Anda di halaman 1dari 16

1223/ 2

PENDIDIKAN
ISLAM
KERTAS 2
Mei 2013
1 2/3 JAM
SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


PENDIDIKAN ISLAM

KERTAS 2

TINGKATAN 5

Satu jam empat puluh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.

2. Jawab semua soalan

3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang disediakan


Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak .Jawab semua soalan
1 (a) Firman Allah

Surah al-Anamayat 125
Ayat al-Quran di atas menjelaskan hidayah adalah milik Allah SWT
(i) Apakah maksud hidayah? 2 markah
(ii) Jelaskan tanda orang yang mendapat hidayah Allah 2 markah
(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas 4 markah
(b) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atasmenjelaskanumatislamwajibmakanmakanan yang halalHadis di atas menjelaskan antara sebab doa seseorang itu di tolak.

_. :`, < .,., _: .:.. .l`.l _. :`, .`.`, _->
.:.. !1,. l>> !..! .-., _ ,!..l .l . `_-> <
_>l _ls _.] _`..`, __

(i) Berdasarkan hadis di atas nyatakan dua sebab doa di tolak 2 markah
(ii) Terangkan dua hikmat wanita wajib menutup aurat 4 markah

(iii) Terangkan dua pengajaran hadis 2 markah

(c) Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan yang
betul daripada jadual yang diberikan.Anda hanya dikehendaki
menulis jawapan sahaja mengikut susunan yang betul seperti dalam
al-Quran
A B C D
,,.

_.!..


___,..-l , <_______(ii)_______!,>: _>._______(i)________ |_
__ _,.`..______(iv)______ !. ,. ,l .,.l_______(iii)________
4 markah
2 (a) Firman Allah
Surah Luqman ayat 14
Ayat di atas menjelaskan tentang kewajipan anak terhadap ibubapanya
(i) Nyatakan dua kewajipan yang disebut dalama ayat di atas 2 markah
(ii) Jelaskan sebab Allah memerintah anak-anak menunaikan
kewajipan tersebut 2 markah
!.,. _.. ,.l, .l .- .. !.> _ls _> .l.. _ _,.l.
: _| ,,.ll _|| ,..l _


(iii) Terangkan dua hikmat terhadap anak-anak yang menunaikan
kewajipan tersebut 4 markah
(b) Sabda Rasulullah SAW


Hadis di atas menjelaskan bahawa kehidupan di dunia ibarat seorang perantau
(i) Terangkan maksud perumpamaan tersebut 2 markah
(ii) Jelaskan dua cara pelajar menggunakan masa dengan bijak 4 markah

(iii) Terangkan kelebihan menyegerakan urusan dalam kehidupan
seorang pelajar 2 markah

(c)
A B C D
:. l-. ..., _l

4 markah
. (i).. `...l _.] > _ (i).. `-:.> _ _.] >
_s -ll _.-`. _ _.] > :ll (iii). _ _.] > >`l
L.> _ | _ls > !. >l. (iv) .| ,s _,.l . _


3. (a) Firman Allah
Surah at Taubah ayat 6
Maksudnya: Dan jika seseorang daripada kamu musyrikin meminta perlindungan
kepadamu, maka berilah perlindungan kepadanya
(i) Nyatakan dua bentuk perlindungan tersebut 2 markah
(ii) Apakah tujuan memberi layanan baik kepada orang bukan
islam? 2 markah

(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas 4 markah


(b) SabdaRasulullah SAW


(i) Nyatakan dua ciri pakaian yang dimaksudkan dalam hadis
di atas supaya doa dimakbulkan Allah SWT 2 markah

(ii) Jelaskan dua hikmat menjauhi makanan dan minuman yang
haram terhadap diri sendiri 4 markah

(iii) Terangkan pengajaran daripada hadis di atas 2 markah


| .> _. _,:.l !>.`. :>! _.> _.`. .l < . -l,
...! . ,l: .!, _.l-, _


: )( ,
.
:(c) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu Adan B.
Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi
ayat yang lengkap seperti dalam al-Quran.

Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul ( Aatau B).

.1 l ,l> .. _. ,l. ) ) ( ..)
B A

( I )
,s ,ls !. ``..s ( ,s ) ( _,> ) ,l. _,...l!, .', ',>
B A

( ii )
( | ( ) ( l. _1 _,`.> <
B A

( iii )
.l| | > ( ,ls ) ( ) l. > , _-l ,L-l
B A

( iv )
4 markah

4. (a) Firman Allah
Surah anNur ayat 30
Ayat di atas menjelaskan supaya orang beriman menjaga pandangan mata dan
maruah.Berdasarkan ayat di atas

(i) Nyatakan cara menjaga kedua-duanya 2 markah
(ii) Jelaskan dua kesan negatif tidak menjaga kedua-duanya 4 markah

(iii) Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas 4 markah


_ _,...ll .-, _. ,>.., L> `>` ,l: _ > |
< ,,> !., `-.`., _(b) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu Adan B
Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah
Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul ( Aatau B )
sahaja
4 markah
(c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi


6 markahNo

Potongan ayat al-Quran

HukumTajwid

A

B
(i)
_,1`..l!, ,l.<


Iqlab

Ikhfak
(ii)
,!. `,l ` _ `,,
_::.,

Ra Tarqiq

Ra Tafkhim
(iii)
,,>-. `l. >..l

Wakaf Hasan

Wakaf Jaiz
(iv)
!. _l `...l `.,l !

Mad Lazim
Kalimi
Muthaqal

Mat Lazim
Kalimi
Mukhafaf
Sistem insurans yang boleh diterima mengikut syariat ialah insurans yang
berasaskan kepada konsep al-Takaful.Ia dapat digambarkan sebagai suatu
pakatan antara ahli-ahlinya

5. (a) Firman Allah
Surah an Nur ayat 31
Dalam ayat di atas Allah SWT telah memberi panduan mengenai cara-cara
menjaga maruah diri.

(i) Terangkan dua daripada cara-cara menjaga maruah diri 4 markah
(ii) Siapakah yang dimaksudkan dengan mahram 2 markah

(iii) Nyatakan empat golongan yang dikategorikan mahram kepada
seseorang wanita 4 markah

_ . ...ll _..-, _. _>.., _L> _>` _.,`,
_. ., | !. L !.. _.,l _>.> _ls _,`,`> _.,`,
_. ., | _. l`-,l _!,, ,!,, _. l`-, _!.,
,!., _. l`-, _.>| _., _.>| _., _.> _!.
!. > l. _`..., _,-,.`.l ,s _|` , _. _l>l _Ll
_.] `l `L, _ls ,s ,!..l _. _l`>!, l-`,l !. _,>
_. _.., ,. _|| < !-,. - , _`...l _>l-l _>l. _(b) Firman Allah SWT

Surah assajdah ayat 22

Tulis tiga potongan kalimah daripada potongan ayat al-Quran di atas yang
mengandungi hukum nun mati dan nyatakan cara bacaannya
6 markah

(c) Tulis semula pernyataan di bawah dalam tulisan rumi
4 markah
_. `lL _.. : .,!:, ., . _s ! .s !.| _. _,.>.l
.1..`. __

.i -
.ii
.iii ,
.iv


iv


SKEMA PAI KERTAS 2 2013
NO SKEMA MARKAH
1(a) i Hidayah ialah
- Cahaya / petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki

1 x 2 = 2m
ii Tanda orang yg mendapat hidayah
-Jiwa cenderung melakukan kebaikan /akhirat/amalan sunat/contoh
amalan sunat
-Sentiasa menjauhkan diri drp perkara maksiat
-Selalu siap sedia menghadapi kematian
-Berubah dr akhlak buruk kpd baik
-Berubah dr kufur kpd iman
-Berubah dr malas kpd rajin bekerja
- Istiqamah dlm ibadat
-Dilapangkan dadanya terima islam
-AMNM
-Berakhlak mulia

1 x 2 = 2m
iii Dua pengajaran ayat

Isi (1M) Huraian (1M)
-Kita wajib Yakin hanya Allah
pemberi hidayah
-Kita hendaklah bersyukur dgn
nikmat islam/iman
-Kita mesti yakin org yg dpt hidayah
hatinya tng
-Kita hendaklah berusaha mendapat
hidayah Allah
agar hidup terhindar dr kesesatan

supaya sentiasa mendapat hidayah

krn laksana perintah Allah

dgn banyakkan doa


2 x 2 = 4m( b )
i
Dua sebab doa di tolak
-Makan makanan yang haram
-Minum minuman yang haram
-Tidak tutup aurat

2 x 1 = 2m
ii Dua hikmat wanita wajib tutup aurat
-Dapat menjaga maruah diri
-Dipandang mulia oleh masyarakat
-Menjauhi perbuatan maksiat
-Doa mudah diterima


2 x 2 = 4m


NO SKEMA MARKAH
iii Dua pengajaran hadis
-Umat islam sentiasa makan makanan yang halal
-Wanita islam hendaklah sentiasa menutup aurat
-Kita hendaklah memilih makanan yang berkualiti
-Kita hendaklah menjadi umat yang patuh dan taat perintah Allah1 x 2 = 2m
c
(i)
(ii) _.!..
(iii) ,,.
(iv)

4 markah
2 ( a )
i
Dua kewajipan yang disebut dalam ayat di atas
-Berbuat baik kpd ibu bapa
-Berterima kasih kpd ibu bapa / beri hadiah / ucapan hari ibu @ bapa /
doa / upah haji

2 x 1 = 2m
ii Sebab Allah memerintah anak-anak menunaikan kewajipan tersebut
-Ibu menanggung kesukaran ketika mengandung
-Ibu melahirkan dgn penuh kesakitan
-Ibu mengasuh @ membesarkan dgn penuh perhatian
-Bapa melindungi dr sebarang ancaman
-Bapa menyediakan keperluan harian spt mknn dan minuman
-Memberi pendidikan formal kesekolah
-Memberi pendiidkan di rumah
-Memberi kasih sayang
1 x 2 = 2m


iii Dua hikmat terhadap anak-anak yang menunaikan kewajipan tersebut
Isi (1M) Huraian (1M)
-Mendapat pahala / berkati Allah krn lakukan prnth Allah
-Jiwanya tenang krn hidup dibrkti Allah
-Hidup bahagia krn disygi ibu bapa
-Berjaya dlm hidup krn direstui ibu bapa
-Dipandang mulia krn mengamalkan sifat terpuji
-Dimasukkan ke syurga dgn redha Allah


2 x 2 = 4m


NO SKEMA MARKAH
( b )
i
Maksud perumpamaan ( kehidupan dunia spt seorang perantau
-Manusia dlm perjlnn menuju ke akhirat
-Orang yang singgah disuatu tmpt mencari bekalan utk meneruskan
perjlnn menuju akhirat

1 x 2 = 2m
ii Dua cara pelajar menggunakan masa dengan bijak
-Mengisi masa dgn perkara berfaedah / beriadah
-Menggunakan masa dgn membaca buku
-Melakukan amal kebajikan
-Belajar berkumpulan
-Mengulangkaji pelajaran ketika ketiadaan guru
-Solat diawal waktu
-Hadiri kelas tuisyen / bimbingan / wawasan hidup


2 x 2 = 4m
iii Kelebihan menyegerakan urusan dalam kehidupan seorang pelajar
- Dimuliakan Allah/ganjaran pahala krn solat awal waktu
- Dikasihi rasul sepanjang masa
- Urusan dpt disempurnakan mengikut jadual / dgn kualiti
- Disayangi guru krn menyiapkan kerja pd waktunya
- X beban kerja krn siap pd waktunya
- Jiwa tenang krn kerja sudah siap
- Dihormati masyarakat krn tepati janji

1 x 2 = 2m

c ( i ) D
( ii ) A
( iii ) B
( iv ) C

4 X 1 = 4m

NO SKEMA MARKAH
3( a )
i
Dua bentuk perlindungan tersebut
-Jaminan keselamatan / keamanan dr misibah @ bencana
-Makanan / minuman
-Tempat tinggal / rumah / tempat aman / rumah kita
-Kewangan / membantu dlm kesusahan
-Pakaian
-Layanan baik / keadilan

1 x 2 = 2
ii Tujuan memberi layanan baik kepada orang bukan islam?
-Syiar islam berkembang dgn lancar
-Islam disanjung / dihormati
-Pembangunan ekonomi berkembang pesat
-Menarik minat mereka peluk islam
-Menerangkan tentang keindahan islam / kebaikan
-Mereka kaum yg x mengetahui


1 x 2 = 2
iii Dua pengajaran daripada ayat di atas
- Kita hndklh berusaha mnragkn ajrn islam dgn berkhikmah
-Kita hndklh menunjukkan teladan yg baik spy agama islam dipndg
mulia
-Kita hndklh mengamalkan akhlak mulia dlm pergaulan
-Kita hndklh memberi nasihat sesama rakan
-Kita hndklh mencontohi Rasulullah dgn memaafkan kesilapan org
lain

2 x 2 = 4
( b )
i
Dua ciri pakaian yang dimaksudkan dalam hadis di atas supaya doa
dimakbulkan Allah SWT
-Menepati ciri yg digariskan syarak
-Menutup aurat
-Bersopan
-Bersih / suci
-Kemas / cantik
-X ketat sehingga menampakkan susuk badan
-X jarang / nipis
-X berlawanan jantina
-Sumber halal
-X menunjuk-nunjuk
-X menyerupai agama lain / lambang
2 x 1 = 2NO SKEMA MARKAH
ii Dua hikmat menjauhi makanan dan minuman yang haram terhadap diri
sendiri
-Kesihatan badan terpelihara
-Memelihara kewarasan akal
-Mendapat pahala krn ikut sunnah
-Menjauhkan diri dr seksa neraka / masuk syurga / syafaat
-Doa / ibadat diterima Allah / khusuk / ibadat sempurna
-Jiwa tenang
-Maruah / imej terpelihara
-Hidup diberkati / diredai / dpt hidayah
-Membentuk akhlak mulia
-Faham ilmu

2 X 2 = 4
iii Pengajaran hadis
--Kita wajib memakai pakaian menutup aurat
-Kita hndklh prihatin / memilih / terhadap makanan yang halal / bersih
-Kita wajib menghindari makanan / minuman yg haram
-Kita menyedari bhw Allah tidak menerima doa hamba yg mengambil
mknn / minuman haram


1 x 2 = 2
c ( i ) B
( ii ) B
( iii ) A
( iv ) A


4 X 1 = 4m
4(a)
i
cara menjaga kedua-duanya ( pandangan mata dan maruah )
-Melihat / membaca ayat-ayat al-Quran / hadis
-Melihat tanda-tanda kebesaran Allah
-Memelihara mata melihat perkara lucah / haram / aurat /maksiat
-Menundukkan pandangan
-Tidak menyakiti org lain
-Menjawab salam
-Menyuruh kpd makruf
-Mencegah perkara mungkar
-Menjauhi zina / onani / liwaat / lesbian / LGBT
-Membataskan pergaulan1 X 2 = 2


NO SKEMA MARKAH
ii Dua kesan negatif tidak menjaga pandangan mata dan maruah
-Berlaku perkara maksiat
-Merosakkan iman
-Berlaku pergaduhan / persengketaan / fitnah
-Lalai dari melakukan suruhan Allah
-Melahirkan generasi yang rosak akhlak / maruah tercemar
-Dimurkai / dibenci Allah / dapat dosa / doa x makbul
-Dibenci masyarakat / dipandang hina
-Jiwa tak tenang / gelisah
- Dijangkiti penyakit
-Merosakkan keturunan
-Masuk neraka
-Dibenci rasul
2 X 2 = 4
iii Dua pengajaran daripada ayat di atas
Isi (1M) Huraian (1M)
-Kita wajib menghindari dr
melihat perkara2 yg haram
-Kita wajib menjaga kemaluan
-Kita hendaklah mentaati
perintah Allah / amar makruf
-Kita hendaklah menjauhi
larangan / nahi mungkar
-Kita hendaklah melihat tanda2
kebesaran Allah
spy x berlaku perkara keji

dr perkara yg haram / zina /liwat
spy hidup diberkati

spy x diseksa

agar iman meningkat

2 X 2 = 4
( b ) - ( A ) Iqlab
- ( B ) Ra Tafkhim
- ( B ) Wakaf jaiz
- ( A ) Mad lazim Kalimi Muthaqal

4 X 1 = 4m
( c ) Sistem insurans yang boleh diterima mengikut syariat ialah insurans
yang berasaskan kepada konsep al-Takaful.Ia dapat digambarkan
sebagai suatu pakatan antara ahli-ahlinya
-

Perkataan
betul
mrk
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5
16-22 6


6 X 1 = 6NO SKEMA MARKAH
5 ( a )
i
Dua daripada cara-cara menjaga maruah diri
-Menjaga pandangan mata daripada melihat perkara yang diharamkan
Allah SWT
-Memelihara kehormatan diri
-Menutup aurat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah

( mana-mana jawapan munasabah diterima )2 X 2 = 4
ii Yang dimaksudkan dengan mahram
-Lelaki atau perempuan yang mempunyai ikatan keturunan atau susuan
yang diharamkan bernikah

1 X 2 = 2
iii Empat golongan yang dikategorikan mahram kepada seseorang wanita
-Bapa , datuk dan ke atas
-Adik beradik lelaki
-Anak lelaki , cucu dan ke bawah
-Anak saudara lelaki


2 X 2 = 4
( b ) Kalimah Cara baca
`lL _.
Jelas / terang /nyata / dibaca izhar / x dengung
/izharkan
:_..
Didengungkan
!.s
Jelas / terang /nyata / dibaca izhar / x dengung
/izharkan
.1..`.
Didengungkan
6 X 1 = 6
( c ) i. Manusia dijadikan Allah sebaik-baik kejadian dilengkapi dengan akal
fikiran
ii.Manusia dikehendaki sentiasa mengingati Allah atau berfikir tentang
ciptaan Allah
iii. Manusia secara fitrahnya menyukai sesuatu yang cantik , indah dan
kemas
iv. Terdapat beberapa tatacara dan adab berhias dalam islam4 x 1 = 4
Perkataan
betul
Mrk
1-5 1
6-10 2
11-20 3
21-37 4