Anda di halaman 1dari 18

1. Pertandingan nyanyian itu berlangsung dari pukul 2.00 petang ___________ pukul 5.30 petang A. B. C. D. ? ? ? ?

ke kepada pada dengan

2. Angin kencang yang melanda Kampung Tok Senik itu bertiup ___________ arah selatan. A. B. C. D. ? ? ? ? hingga dari akan daripada

3. Ukiran tembikar itu diperbuat ____________ tanah liat. A. B. C. D. ? ? ? ? dari daripada oleh akan

4. Sudah dua hari Firdaus demam dan

suhu badannya meningkat _________ 39 darjah Celcius. A. B. C. D. ? ? ? ? ke sejak daripada kepada

5. Hadiah kamu itu ada _________ Mashitah. A. ? dengan

B. ? C. ? D. ?

kepada pada untuk

6. Keputusan Ujian Bulanan Bahasa Melayu kali ini lebih baik ______________ bulan lalu. A. ? B. ? oleh dari

C. ? D. ?

daripada dalam

7. Sumbangan dan derma ini adalah_________ anak -anak yatim dan mereka yang memerlukan. A. ? B. ? untuk dari

C. ? D. ?

daripada dalam

8. Guru - guru itu sedang berbincang ___________ bagaimana menangani masalah disiplin pelajar. A. ? B. ? dalam untuk

C. ? D. ?

tentang dengan

9. Wajahnya bertukar menjadi masam ________________ cuka selepas disindir oleh rakannya. A. ? B. ? C. ? akan seperti dari

D. ?

daripada

10. Berita kemenangannya dalam pertandingan melukis itu diterimanya ____________perasa an amat gembira. A. ? B. ? C. ? seperti dalam dengan

D. ?

akan

11. Kami bertolak ke tempat kejadian ________ pukul 2.00 petang A. B. C. D. ? ? ? ? dari pada dalam dengan

12. Warna kain tudungnya sama __________ warna kain saya. A. B. C. D. ? ? ? ? akan dengan oleh ke

13. Kami berlatih bermain badminton

_______ sejam yang lalu. A. B. C. D. ? ? ? ? dari dengan pada sejak

14. Nenek tua itu sangat rindu ________ cucunya. A. ? dengan

B. ? C. ? D. ?

akan di kepada

15. Lukisan ini lebih cantik________ lukisan itu. A. B. C. D. ? ? ? ? dari daripada dengan akan

E. ?

seperti

16. Perkara itu tidak menjadi masalah _________ saya A. B. C. D. ? ? ? ? dari untuk seperti bagi

17. Pensyarah itu tidak suka _________ pelajarnya yang bersikap sambil lewa semasa membuat tugasan. A. B. C. D. ? ? ? ? akan untuk kepada dengan

18. Semua maklumat yang diberitahu oleh Marina tentang negara itu adalah penting ___________ saya. A. B. C. D. ? ? ? ? bagi ke demi pada

19. Hadiah itu _________________ para pemenang peraduan menulis cerpen yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu. A. ? B. ? C. ? kepada dengan demi

D. ?

untuk

20. Pen saya ada __________ kakak kerana dia meminjamnya daripada saya. A. B. C. D. ? ? ? ? dengan pada untuk demi