TOPIK: MASA DAN WAKTU

TAHUN:DUA
ARAHAN: Lukiskan jarum jam dan minit pada muka jam di bawah. Seterusnya, tuliskan
waktu yang ditunjukkan dalam angka dan perkataan.

Contoh:

Angka: Pukul 1:35
Perkataan: Pukul satu tiga puluh lima

1

Angka:………………………………….
Perkataan:……………………………………………….

2

Angka:……………………………..
Perkataan:………………………………………………..

3

Angka:……………………………….
Perkataan:…………………………………………………