Anda di halaman 1dari 33

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

07/05/12 Sesi perkenalan dengan staf pusat latihan. Perbincangan jadual waktu pengajaran bersama penyelia. Melawat bengkel yang terdapat di pusat latihan. 08/05/12 Melihat proses pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan oleh penyelia. Penyelia memberi penerangan keperluan yang perlu ketika mengajar. 09/05/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Melaksana Pengeringan Kayu Tempat : Bengkel Kayu 10/05/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

11/05/12 Mesyuarat Bengkel Kayu bersama Ketua Bengkel Kayu dan staf. 14/05/12 Membuat semakan peralatan dan bahan yang terdapat dalam bengkel kayu bersama Ketua Bengkel. 15/05/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Operasi Mengerat Kayu (Teori Mesin Gergaji Piring) Tempat : Bengkel Kayu 16/05/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Operasi Mengerat Kayu (Teori Mesin Gergaji Serong) Tempat : Bengkel Kayu

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

17/05/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 18/05/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 21/05/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 22/05/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Operasi Mengerat Kayu (Teori Mesin Gergaji Lengan) Tempat : Bengkel Kayu 23/05/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

24/05/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 25/05/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 28/05/12 Semakan bahan yang terdapat di dalam bengkel. 29/05/12 Bersama penyelia dalam proses P&P sesi amali bagi operasi mengerat kayu. 30/05/12 Bersama penyelia dalam proses P&P sesi amali bagi operasi mengerat kayu. 31/05/12 Proses penilaian hasil kerja pelatih bersama penyelia.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

01/06/12 Semakan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 04/06/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 05/06/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Melarik Kayu (Teori) Tempat : Bengkel Kayu 06/06/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Melarik Kayu (Teori) (Peralatan Melarik) Tempat : Bengkel Kayu 07/06/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 08/06/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Tarikh Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh Aktiviti Yang Dilakukan : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan Bukti Sokongan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil Catatan

11/06/12 Mesyuarat Bengkel Kayu bersama Ketua Bengkel Kayu dan staf. Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 12/06/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Melarik Kayu (Kerja Amali) Tempat : Bengkel Kayu 13/06/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Melarik Kayu (Kerja Amali) Tempat : Bengkel Kayu 14/06/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Melarik Kayu (Kerja Amali) Tempat : Bengkel Kayu 15/06/12 Penilaian hasil kerja pelatih.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

18/06/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 19/06/12 Proses pembelajaran dan pengajaran amali yang dijalankan oleh penyelia. 20/06/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali bagi penghasilan tiang larik. 21/06/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 22/06/12 Semakan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 25/06/12 Semakan bahan yang terdapat dalam bengkel

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

26/06/12 Proses pembelajaran dan pengajaran amali yang dijalankan oleh penyelia. 27/06/12 Proses pembelajaran dan pengajaran amali yang dijalankan oleh penyelia. 28/06/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 29/06/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 02/07/12 Mesyuarat Bengkel Kayu bersama Ketua Bengkel Kayu dan staf. Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

03/07/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 04/07/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 05/07/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 06/07/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 09/07/12 Melaksanakan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. 10/07/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

11/07/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P. 12/07/12 Semakan bahan dan peralaatan yang terdapat di dalam bengkel. 13/07/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat di dalam bengkel. 16/07/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 17/07/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 18/07/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 19/07/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

20/07/12 Semakan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 23/07/12 Semakan bahan yang terdapat dalam bengkel. 24/07/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 25/07/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 26/07/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 27/07/12 Semakan perlaksanaan budaya 5S di bengkel bersama Ketua Bengkel. Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Tarikh Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh Aktiviti Yang Dilakukan : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan Bukti Sokongan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil Catatan

30/07/12 Mesyuarat Bengkel Kayu bersama Ketua Bengkel Kayu dan staf. Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 31/07/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Laci (Teori) Tempat : Bengkel Kayu 01/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Laci (Teori) Tempat : Bengkel Kayu 02/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Laci (Teori) Tempat : Bengkel Kayu 03/08/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

06/08/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 07/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 08/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 09/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 10/08/12 Semakan hasil kerja pelatih. (Penyediaan bahagian komponen)

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

13/08/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 14/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 15/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 16/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 17/08/12 Semakan hasil kerja pelatih. (Pemasangan bahagian komponen)

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Tarikh Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh Aktiviti Yang Dilakukan : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan Bukti Sokongan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil Catatan

27/08/12 Mesyuarat Bengkel Kayu bersama Ketua Bengkel Kayu dan staf Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 28/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 29/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 30/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 03/09/12 Semakan hasil kerja pelatih. (Pemasangan kemasan) Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

04/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 05/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 06/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 07/09/12 Semakan hasil kerja pelatih. (Pemasangan akhir) 10/09/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat dalam bengkel.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 1. 2. 3. 4. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

11/09/12 Semakan hasil kerja pelatih untuk penilaian bersama penyelia. 12/09/12 Semakan hasil kerja pelatih untuk penilaian bersama penyelia. 13/09/12 Bersama penyelia menjalankan P&P. 14/09/12 Bersama penyelia menjalankan P&P. 18/09/12 Bersama penyelia menjalankan P&P. 19/09/12 Bersama penyelia menjalankan P&P. 20/09/12 Penyediaan bahan mengajar. 21/09/12 Penyediaan bahan mengajar. Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

1. 2. 3. 4. Tarikh

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh Aktiviti Yang Dilakukan

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan Bukti Sokongan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil Catatan

24/09/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 25/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 26/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 27/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 28/09/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

1. 2. 3. 4.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

01/10/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 02/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 03/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 04/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 05/10/12 Semakan bahan yang terdapat dalam bengkel

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

1. 2. 3. 4.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

08/10/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 09/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 10/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 11/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 12/10/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

1. 2. 3. 4.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

15/10/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 16/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 17/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 18/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 19/10/12 Penilaian hasil kerja pelatih.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

1. 2. 3. 4.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

22/10/12 Semakan bahan dan peralaatan yang terdapat di dalam bengkel. 23/10/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P. 24/10/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P. 25/10/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P. 29/10/12 Penilaian hasil kerja pelatih. 30/10/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 31/10/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

1. 2. 3. 4.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

01/11/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 02/11/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 05/11/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 06/11/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 07/11/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 08/11/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern

1. 2. 3. 4. Tarikh

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh Aktiviti Yang Dilakukan

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan Bukti Sokongan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil Catatan

09/11/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 12/11/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 13/11/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Perabot Upholsteri (Teori) Tempat : Bengkel Kayu 14/11/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Perabot Upholsteri (Teori) Tempat : Bengkel Kayu 15/11/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Perabot Upholsteri (Teori) Tempat : Bengkel Kayu Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

5. 6. 7. 8.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

16/11/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 19/11/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 06/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Pelbagai Jenis Laci (Amali) Tempat : Bengkel Kayu 07/09/12 Semakan hasil kerja pelatih. (Pemasangan akhir) 10/09/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat dalam bengkel.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern 5. 6. 7. 8. Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh : Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

11/09/12 Semakan hasil kerja pelatih untuk penilaian bersama penyelia. 12/09/12 Semakan hasil kerja pelatih untuk penilaian bersama penyelia. 13/09/12 Bersama penyelia menjalankan P&P. 14/09/12 Bersama penyelia menjalankan P&P. 18/09/12 Bersama penyelia menjalankan P&P. 19/09/12 Bersama penyelia menjalankan P&P. 20/09/12 Penyediaan bahan mengajar. 21/09/12 Penyediaan bahan mengajar. Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

5. 6. 7. 8. Tarikh

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh Aktiviti Yang Dilakukan

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan Bukti Sokongan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil Catatan

24/09/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 25/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 26/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 27/09/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 28/09/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

5. 6. 7. 8.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

01/10/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 02/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 03/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 04/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Pemasangan Komponen (Menyusun atur komponen) Tempat : Bengkel Kayu 05/10/12 Semakan bahan yang terdapat dalam bengkel

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

5. 6. 7. 8.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

08/10/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 09/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 10/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 11/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 12/10/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

5. 6. 7. 8.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

15/10/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 16/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 17/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 18/10/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Memasang Komponen Perabot (Pemasangan Akhir) Tempat : Bengkel Kayu 19/10/12 Penilaian hasil kerja pelatih.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

5. 6. 7. 8.

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

22/10/12 Semakan bahan dan peralaatan yang terdapat di dalam bengkel. 23/10/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P. 24/10/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P. 25/10/12 Mengikuti penyelia menjalankan proses P&P. 29/10/12 Penilaian hasil kerja pelatih. 30/10/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 31/10/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu.

Tandatangan Intern Nama Intern

: : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran

Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________ Buku Log Intern

5. Nama Intern

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran

6. Tempoh Aktiviti 7. Tempat Aktiviti Dijalankan 8. Aktiviti Ditugaskan Oleh

: 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil

Tarikh

Aktiviti Yang Dilakukan

Bukti Sokongan

Catatan

01/11/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 02/11/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 05/11/12 Semakan bahan dan peralatan yang terdapat dalam bengkel. 06/11/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 07/11/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. 08/11/12 Membantu penyelia dalam P&P kerja amali kayu. Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________

Buku Log Intern

5. 6. 7. 8. Tarikh

Nama Intern Tempoh Aktiviti Tempat Aktiviti Dijalankan Aktiviti Ditugaskan Oleh Aktiviti Yang Dilakukan

: Mohd Fakhrul Ikhwan bin Tukiran : 300 Jam : Pusat Latihan Kemahiran E-Access : Sumber Yang Digunakan Bukti Sokongan No. Tugasan Berkaitan (I-031-3) Jumlah Masa Diambil Catatan

09/11/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 12/11/12 Penyediaan alat bahan bantu mengajar yang berkaitan P&P seterusnya. 31/07/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Laci (Teori) Tempat : Bengkel Kayu 01/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Laci (Teori) Tempat : Bengkel Kayu 02/08/12 Pembelajaran dan pengajaran Tajuk : Membina Laci (Teori) Tempat : Bengkel Kayu Tandatangan Intern Nama Intern : : Mohd Fakhrul Ikhwan Tukiran Dikemukakan kepada penyelia untuk penilaian : Tarikh hantar : _________________________ Nama dan tandatangan Penyelia : _________________________________