Anda di halaman 1dari 55

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

COMPANY LOGO

Mengapa perlu berubah?


3 1
2 Penekanan kepada JERI Pendidikan berorientasikan peperiksaan Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran Meningkatkan martabat profesyen keguruan Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah

3 3 4 4 3 5 4 6 3 7

Penambahbaikan UPSR
Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi Tahun Tahun Tahun 1 2 3

Tahun
4

Tahun
5

Tahun 6

UPSR
B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik

PEMULIHAN (4-5 bulan sebelum akhir tahun

Tingkatan Peralihan 1 Arus Perdana Sukan Seni

100% (PS + PP + PAJSK)

PEMULIHAN LITERASI DAN NUMERASI

PBS (PS)

Mata Pelajaran lain dalam KSSR PBS 100%

SJKC/SJKT

PBP / PBS 60:40

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

DIAGNOSTIK / SARINGAN LINUS

PBS

Kemahiran dan vokasional

Pentaksiran Psikometrik
4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang

Bahasa Melayu Kerja kursus Bahasa Iinggeris Projek Matematik Lisan Sains Bahasa Cina/ Bahas Tamil

Peperiksaan Pusat

Pentaksiran

Pusat

Pentaksiran Sekolah MP Teras & Elektif

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

60%

40%
PAJSK
Inventori Personaliti

Ujian Aptitud

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP

COMPANY LOGO

PEMBERATAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PADA TAHAP 1 (Tahun 1, 2 & 3)


KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah PERKARA 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Bahasa Cina 4. Bahasa Tamil 5. Matematik 6. Pendidikan Jasmani 7. Pendidikan Kesihatan 8. Pendidikan Islam 9. Pendidikan Moral 10. Dunia Seni Visual 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dunia Muzik Dunia Sains & Teknologi Bahasa Arab Bahasa Cina SK Bahasa Tamil SK Bahasa Kadazandusun Bahasa Iban Bahasa Melayu SJK Bahasa Inggeris SJK

Pentaksiran Aktiviti Tiada Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Tiada

COMPANY LOGO

PELAKSANAAN PADA TAHAP 2 (Tahun 4, 5 & 6)


KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PERKARA
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Reka Bentuk & Teknologi Teknologi Maklumat & Komunikasi 9. Pendidikan Jasmani 10. Pendidikan Kesihatan

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Pendidikan Muzik Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Bahasa Arab Bahasa Cina SK Bahasa Tamil SK Bahasa Kadazandusun Bahasa Iban Bahasa Semai

Pentaksiran Aktiviti Aktiviti Jasmani, Sukan, Kokurikulum dan Ekstra Jasmani, Kurikulum Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Ujian Aptitud Am, Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Ditentukan mengikut format pentaksiran COMPANY LOGO

PENDIDIKAN KHAS

100% PBS

COMPANY LOGO

Penambahbaikan PMR dengan PBS 100%


TINGKATAN 1 Pentaksiran Menengah Rendah TINGKATAN 2 Pentaksiran Menengah Rendah TINGKATAN 3 Pentaksiran Menengah Rendah

PBS 100%
(PS,PP, PAJSK)

PBS 100%
(PS,PP, PAJSK)

PBS 100%
(PS,PP, PAJSK)

Pentaksiran Psikometrik (Ujian Aptitud Am, Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti) 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat, (PP) Pentaksiran Psikometrik (PSi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) ..Pekeliling
COMPANY LOGO

Pentaksiran Pusat (MP Teras & Elektif)

Pentaksiran Sekolah (MP Teras & Elektif

PAJSK

Ujian Aptitud

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah


COMPANY LOGO

Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan / atau pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) Tidak berjadual, UJIAN APTITUD Dicadangkan Aptitud Umum Aptitud Khusus kepada semua murid
Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran

INVENTORI PERSONALITI

LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan Pelaporan secara deskriptif dan individu

Mendapatkan maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

15

Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.

KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK


Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Pendidikan Jasmani
Penjagaan Kecergasan Senaman Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

Aktiviti Kokurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

Aktiviti Ekstra Kurikulum

Penjagaan Kesihatan Diet Kebersihan Amalan BMI

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.

Format & tugasan (LP) Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung ikut semester 8
1

Tugasan berbeza pada setiap tahun 2 mengikut lokasi

Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan 6 Standard Prestasi (LP)


5

Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan elektif
19

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

Formatif

Sumatif

Apabila diperlukan sahaja

Disediakan dua kali setahun


COMPANY LOGO

PERANAN PENTAKSIRAN SEKOLAH


1 2
Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

3
Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

4
Mengubahsuai strategi pengajaran

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH


5 Merujuk Standard Prestasi
Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam

dokumen kurikulum

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH


MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap pencapaian masing-masing adalah seperti berikut: Band 6
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah

Band 5

Band 4

Band 3

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

Band 2

Band 1

Tahu pengetahuan asas matematik

Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aktiviti
Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 1 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 2

Tahun
2011
2012 2013 2014

Aktiviti
Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 1 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 2 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 3

Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 3


Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 4 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 5 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 6 UPSR dilaksanakan

PMR dilaksanakan secara PBS

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A


Guru akan terasa terbeban dengan tugas tambahan

Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS

Integriti Guru diragui

Penyelesaian
Program latihan dan penataran yang menyeluruh

Penyelesaian Penerangan Automasikan Pelaporan

Penyelesaian Pemantauan
Pementoran Pengesanan Penyelarasan

Tiada ujian bulanan dan ujian selaras

PENGOPERASIAN PBS
DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

Pengerusi : Naib Pengerusi : Setiausaha : Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : :

Pengarah Pelajaran Negeri Timb Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor SPP, JPN Semua Ketua Sektor JPN Pengarah IPGM Ketua Nazir JNJK (Negeri) Ketua Penolong Pengarah, BTPN Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang

Mengadakan Mesyuarat JK Peringkat Negeri Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar kepada lembaga peperiksaan

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Pegawai Pelajaran Daerah : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS)

: : : :

YDP Majlis Pengetua Daerah YDP Majlis Guru Besar Daerah Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

Mengadakan mesyuarat JK peringkat daerah Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar kepada Jabatan Pelajaran Negeri

JK PBS DI PERINGKAT SR
Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/pm/p)

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: Pengetua : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan

Ahli Jawatankuasa : GKMP Yang Dilantik (Latihan) : GKMP Yang Dilantik Penyelarasan) : GKMP Yang Dilantik (Pementoran) : GKMP Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p)
Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain

Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan


Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun:
a. Mesyuarat Kali Pertama menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya b. Mesyuarat Kali Kedua Kajian Suku Tahun Pertama c. Mesyuarat Kali Ketiga Kajian Suku Tahun Kedua d. Mesyuarat Kali Keempat Post Mortem Pelaksanaan

Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian /pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah

1.Pentadbir Sekolah 2.Guru Mata Pelajaran 3.Murid 4.Ibubapa/Penjaga 5.Masyarakat/Organisasi Luar


Rujukan hlm.33 Buku Pengurusan Dan Pengendalian PBS SM

JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN LP JPN

1. Surat Arahan Pelaksanaan PBS Disember ke JPN 2. Mengedarkan Surat Pekeliling Disember dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah 3. Mesyuarat Jawatankuasa PBS Januari Mac, April Jun, Julai Sept dan Okt Disember 4. Pendaftaran Murid dalam SPPBS Januari Februari

JPN/PPD/ Sekolah

Sekolah

JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


5. Tempoh pelaksanaan PS Sepanjang sesi Sekolah persekolahan Ditentukan LP Sekolah Sepanjang tahun Sekolah/PPD/JP N/LP/ Bahagian KPM Sekolah

Tempoh pelaksanaan PP
6. Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan Pengumpulan prestasi murid dalam SPPBS (PS) Pengumpulan penskoran (PP)

7.

Sepanjang tahun

Setelah selesai setiap tugasan

Sekolah/LP

JADUAL PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


8. Pelaporan prestasi murid (PS)(Auto generated dalam SPPBS) Pelaporan prestasi murid (PP) 9. Penyimpanan Evidens Mengikut keperluan Sekolah (ditentukan oleh JK PBS sekolah) Setelah tugasan Selesai Ditentukan oleh JK PBS sekolah (selamat dan bersistematik) Sekolah/LP Sekolah

AKTIVITI MESYUARAT PBS

JAN FEB X

MA ME OGO NO APRIL JUN JUL SEPT OKT C I S V X X X

DI S

KURSUS PBS
FORMATIF SUMATIF

SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN


SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH MENGIKUT KEPERLUAN MENGIKUT KEPERLUAN SEPANJANG PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITENTUKAN OLEH JK PBS SEKOLAH DITENTUKAN OLEH LP/JPN/PPD
43

PELAPORAN PBS
PEMENTORAN PEMANTAUAN

PENYELARAS AN
PENGESANAN

AKTIVITI MESYUARAT PBS KURSUS PBS TUGASAN RUBRIK PENSKORAN PELAPORAN PP PEMANTAUAN PENYELARASA N PENGESANAN

JAN FEB X

MA APRI OGO SEP NO MEI JUN JUL OKT C L S T V X X X

DI S

SEPANJANG TAHUN MENGIKUT KEPERLUAN DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

DISEDIAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN

SETELAH SELESAI PROSES PENJAMINAN KUALITI SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS TUGASAN SETELAH SELESAI TUGASAN AKAN DITENTUKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN Company Logo
www.the

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

45

Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran


COMPANY LOGO

EVIDENS
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH
Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di tempat selamat secara bersistematik . 1. Fail Perkembangan Murid (FPM) Setiap murid 1 FPM, menyimpan setiap evidens terbaik untuk setiap mata pelajaran Evidens diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti 2. Fail Showcase Menyimpan evidens terbaik

46

EVIDENS
Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

CONTOH
Tulisan Bahan cetakan Persembahan Foto Grafik Artifak Laporan

PENYIMPANAN
Evidens murid simpan di tempat selamat secara bersistematik dalam sesi persekolahan tahun berkenaan sehingga tamat proses Penjaminan Kualiti berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat (jika ada perubahan dari segi penyimpanan akan dimaklumkan)

Guru merekod penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK, BMI, sukan, kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi SPPBS

Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru di tempat yang selamat secara bersistematik

SPPBS

SISTEM SPPBS

http://apps.moe.gov.my/sppbs/

BIL 1.

JENIS FAIL FAIL INDUK PENGURUSAN PBS AM FAIL INDUK PENGURUSAN PBS PENDUA FAIL PERKEMBANGAN MURID

BILANGAN FAIL 1

TINDAKAN PENTADBIRAN

CATATAN SIMPAN DI PEJABAT DISIMPAN OLEH PENYELARAS PBS /SUP DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN DISIMPAN OLEH GURU

2.

1 MENGIKUT BILANGAN MURID

PENYELARAS GURU MATA PELAJARAN

3.

4.

FAIL SHOWCASE

GURU KELAS/GURU MATA PELAJARAN


GURU

5.

FAIL GURU