RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM

Hari Subjek Tema Topik : ISNIN Tahun : 5 CEKAL : PENDIDIKAN ISLAM : PELAJARAN JAWI Modul: (Kosongkan) : MEMBINA DAN MENULIS JENIS AYAT – AYAT SERU Tarikh : 4/2/2013 : 11.05 – 11.35 Masa

OBJEKTIF / KEMAHIRAN
Standard Kandungan: Menulis pelbagai jenis ayat – Ayat Seru

STRATEGI / AKTIVITI / BAHAN
1. Penerangan guru – Ayat Seru dan contoh ayat. 2. Murid membaca petikan “Kebakaran di Kampung Saya” dengan intonasi yang betul. 3. Perbincangan kumpulan – mengenalpasti ayat seru dalam petikan. 4. Murid membina 3 ayat seru berdasarkan petikan, dan beberapa orang ahli kumpulan

HASIL PEMBELAJARAN / LEARNING OUTCOMES
Aras 1 – Membaca Teks “ Kebakaran di Kampung Saya” dengan lancar. Aras 2 – Membina 3 ayat seru dengan betul. Aras 3 – Menulis 3 contoh ayat seru dengan betul.

Standard Pembelajaran:

-

menulis contoh ayat seru di kertas mahjong. 5. Murid menampal hasil perbincangan kumpulan di papan hitan dan latih tubi membaca contoh ayat seru 6. Penilaian guru - hasil kerja murid. 7. Gerak kerja penulisan / murid lemah dibimbing guru. Pedagogi

IMPAK / REFLEKSI
20/32 orang murid dapat membina dan menulis 5 contoh ayat seru dengan memuaskan. • •

1. Perbincangan kumpulan
Objektif • Murid dapat membina dan menulis 3 ayat seru dengan betul. 2. Latih tubi BBB • Petikan “Kebakan di Kampung saya “, kertas mahjong, pen “marker” , lembaran kerja. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) -

12/32 orang murid akan diberi bimbingan susulan.

Nilai dan sikap: • Menghargai nyawa sendiri .