Anda di halaman 1dari 44

Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya

Nama Ahli Kumpulan : Hamidah Bt Jamaludin Siti Atiqah Bt Md Fahme Siti Izzati Dyanah Binti Zainal Wan Aimi Mardhiah Bt Wan Ismail

Pengurusan Persekitaran Fizikal

Pengurusan Persekitaran Sosioemosi

Perhubungan Antara Kelompok Etnik

Pengurusan Persekitaran Fizikal

PENGURUSAN PERSEKITARAN FIZIKAL


Menurut Woolfolk (200:437), pengurusan bilik darjah adalah perlu untuk mengekalkan persekitaran pembelajaran yang positif dan produktif. Bilik darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistemnya yang tersendiri yang mempunyai perkaitan dan pertatutan antara persekitaran fizikalnya dengan benda-benda bernyawa.

Pelan Lantai
Seseorang guru perlu menyediakan pelan lantai dan memaksimumkan ruang bilik darjah sebaik mungkin.

Guru perlu mengambil kira: a) Keluasan bilik darjah b) Susun atur perabot c) Peralatan lain d) Tahap pelajar e) Gaya pengajaran. Contoh:

Ruang bacaan, ruang aktiviti melukis dan kraf tangan, ruang bercerita dan lakonan serta ruang bekerja dalam kumpulan. Ruang aktiviti melukis dan kraf tangan berdekatan dengan sinki dan bakul sampah. Ruang aktiviti berkumpulan perlu berjauhan dengan kumpulan murid yang sedang menajalani aktiviti pembelajaran kendiri.

Kebersihan, Pencahayaan dan Pengudaraan


Kebersihan
Mempengaruhi kebersihan mental dan jiwa manusia. Faktor utama yang menjadi tarikan kepada murid untuk melalui proses pembelajaran dengan ceria.

Guru yang hebat akan berusaha memupuk budaya kebersihan dalam kalangan muridnya dengan cara:
a) Menyediakan jadual bertugas harian b) Selalu mengingatkan murid agar sama-sama menjaga kebersihan, c) Menganjurkan pertandingan bilik darjah terbersih.

Sistem pencahayaan Haruslah sesuai untuk sesi pengajaran dan pembelajaran tidak terlalu terang atau terlalu suram.
Keadaan yang terlalu terang atau terlalu suram akan menimbulkan ketidakselesaan dan melemahkan minat murid untuk belajar.

Pengudaraan Mendapat bekalan udara yang bersih dan segar. Tingkap-tingkap perlu dibuka bagi bilik yang tiada penghawa dingin. Mengelakkan sebarang penyakit Murid berada dalam keadaan sihat dan selesa.

Susunan Kerusi dan Meja Murid


Kerusi dan meja yang akan diduduki murid dapat dilihat oleh guru. disiplin murid Susunan kerusi meja Memastikan semua murid dalam perhatian guru.

Disesuaikan dengan aktiviti kerja berkumpulan dan keadaan disiplin murid di dalam kelas.

Mudah diubah dan mudah disusun supaya dapat disesuaikan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Memudahkan guru bertindak sekiranya memerlukan bantuan guru.

Tradisional

Ladam Kuda

Kumpulan

Susunan Perabot dan Peralatan


Disesuaikan dengan suasana dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan peralatan TMK yang disediakan di dalam bilk darjah perlu diletak di sudut yang sesuai Perabot tidak menyempit ruang. Ruang menyimpan barang memudahkan murid menyimpan barang-barang peribadi mereka. Sudut-sudut bacaan berdekatan dengan rak dan almari yang menyimpan buku.

Hiasan Bilik Darjah


Murid perlu diberi kebebasan menghias bilik darjah dengan nasihat dan pandangan daripada guru.

Antara kebebasan yang boleh diberikan:

Jadual bertugas

Mengecat kelas

Menghias dinding

Ruang memapar artifak2 budaya dan sejarah

Menghias kelas, dengan pasu bunga, langsir, alas meja guru dan murid.

Sudut dan Ruang Bacaan


Marrow dan Weinstein (1982)
Guru perlu menyediakan pusat literasi di dalam bilik darjah bagi membolehkan murid mencari maklumat dan menambah pengetahuan melalui aktiviti membaca

Menampal nota spt formula, gambar, rajah, rumus-rumus


Gantung kad bacaan spt perkataan, kad pelbagai warna dan bentuk Perpustakaan mini. *Menjadi tempat tumpuan semetara menunggu guru

Tindakan mendorong budaya membaca

Ruang dan Sudut Multimedia


Sesuai dengan perkembangan semasa yang mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis. Bahan terdiri daripada bahan teks, audio, imej, animasi, video dan media elektronik menjadikan proses belajar lebih seronok.

Mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis

Sesuai dengan perkembangan semasa.

Kepelbagaian bahan

Pembelajaran lebih berkesan dan bermakna kepada murid

Pengurusan Persekitaran SosioEmosi

Pengurusan sosioemosi yang berkesan akan menjadi perangsang dan membangkitkan minat dan tingkah laku murid.

Menurut Woolfork (1990), motivasi dan kuasa dalaman akan mengawal tingkah-laku murid.

Peneguhan positif penting untuk pembelajaran murid.

Definisi sosioemosi

Sosial ciri-ciri kehidupan manusia yang membentuk masyarakat. Emosi satu perasaan/gerak hati Oleh itu, emosi adalah satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya.

Murid yang stabil emosi akan mempunyai:

Minat yang mendalam Disenangi kawan Menerima demokrasi secara terbuka Suka berjenaka Mampu menanggung konflik yang berlaku

Perkembangan sosial kanak-kanak terdiri daripada:


(Lewis, 1995; Lewis & Books-Gunn, 1979)

Kemahiran berinteraksi dengan orang lain Pembentukan kendiri


Penghargaan dan kawalan kendiri

Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat bahawa emosi melibatkan perasaan, gerak hati, tindak balas fisiologi dan pernyataan emosi. Emosi boleh dibahagikan kepada dua iaitu: Emosi positif seperti gembira, teruja Emosi negatif adalah seperti marah, kecewa dan lain-lain.

Perkembangan Sosioemosi Kanak-kanak

Teori-teori Sosioemosi
Perkembangan emosi kanak-kanak diperoleh dengan cara peniruan. Kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya dan melakukan gerak balas yang tidak pernah dibuatnya dahulu. Ia bergantung kepada apa yang telah dipelajarinya mengenai penerimaan oleh masyarakat

Albert Bandura

Menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanakkanak.

Erik Erikson

Menurut Erikson, personaliti seseorang kanakkanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini.

Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri seseorang individu.

Guru sebagai model utama

Faktor mewujudkan persekitaran mesra budaya

Komuniti pembelajaran

Persekitaran dan pengalaman

Peranan Bermain untuk kanak-kanak


Kemahiran intrapersonal dan interpersonal Kemahiran berkomunikasi Penyelesaian masalah

Minat dan Pencapaian Pelajaran

Kajian Walter Vispoel dan James Austin (1995) mendapati minat murid terhadap pembelajarannya mempengaruhi kejayaan dan kecemerlangannya.

Matlamat utama pendidikan ialah pembinaan insan yang seimbang. Menyelitkan aktiviti menyanyikan lagu pelbagai kaum dalam satu pembelajaran.

Motivasi,Budaya dan Pembelajaran


Perbezaan latar belakang murid mempengaruhi cara pembelajaran mereka. Langkah guru untuk memotivasikan murid: Beri galakan Menunjukkan hubungkait antara sesuatu pelajaran Terangkan kepentingan sesuatu kemahiran Menggunakan persekitaran untuk menggalakkan pembelajaran

Implimentasi Pengurusan Sosioemosi


Dorongan positif- pujian & penghargaan. Menerima kekuatan & kelemahan murid. Kebijaksanaan & membangkit naluri ingin tahu murid. Hubungan positif Kemahiran menyelesaikan masalah Motivasi

PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK


Pembinaan diri seseorang bergantung kepada didikan yang diterima.

Sekolah adalah sebagai institusi bagi membolehkan kanak-kanak memperoleh pengetahuan dan pengalaman.

Kanak-kanak dapat menjalinkan hubungan sosial yang mampu membina tanggungjawab kemanusiaan dan tanggungjawab sosial yang kuat.

Hochtcha kal..