Anda di halaman 1dari 2

Dalam buku Wabak Sepanjang Jalan (Jilid 1) tulisan Dr.

Al Sayed Muhammad Noh, be liau menggariskan beberapa wabak atau penyakit yang selalu menimpa daie yang men dokong risalah dakwah ini. 1) Al Futur (Terhenti atau melengah-lengah) Pengertian(bahasa) : -terputus atau terhenti sesudah berjalan, atau diam sesudah bergerak -malas, menangguh, melengah-lengah sesudah bergerak aktif dan bersungg uh-sungguh Pengertian (istilah) : tahap yang paling rendah ialah malas,menangguh -nangguh,melengah-lengahkan dan yang paling tinggi ialah berhenti terus atau dia m sesudahbergerak cergas secara berterusan. 2) Al-israf (pemborosan) Pengertian(bahasa) : - apa yang dibelanjakan bukan untuk ketaatan kepada Allah Pembaziran atau tindakan yang melampaaui batas pengertian (istilah) perbuatan yan g melampaui batas keserderhanaan, samada dalam perkara makanan,minuman, pakaian , tempat tinggal, dan seumpamanya,yang merupakan naluri yang tersembunyi dalam d iri manusia. 3) Al isti'jal (gopoh /terburu-buru) Pengertian(bahasa) :- mendesak, minta di segerakan terburu-buru atau laju. Dalam istilah pendakwah : -keinginan untuk mengubah reality penghidupan masa kini dal am sekelip mata atau kurang dari sekelip mata tanpa menilai tentang kesan buruk yang akan berlaku disamping tidak memahami suasana persekitaran yang melingkungi mereka. 4) Al Uzlah (memencilkan diri) Pengertian (bahasa) : - menjauhkan atau menyisihkan. Menurut kamus lisan al arab -meminggir sesuatu atau mengetepikan maka dipinggirkan ia. Istilah pendakwah : mengutamakan penghidupan secara berseorangan dengan meninggalkan penghidupan sec ara berjamaah. Cara yang demikian menjadikan seorang amilin merasai sudah cukup untuknya mendirikan Islam dalam dirinya sendiri, tanpa memperdulikan orang lain, sekalipun orang lain menghadapi kebinasaan atau kehilangan, atau seseorang itu cuba menegakkan Islam dalam dirinya sendiri. Kemudian secara berseorangan, ia be rusaha sedaya upaya menegakkannya dikalangan orang ramai tanpa meminta pertolong an dan sokongan para amilin lain yang sama-sama berada di medan perjuangan. 5) Al i'jab bil nafsi (terpesona dengan diri sendiri) Pengertian (bahasa) :- Gembira dan berharapan baik -Rasa besar dan membesarkan I stilah :- Suatu kegembiraan degan diri sendiri, hasil dari apa yang dilakukannya sama ada perkataan atau perbuatan tanpa menyinggung orang lain, tanpa mengambil kira perbuatan dan perkataan tadi baik atau buruk, terpuji atau terkeji. 6) Al-Ghurur (tertipu dengan diri sendiri) Pengertian(bahasa) :-penipuan sama ada kepada diri sendiri atau kepada orang lai n - seseorang yang tertipu dengan kebendaan dunia Istilah: -kekaguman seorang am ilin dengan diri sendiri sehingga mengdorongnya ke tahap menghina dan memperkeci l-kecilkan setiap apa yang diusahakan oleh orang lain yang menyerupai apa yang i a sedang lakukan. Sungguhpun demikian, sikapnya itu tidaklah sampai ke tahap mem perlekehkan peribadi saingannya atau merendah-rendahkan peribadi mereka. 7) Al Takabbur Pengertian (bahasa) :-menonjolkan kebesaran dan kesombongan -kebesaran dan kesom bongan istilah : -seseorang amil itu menonjolkan kebesaran ke atas dirinya dalam bentuk menghina orang lain dan memperlekehkan kewibawaan mereka. Moga Allah kuatkan jiwa ini untuk terus berjalan di jalan ini hingga denyutan na di terakhir. Ameen.

~lembaran kehidupan 28 Julai 2011 Abi Padang Machang, Perlis