Anda di halaman 1dari 1

Matapelajaran Kelas/ Tahun Masa Bil.

Murid Bidang Kegiatan Tajuk Hadiah) Teknik

: Pendidikan Seni Visual : 4 Mawar : : : Membuat Corak dan Rekaan : Corak Terancang Corak Positif dan Negatif (Pembalut : Lukisan/ Catan

Hasil Pembelajaran : Aras 2 1. Menyusun motif mengikut grid untuk menghasilkan corak. Aras 3 2. Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan berfungsi seperti kertas pembalut hadiah.

Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat :


1. Memahami dan mengenali jenis corak terancang. 2. Murid dapat membuat corak positif dan negatif dengan menggunakan teknik lukisan/catan. 3. Mengaplikasikan corak yang dihasilkan untuk pembalut hadiah sendiri. 4. Menghasilkan pembalut hadiah dengan teknik lukisan dan mengaplikasikan nilai kekemasan, ketelitian dan kreatif. Pengetahuan sedia ada murid : 1. Murid pernah melihat corak-corak terancang pada pembalut hadiah, penanda buku dan sebagainya. Nilai Murni : ketekunan, ketelitian dan kekemasan

Alat

: Pembaris, gunting, pensel warna, pensel

Bahan : warna pensil/ warna air dan bahan lain yang bersesuaian. Kemahiran Berfikir : Kemahiran belajar, pemudahcara Strategi Pembelajaran : Direktif, Pemerhatian, Kontekstual,koperatif, Kecerdasan Pelbagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) : LCD