Anda di halaman 1dari 21

FALSAFAH BERFIKIR

Hang Nadim Sun Tzu

Muhammad al-Fateh
MacGyver

Big Five of Enid Blyton


Akio Morita

Pengenalan
Apakah Falsafah? Apakah Berfikir? manusia bertanya? Apakah FALSAFAH BERFIKIR?
Radikal Sistematik Universal Terkawal

Kebenaran menerusi Sains, Falsafah dan Agama Falsafah Berfikir BARAT


Aliran Humanisme Aliran Feminisme Aliran Rasionalisme

Manusia & Akal


Boleh MENAAKUL (reasoning) Kebolehan MENGENAL dan MENAMAKAN benda BEREMOSI (kepintaran emosi, afektif)
Gembira, sedih, marah, benci, rindu,sayang, kasih, kecewa, bengang, empati, yakin diri ..

Mengenal KUALITI benda Boleh berfikir tentang MASA DEPAN Boleh memahami MAKNA

Kelemahan Manusia
Malas berfikir Berfikir & bertindak stereotaip Helah bela diri Meremehkan perkara yang tidak remeh Tidak boleh berbeza pendapat Tidak berfikirsecara global Tidak membuat keutamaan Suka menghukum

Falsafah Berfikir?
Apakah berfikir? Apa yang boleh dan tidak boleh difikirkan? Mengapa berfikir? Makhluk apa yang berfikir? Apakah alat berfikir? Apakah manusia ada alat yang sama? Bagaimana berfikir? Bila berfikir? Pendekatan berfikir sama? Berfikir perlu kemahiran? Apakah kemahiran berfikir yang perlu dimiliki? Apakah hukum berfikir? Apakah akibat tidak berfikir? Apaka kelebihan orang yang mahir berfikir? Mengapa tidak mahir berfikir? Apakah risiko berfikir? Apakah halangan berfikir? Apakah oraganisasi berfikir? Apakah masyarakat berfikir? Apakah gelaran orang yang berfikir?

Berfikir dalam Islam


Kesepaduan Akal, Kalbu, Roh dan Jasad Al-Quran menggunakan beberapa istilah seperti; Taaqul; Zikir, Fikr; Basar; Rayu; Nazar Kombinasi AKAL & NAQAL (al-Quran & as-Sunnah) FIKIR ZIKIR
Ulul Albab (orang yang memiliki akal budi) Ulil Absar (orang yang mempunyai mata hati) Ulil Ilm (orang yang berilmu)

Apakah makanan akal? Berfikir & Bertindak (seiringan)

Sesungguhnya pada kerjadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang itu ada beberapa tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memiliki fikiran Iaitu mereka yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan sambil berbaring dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil berkata): Tuhan kami, Engkau Tidak jadikan ini (semua) sia-sia! Maha suci engkau, oleh itu Peliharakanlah kami (daripada) siksa neraka (Aali Imran: 190 191)

Krisis Pemikiran Moden


Aliran pemikiran Pascamoden (metodologi berfikir BARAT) Politik (machiavellisme) political man Ekonomi (kapitalisme-liberalisme) Economical man Sosial (hedonisme) Kepercayaan (Atheisme, monotheisme dll)

Ciri-ciri
Prinsip ketiadaan suatu yang benar (no truth) Kehampaan realiti (no reality) Ketiadaan makna (no meaning) Kepelbagaian kemajmukan (multiplicities) Kesamarataan (equal representation) Keraguan menyeluruh (total doubt)

Ar Plato

Scrotes

Aristotle

Machiavelli

Darwin

Adam Smith

Karl Marx

Malthus

Rousseau

Model Berfikir BARAT


Tidak menekankan soal ketuhanan-Pencipta akal adalah kuasa (unlimited power)

Memberi penekanan terhadap proses tingkahlaku (lebih menyatakan unsur penggera dan aktiviti biologi) Motif-motif naluri (psikoanalisis, behaviorisme dsb) bebas nilai (value free) Melampaui hal-hal metafizik Model-model berfikir dicipta berasaskan perubahan masa, latar tempat, pengalaman, sejarah setempat dan sering berubahubah.