Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pelajaran Harian` Bahasa Melayu Tahun 5 Tarikh Masa Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : Bahasa Melayu : Tahun 5 : : :

Hasil Pembelajaran: Fokus utama 3. 1 ( Aras 1) Mengkategorikan isi berdasarkan sesuatu topik yang Dibincangkan Aras 1 i.Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Fokus sampingan 6.3 Aras 1 i. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Intonasi yang betul.

Objektif pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menulis sekurang-kurangnya 6 ayat tunggal berdasarkan tajuk Bintang Badminton . 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 fakta yang terdapat dalam petikan Bintang Badminton. 3. Menjawab sekurang-kurangnya 6 soalan pemahaman berdasarkan teks Bintang Badminton yang dibaca. 4. Menghuraikan maklumat daripada teks yang dibaca 5. 2. Membaca dengan intonasi yang betul 6. 3. Menghurai dan menulis lima isi pengajaran daripada teks yang telah dibaca dalam satu perenggan yang koheran.

Sistem bahasa: Kosa kata : menundukkan, merangkul, arena

Pengisian kurikulum Ilmu Nilai : Pendidikan Jasmani : Kerajinan, patriotisme, semangat kesukanan.

Kemahiran bernilai tambah (KBT): Kemahiran berfikir Kemahiran belajar cara belajar Kecerdasan pelbagai : Menjana idea : Mencatat isi penting : verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal 1. Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui daripada bahan bacaan atau menonton dalam televisyen tentang penagihan dadah. 2. Murid telah mempelajari cara mencari pengajaran dalam teks . Bahan bantu mengajar : Raket badminton dan bola tangkis, petikan

Bintang Badminton, kertas sebak dan pen Marker, lembaran kerja.

Isi pelajaran

Aktiviti P&P

Catatan

Set induksi ( 5 minit ) Simulasi guru Bahan bantu Contoh soalan: 1. Murid diminta meneka aksi mengajar:

Sukan apakah yang dimainkan oleh guru? Apakah nama benda ini? Siapa gemar bermain permainan ini? Siapakah pemain yang handal dalam permainan ini di Malaysia?

yang dilakonkan oleh guru. 2. Murid menjawab soalan tentang badminton berdasarkan pengalaman sedia ada 3. Guru mengaitkan soal jawab dengan tajuk P&P hari ini

Raket dan bola tangkis. Kemahiran berfikir: menjana idea.

Langkah 1 ( 10 minit ) Menyatakan fakta dalam petikan. Peta Minda: (Rujuk rampiran 1)

1. Murid diminta membaca senyap petikan Bintang Badminton dan diminta mencari isi penting setiap peranggan serta mencatatnya dalam peta minda yang disediakan oleh guru. 2. Perbincangan dibuat bersama guru dan murid

Bahan bantu mengajar: Petikan Bintang Badminton dan Peta minda Nilai: Patriotisme Kecerdasan pelbagai: Verbal-linguistik Patriotisme

untuk menyemak jawapan. Nilai:

Isi pelajaran Langkah 2 ( 15 minit ) Kosa kata: 1. Menundukkan: Menewaskan 2. Merangkul Mencapai

Aktiviti P&P 1. Guru dan murid-murid berbincang tentang kosa kata yang terdapat dalam petikan. 2. Murid-murid diberi lembaran kerja

Catatan Bahan bantu mengajar: Petikan dan lembaran kerja pemahaman. Kecerdasan pelbagai:

3. Arena: Medan/gelanggang Menjawab soalan pemahaman Langkah 3 ( 25 minit ) 1. Perkataan : 2. Melakar 3. Sejarah 4. Menundukkan 5. Arena 6. Gelaran 7. Kejayaan 8. Semangat 9. Atlet 10. Perangsang 11. Mencipta Pengayaan: Menukar perkataan yang digariskan dalam petikan dengan antonim yang betul.
(Rujuk Lampiran 2)

pemahaman. 3. Murid membentangkan jawapan.

interpersonal

1.Murid dikehendaki membina ayat tunggal berdasarkan perkataan yang telah ditandakan oleh guru dalam petikan 2. Murid membentangkan hasil mereka dan dinilai oelh guru. 3.Murid-murid menjawab soalan mengikut kumpulan pengayaan dan kumpulan pemulihan. 4.Guru membincangkan jawapan bersama-sama dengan murid.

Bahan bantu mengajar: lembaran kerja Nilai: Kerajinan

Pemulihan: Mengisi tempat kosong pada ayat tunggal yang disediakan. (Rujuk lampiran 3) Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan

Penutup ( 5 minit ) Rumusan kognitif: Menyatakan tentang kemahiran bahasa yang telah dipelajari pada hari ini Rumusan Sosial:

1. Murid-murid diminta menyatakan kemahiran bahasa yang mereka perolehi . 2. Murid diminta menyenaraikan kebaikan

Nilai: Semangat patriotisme

Bersenam dan bersukan baik untuk kesihatan kita

bersukan