kurang memberikan pengiktirafan kepada golongan yang terlibat dalam bidang sast dengan masyarakat negara maju. Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memartabatkan golongan ini. Sastera tradisional seperti pantun, syair, gurindam, seloka dan cerita rakyat semakin kurang diminati. Huraikan peranan pelbagai pihak untuk mempopularkan sastera tradisional ini.

2005 (J)

2005 (N)

Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat bermaksud perpaduan dapat diwujudkan melalui anggota masyarakat.

2006 (J)

Berdasarkan maksud peribahasa tersebut, tulis cerpen yang menggambarkan kerjasama dalam kehidupan masya Remaja kini kurang berminat untuk membaca karya yang bertemakan semangat patriotik.

2006 (N)

Berikan saranan anda bagaimana untuk menggalakkan remaja supaya membaca karya-karya yang bertemakan s Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera dapat membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembac

2007 (J)

Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut. Pembacaan karya-karya sastera dapat meningkatkan penguasaan bahasa, kemahiran menghasilkan karya kreatif nilai-nilai murni dalam diri murid. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas. Tulis sebuah cerpen atau skrip drama yang berakhir dengan dialog di bawah. Adam : Aku menyesal; segala-gala yang aku lakukan selama ini memang salah ! Haris : Syukurlah, engkau telah sedar! Masih belum terlambat untuk engkau kembali ke pangkal jalan Peribahasa "Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam" membawa maksud bahawa orang yang kurang belajar akan berjaya juga akhirnya.

2007 (N)

2008 (J)

2008 (N)

Tulis sebuah cerpen berdasarkan maksud peribahasa di atas. Yang kurik itu kundi Yang merah itu saga Yang baik itu budi Yang indah itu bahasa. Pantun di atas menjelaskan bahawa budi bahasa penting dalam kehidupan manusia. Bincangkan kepentingan am bahasa dalam masyarakat.