JADUAL & MATA KULIAH DITAWARKAN SEMESTER GASAL TA. 2013/2014 FAK.

HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NO. 1 MATA KULIAH SEMESTER I Pancasila/Filsafat Pancasila Pancasila/Filsafat Pancasila Pancasila/Filsafat Pancasila Pancasila/Filsafat Pancasila Pancasila/Filsafat Pancasila Pancasila/Filsafat Pancasila Pancasila/Filsafat Pancasila Pancasila/Filsafat Pancasila State Ideology (Pancasila/Filsafat Pancasila) Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Islamic Faith/Religion (Pendidikan Agama Islam) Bahasa Arab Hukum Bahasa Arab Hukum Bahasa Arab Hukum Bahasa Arab Hukum Bahasa Arab Hukum Bahasa Arab Hukum Bahasa Arab Hukum Bahasa Arab Hukum Arabic for Legal Education (Bahasa Arab Hukum) Ilmu Negara Ilmu Negara Ilmu Negara Ilmu Negara Ilmu Negara Ilmu Negara Ilmu Negara Ilmu Negara Ilmu Negara Ilmu Negara General Theory of State (Ilmu Negara) Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Peng. Ilmu Hukum Introduction to Jurisprudence (Peng. Ilmu Hukum) Introduction to Jurisprudence (Peng. Ilmu Hukum) Bahasa Inggris English (Bahasa Inggris) SMT KLS SKS KODE I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I A B C D E F G H IP A B C D E F G H IP A B C D E F G H IP A B C D E F G G H H IP A A B B C C D D E E F F G G H H IP IP IP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 UM6111 UM6111 UM6111 UM6111 UM6111 UM6111 UM6111 UM6111 UM6111 UM6112 UM6112 UM6112 UM6112 UM6112 UM6112 UM6112 UM6112 UM6112 HK6113 HK6113 HK6113 HK6113 HK6113 HK6113 HK6113 HK6113 HK6113 HK6114 HK6114 HK6114 HK6114 HK6114 HK6114 HK6114 HK6114 HK6114 HK6114 HK6114 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6115 HK6116 HK6116 PENGAMPU Mujiyana, Drs., M.Si. Mujiyana, Drs., M.Si. Mujiyana, Drs., M.Si. Mujiyana, Drs., M.Si. Mujiyana, Drs., M.Si. Mujiyana, Drs., M.Si. Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. LPPI LPPI LPPI LPPI LPPI LPPI Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.) Anang Sya'roni, S.H., M.Hum. Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.) Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. Yeni Widowaty, Hj., Dr., S.H., M.Hum. Yeni Widowaty, Hj., Dr., S.H., M.Hum. Danang Wahyu M., Dr., S.H., M.Hum. Danang Wahyu M., Dr., S.H., M.Hum. Danang Wahyu M., Dr., S.H., M.Hum. Danang Wahyu M., Dr., S.H., M.Hum. Martino Sardi, Dr., MA. Martino Sardi, Dr., MA. Martino Sardi, Dr., MA. Martino Sardi, Dr., MA. PPB PPB HARI Senin Sabtu Senin Selasa Senin Selasa Rabu Rabu Rabu Rabu Senin Sabtu Sabtu Selasa Sabtu Sabtu Sabtu Kamis Kamis Jum'at Kamis Kamis Senin Senin Jum'at Senin Selasa Jum'at Selasa Selasa Rabu Rabu Senin Kamis Kamis Kamis Kamis Senin Selasa Kamis Selasa Kamis Selasa Kamis Selasa Kamis Rabu Jum'at Senin Kamis Senin Kamis Selasa Kamis Selasa Kamis JAM 08.50 07.00 15.15 07.00 10.40 15.15 10.40 08.50 07.00 15.15 10.40 10.40 10.40 15.15 10.40 10.40 10.40 07.00 15.15 13.10 07.00 08.50 15.15 10.40 15.15 07.00 07.00 08.50 10.40 15.15 08.50 10.40 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 10.40 10.40 15.15 15.15 10.40 08.50 08.50 10.40 07.00 07.00 07.00 15.15 15.15 07.00 10.40 10.40 08.50 08.50 RG 003 104 001 003 001 003 101 101 204 103 003 104 001 102 105 102 103 204 001 002 101 101 002 104 003 106 204 001 106 106 103 103 104 003 003 003 003 204 001 001 001 003 002 102 002 102 003 002 003 102 003 102 101 103 204 103

2

3

4

5

6

NO. MATA KULIAH 7 Manajemen & Kepem.Islam Manajemen & Kepem.Islam Manajemen & Kepem.Islam Manajemen & Kepem.Islam Manajemen & Kepem.Islam Manajemen & Kepem.Islam Manajemen & Kepem.Islam Manajemen & Kepem.Islam Islamic Management and Leadership (Manajemen & Kepem.Islam) 8 Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Peng. Hukum Indonesia Introduction to Indonesian Legal System (Peng. Hukum Indonesia ) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) Baca Tulis Al-Qur'an & Ibadah Praktis (BTAIP) SEMESTER III 9 Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional Hukum Internasional International Law I (Hukum Internasional) International Law I (Hukum Internasional) 10 Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara

SMT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

KLS SKS KODE PENGAMPU A 2 HK6117 Gita Danupranata, S.E., M.M. B 2 HK6117 Gita Danupranata, S.E., M.M. C 2 HK6117 Yordan Gunawan, S.H., MBA. D 2 HK6117 Yordan Gunawan, S.H., MBA. E 2 HK6117 Yordan Gunawan, S.H., MBA. F 2 HK6117 Yordan Gunawan, S.H., MBA. G 2 HK6117 Yordan Gunawan, S.H., MBA. H 2 HK6117 Yordan Gunawan, S.H., MBA. IP 2 HK6117 Yordan Gunawan, S.H., MBA. IP 2 HK6117 Yordan Gunawan, S.H., MBA. A 4 HK6118 Wiratmanto, S.H., M.Hum. A 4 HK6118 Wiratmanto, S.H., M.Hum. B 4 HK6118 Wiratmanto, S.H., M.Hum. B 4 HK6118 Wiratmanto, S.H., M.Hum. C 4 HK6118 Johan Erwin I, Dr., S.H., M.H. C 4 HK6118 Johan Erwin I, Dr., S.H., M.H. D 4 HK6118 M. Haris Aulawi, S.H, M.Hum. D 4 HK6118 M. Haris Aulawi, S.H, M.Hum. E 4 HK6118 Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. E 4 HK6118 Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. F 4 HK6118 Wiratmanto, S.H., M.Hum. F 4 HK6118 Wiratmanto, S.H., M.Hum. G 4 HK6118 Wiratmanto, S.H., M.Hum. G 4 HK6118 Wiratmanto, S.H., M.Hum. H 4 HK6118 Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. H 4 HK6118 Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. IP 4 HK6118 Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. IP 4 HK6118 Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. A 0 LPPI B 0 LPPI C 0 LPPI D 0 LPPI E 0 LPPI F 0 LPPI G 0 LPPI H 0 LPPI IP 0 LPPI

HARI Sabtu Sabtu Rabu Jum'at Kamis Rabu Selasa Selasa Rabu Rabu Senin Rabu Senin Rabu Senin Rabu Rabu Jum'at Selasa Kamis Selasa Kamis Selasa Kamis Rabu Jum'at Senin Sabtu

JAM 07.00 08.50 15.15 15.15 15.15 08.50 10.40 15.15 10.40 10.40 07.00 07.00 08.50 08.50 10.40 10.40 10.40 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 08.50 08.50 15.15 15.15 10.40 15.15

RG 003 003 003 002 103 201 204 002 204 204 001 001 001 001 102 102 001 101 002 103 001 001 001 001 001 001 204 201

III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III III

A A B B C C D E E E F F G G H H IP IP A A B B C C

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6130 HK6131 HK6131 HK6131 HK6131 HK6131 HK6131

Burhantsani, Prof./Yulianto Achmad, M.H. Senin Burhantsani, Prof./Yulianto Achmad, M.H. Kamis Burhantsani, Prof./Yulianto Achmad, M.H. Senin Burhantsani, Prof./Yulianto Achmad, M.H. Kamis Burhantsani, Prof./Yulianto Achmad, M.H. Senin Burhantsani, Prof./Yulianto Achmad, M.H. Kamis Burhantsani, Prof./Yulianto Achmad, M.H. Senin Burhantsani, Prof./Yulianto Achmad, M.H. Kamis Burhantsani, Prof./M. Haris Aulawi, M.Hum.Selasa Burhantsani, Prof./M. Haris Aulawi, M.Hum.Kamis Burhantsani, Prof./M. Haris Aulawi, M.Hum.Selasa Burhantsani, Prof./M. Haris Aulawi, M.Hum.Kamis Burhantsani, Prof./M. Haris Aulawi, M.Hum.Selasa Burhantsani, Prof./M. Haris Aulawi, M.Hum.Kamis Burhantsani, Prof./M. Haris Aulawi, M.Hum.Senin Burhantsani, Prof./M. Haris Aulawi, M.Hum.Jum'at Yordan Gunawan, S.H., MBA. Kamis Yordan Gunawan, S.H., MBA. Jum'at Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. Senin Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. Sabtu Beni Hidayat, S.H., M.Hum. Senin Beni Hidayat, S.H., M.Hum. Rabu Beni Hidayat, S.H., M.Hum. Senin Beni Hidayat, S.H., M.Hum. Kamis

07.00 07.00 08.50 08.50 10.40 10.40 15.15 15.15 08.50 08.50 10.40 10.40 15.15 15.15 10.40 08.50 08.50 13.10 15.15 07.00 07.00 07.00 08.50 15.15

101 104 101 104 101 104 101 104 103 105 103 105 103 105 203 101 201 201 102 101 102 101 102 101

NO.

11

12

13

14

15

MATA KULIAH SMT KLS SKS KODE PENGAMPU Hukum Administrasi Negara III D 4 HK6131 Beni Hidayat, S.H., M.Hum. Hukum Administrasi Negara III D HK6131 Beni Hidayat, S.H., M.Hum. Hukum Administrasi Negara III E 4 HK6131 Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Hukum Administrasi Negara III E HK6131 Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Hukum Administrasi Negara III F 4 HK6131 Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Hukum Administrasi Negara III F HK6131 Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Hukum Administrasi Negara III G 4 HK6131 Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. Hukum Administrasi Negara III G HK6131 Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. Hukum Administrasi Negara III H 4 HK6131 Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. Hukum Administrasi Negara III H HK6131 Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. Administrative Law I (Hukum Administrasi Negara) III IP 4 HK6131 Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. Administrative Law I (Hukum Administrasi Negara) III IP 4 HK6131 Nasrullah, H., S.H., S.Ag, MCL. Hukum Islam III A 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Hukum Islam III B 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Hukum Islam III C 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Hukum Islam III D 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Hukum Islam III E 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Hukum Islam III F 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Hukum Islam III G 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Hukum Islam III H 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Islamic Law I (Hukum Islam) III IP 2 HK6132 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA Hk. Keluarga & Harta Kekayaan III A 2 HK6133 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Hk. Keluarga & Harta Kekayaan III B 2 HK6133 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Hk. Keluarga & Harta Kekayaan III C 2 HK6133 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Hk. Keluarga & Harta Kekayaan III D 2 HK6133 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Hk. Keluarga & Harta Kekayaan III E 2 HK6133 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Hk. Keluarga & Harta Kekayaan III F 2 HK6133 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Hk. Keluarga & Harta Kekayaan III G 2 HK6133 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Hk. Keluarga & Harta Kekayaan III H 2 HK6133 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Family & Property Law (Hk. Kel. & Harta Kekayaan ) III IP 2 HK6133 Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III A 2 HK6134 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III A 2 HK6134 Reni Anggriani, S.H., M.Kn. (Ass.) Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III B 2 HK6134 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III B 2 Reni Anggriani, S.H., M.Kn. (Ass.) Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III C 2 HK6134 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III D 2 HK6134 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III E 2 HK6134 Reni Anggriani, S.H., M.Kn. Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III F 2 HK6134 Reni Anggriani, S.H., M.Kn. Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III G 2 HK6134 Reni Anggriani, S.H., M.Kn. Hk.Kekerabatan & Perjanj.Hk.Adat (Adat Ljt) III H 2 HK6134 Reni Anggriani, S.H., M.Kn. Customary Law of Contract ( Hk. Kek. & Perjanj.Hk.Adat) III IP 2 HK6134 Sulastriyono, H., Dr., S.H., M.Si. Sosiologi Hukum III A 2 HK6135 Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. Sosiologi Hukum III B 2 HK6135 Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. Sosiologi Hukum III C 2 HK6135 Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. Sosiologi Hukum III D 2 HK6135 M. Haris Aulawi, S.H, M.Hum. Sosiologi Hukum III E 2 HK6135 M. Haris Aulawi, S.H, M.Hum. Sosiologi Hukum III F 2 HK6135 Mujiyana, Drs., M.Si. Sosiologi Hukum III G 2 HK6135 Mujiyana, Drs., M.Si. Sosiologi Hukum III H 2 HK6135 Mujiyana, Drs., M.Si. Sociology of Law (Sosiologi Hukum) III IP 2 HK6135 Nur Islami, Dr., S.H., M.Hum. Hukum Acara Pidana III A 3 HK6136 Trisno Raharjo, Dr., S.H., M.Hum. Hukum Acara Pidana III A 3 HK6136 Trisno Raharjo, Dr., S.H., M.Hum. Hukum Acara Pidana III B 3 HK6136 Trisno Raharjo, Dr., S.H., M.Hum. Hukum Acara Pidana III B 3 HK6136 Trisno Raharjo, Dr., S.H., M.Hum. Hukum Acara Pidana III C 3 HK6136 Trisno Raharjo, Dr., S.H., M.Hum. Hukum Acara Pidana III C 3 HK6136 Trisno Raharjo, Dr., S.H., M.Hum. Hukum Acara Pidana III D 3 HK6136 Heri Purwanto, S.H., M.H. Hukum Acara Pidana III D 3 HK6136 Heri Purwanto, S.H., M.H. Hukum Acara Pidana III E 3 HK6136 Heri Purwanto, S.H., M.H. Hukum Acara Pidana III E 3 HK6136 Heri Purwanto, S.H., M.H. Hukum Acara Pidana III F 3 HK6136 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Acara Pidana III F HK6136 Mukhtar, S.H., M.H.

HARI Selasa Kamis Senin Rabu Senin Rabu Jum'at Sabtu Jum'at Sabtu Senin Rabu Senin Senin Senin Selasa Selasa Selasa Rabu Rabu Rabu Senin Selasa Rabu Kamis Selasa Jum'at Senin Rabu Senin Senin Senin Senin Senin Senin Rabu Jum'at Jum'at Selasa Selasa Rabu Kamis Jum'at Jum'at Rabu Rabu Jum'at Jum'at Jum'at Jum'at Rabu Jum'at Rabu Jum'at Sabtu Sabtu Senin Rabu Selasa Kamis Jum'at Rabu

JAM 07.00 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 13.10 08.50 15.15 10.40 15.15 15.15 07.00 08.50 10.40 07.00 08.50 10.40 07.00 08.50 10.40 07.00 10.40 08.50 08.50 10.40 10.40 08.50 13.10 10.40 07.00 07.00 08.50 08.50 10.40 08.50 10.40 13.10 10.40 15.15 15.15 08.50 13.10 15.15 15.15 15.15 13.10 15.15 07.00 08.50 07.00 07.00 15.15 08.50 07.00 08.50 15.15 15.15 15.15 15.15 07.00 10.40

RG 101 101 102 102 002 001 106 101 106 101 201 201 103 103 103 102 102 102 102 102 201 104 105 104 002 105 002 104 104 201 002 002 002 002 002 105 101 101 104 104 201 106 102 102 104 003 001 104 001 201 103 102 105 102 001 001 103 102 103 103 103 002

NO.

MATA KULIAH SMT KLS SKS KODE PENGAMPU Hukum Acara Pidana III G 3 HK6136 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Acara Pidana III G HK6136 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Acara Pidana III H 3 HK6136 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Acara Pidana III H HK6136 Mukhtar, S.H., M.H. Criminal Procedure (Hukum Acara Pidana) III IP 3 HK6136 M. Endriyo Susila, H., S.H., MCL. Criminal Procedure (Hukum Acara Pidana) III IP 3 HK6136 Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) 16 Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III A 2 HK6139 Endang Heriyani, S.H., M.Hum. Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III B 2 HK6139 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III C 2 HK6139 Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III C 2 HK6139 Reni Anggriani, S.H., M.Kn. (Ass.) Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III D 2 HK6139 Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III E 2 HK6139 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III E 2 HK6139 Reni Anggriani, S.H., M.Kn. (Ass.) Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III F 2 HK6139 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III G 2 HK6139 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Hukum Keluarga Islam & Waris Islam III H 2 HK6139 Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. Islamic Law of Inheritance (Hk.Kel.Islam & Waris Islam) III IP 2 HK6139 M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D 17 Hukum Pidana Islam III A 2 HK6137 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Pidana Islam III B 2 HK6137 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Pidana Islam III C 2 HK6137 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Pidana Islam III D 2 HK6137 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Pidana Islam III E 2 HK6137 Mukhtar, S.H., M.H. Hukum Pidana Islam III F 2 HK6137 M. Endriyo Susila, H., S.H., MCL. Hukum Pidana Islam III G 2 HK6137 M. Endriyo Susila, H., S.H., MCL. Hukum Pidana Islam III H 2 HK6137 M. Endriyo Susila, H., S.H., MCL. Islamic Criminal Law (Hukum Pidana Islam) III IP 2 HK6137 M. Endriyo Susila, H., S.H., MCL. Islamic Criminal Law (Hukum Pidana Islam) III IP 2 HK6137 Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) Praktikum Bahasa Inggris 2 III 0 BI6138 PPB

HARI Jum'at Rabu Kamis Sabtu Selasa Kamis Jum'at Selasa Jum'at Jum'at Jum'at Selasa Selasa Selasa Jum'at Jum'at Selasa Kamis Selasa Selasa Senin Senin Selasa Rabu Rabu Kamis Kamis

JAM 08.50 15.15 10.40 07.00 08.50 10.40 08.50 07.00 15.15 15.15 13.10 08.50 08.50 10.40 07.00 08.50 10.40 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 07.00 15.15 08.50 15.15 15.15

RG 103 002 002 102 201 201 106 103 101 101 105 003 003 003 104 104 201 002 101 101 103 003 201 203 203 201 201

SEMESTER V 18 Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional Hukum Perdata Internasional International Civil Law (Hk. Perdata Internasional) 19 Hukum Ketenagakerjaan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Ketenagakerjaan Hukum Ketenagakerjaan Labour Law (Hk. Ketenagakerjaan) 20 Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Hukum Pidana DK Selected Issues in Criminal Law (Hk. Pidana DK) 21 Politik Ketatanegaraan Politik Ketatanegaraan Politik Ketatanegaraan Politik Ketatanegaraan

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

A A B B C C D D E E IP A B C D E IP A A B B C C D D E E IP A A B B

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HK6150 HK6150 HK6150 HK6150 HK6150 HK6150 HK6150 HK6150 HK6150 HK6150 HK6150 HK6151 HK6151 HK6151 HK6151 HK6151 HK6151 HK6152 HK6152 HK6152 HK6152 HK6152 HK6152 HK6152 HK6152 HK6152 HK6152 HK6152 HK6153 HK6153 HK6153 HK6153

Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. Ani Yunita, S.H. (Ass.) Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. Ani Yunita, S.H. (Ass.) Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. Ani Yunita, S.H. (Ass.) Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. Ani Yunita, S.H. (Ass.) Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. Ani Yunita, S.H. (Ass.) Yordan Gunawan, S.H., MBA. Beni Hidayat, S.H., M.Hum. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. Yeni Widowaty, Hj., Dr., S.H., M.Hum. Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) Yeni Widowaty, Hj., Dr., S.H., M.Hum. Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) Yeni Widowaty, Hj., Dr., S.H., M.Hum. Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) Yeni Widowaty, Hj., Dr., S.H., M.Hum. Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) Yeni Widowaty, Hj., Dr., S.H., M.Hum. Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) M. Endriyo Susila, H., S.H., MCL. Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) Septi Nurwijayanti, S.H., M.Hum Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.) Septi Nurwijayanti, S.H., M.Hum Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.)

Senin Senin Senin Senin Selasa Selasa Selasa Selasa Sabtu Sabtu Kamis Selasa Kamis Selasa Kamis Jum'at Selasa Kamis Kamis Kamis Kamis Kamis Kamis Rabu Rabu Rabu Rabu Kamis Kamis Selasa Selasa Selasa Selasa

15.15 15.15 18.30 18.30 15.15 15.15 18.30 18.30 10.40 15.15 10.40 08.50 15.15 15.15 15.15 13.10 15.15 07.00 07.00 08.50 08.50 10.40 10.40 08.50 08.50 10.40 10.40 08.50 08.50 07.00 07.00 08.50 08.50

001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 204 101 002 003 106 104 204 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 203 203 105 105 105 105

NO.

22

23

24

25

26

MATA KULIAH Politik Ketatanegaraan Politik Ketatanegaraan Politik Ketatanegaraan Politik Ketatanegaraan Politik Ketatanegaraan Constitutional Law II (Politik Ketatanegaraan) Constitutional Law II (Politik Ketatanegaraan) Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Hukum & Kebijakan Agraria Land Law II (Hk. & Kebijakan Agraria) Land Law II (Hk. & Kebijakan Agraria) Hukum Jaminan Hukum Jaminan Hukum Jaminan Hukum Jaminan Hukum Jaminan Law of Securities (Hukum Jaminan) Hukum Perniagaan Internasional Hukum Perniagaan Internasional Hukum Perniagaan Internasional Hukum Perniagaan Internasional Hukum Perniagaan Internasional Law of International Commerce (Hk. Perniagaan Int.) Hukum Acara PTUN Hukum Acara PTUN Hukum Acara PTUN Hukum Acara PTUN Hukum Acara PTUN Administrative Procedure (Hk. Acara PTUN) Metode Penelitian & Penulisan Hk. Metode Penelitian & Penulisan Hk. Law Research Methodology (Metopen Hk.) Praktikum Bahasa Inggris 4

SMT V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

KLS SKS KODE PENGAMPU C 2 HK6153 Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. C 2 HK6153 Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.) D 2 HK6153 Iwan Satriawan, S.H., MCL D 2 HK6153 Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.) E 2 HK6153 Tanto Lailam, S.H., M.H. IP 2 HK6153 Iwan Satriawan, S.H., MCL IP 2 HK6153 Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.) A 2 HK6154 Johan Erwin I, Dr., S.H., M.H. A 2 HK6154 Uki Anggraini, S.H., M.Kn. (Ass.) B 2 HK6154 Johan Erwin I, Dr., S.H., M.H. B 2 HK6154 Uki Anggraini, S.H., M.Kn. (Ass.) C 2 HK6154 Sunarno, S.H., M.Hum. C 2 HK6154 Uki Anggraini, S.H., M.Kn. (Ass.) D 2 HK6154 Sunarno, S.H., M.Hum. D 2 HK6154 Uki Anggraini, S.H., M.Kn. (Ass.) E 2 HK6154 Sunarno, S.H., M.Hum. E 2 HK6154 Uki Anggraini, S.H., M.Kn. (Ass.) IP 2 HK6154 Sunarno, S.H., M.Hum. IP 2 HK6154 Uki Anggraini, S.H., M.Kn. (Ass.) A 2 HK6155 Ismijatie J. Prof./Prihati Y, M.Hum. B 2 HK6155 Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. C 2 HK6155 Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. D 2 HK6155 Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. E 2 HK6155 Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. IP 2 HK6155 Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. A 2 HK6156 Danang Wahyu M., Dr., S.H., M.Hum. B 2 HK6156 Danang Wahyu M., Dr., S.H., M.Hum. C 2 HK6156 Danang Wahyu M., Dr., S.H., M.Hum. D 2 HK6156 Fadia Fitriyanti, Hj., M.Hum., M.Kn. E 2 HK6156 Fadia Fitriyanti, Hj., M.Hum., M.Kn. IP 2 HK6156 Fadia Fitriyanti, Hj., M.Hum., M.Kn. A 2 HK6157 Ahmad Husni MD, H., S.H., M.H. B 2 HK6157 Ahmad Husni MD, H., S.H., M.H. C 2 HK6157 Ahmad Husni MD, H., S.H., M.H. D 2 HK6157 Ahmad Husni MD, H., S.H., M.H. E 2 HK6157 Ahmad Husni MD, H., S.H., M.H. IP 2 HK6157 Johan Erwin I, Dr., S.H., M.H. A 2 HK6158 Mukti Fajar ND, H., Dr. S.H., M.Hum. B 2 HK6158 Mukti Fajar ND, H., Dr. S.H., M.Hum. IP 2 HK6158 Mukti Fajar ND, H., Dr. S.H., M.Hum. 0 PPB

HARI Rabu Rabu Jum'at Jum'at Kamis Jum'at Jum'at Senin Senin Senin Senin Kamis Kamis Kamis Kamis Selasa Selasa Selasa Selasa Rabu Jum'at Senin Senin Rabu Rabu Selasa Selasa Rabu Selasa Selasa Jum'at Senin Senin Senin Senin Senin Rabu Jum'at Jum'at Sabtu

JAM 15.15 15.15 07.00 07.00 15.15 08.50 08.50 15.15 15.15 15.15 15.15 07.00 07.00 08.50 08.50 07.00 07.00 08.50 08.50 07.00 08.50 08.50 10.40 15.15 10.40 07.00 15.15 15.15 15.15 15.15 13.10 07.00 08.50 10.40 15.15 15.15 15.15 07.00 08.50 07.00

RG 101 101 201 201 102 204 204 106 106 106 106 106 106 106 106 203 203 203 203 002 003 106 106 106 203 106 102 101 105 002 204 105 105 105 105 105 204 105 105 204

MK. Ketrampilan & Keahlian Hukum (MKKH) Wajib 1 Praktik Peradilan Perdata Praktik Peradilan Perdata Praktik Peradilan Perdata Praktik Peradilan Perdata 2 Praktik Peradilan Pidana Praktik Peradilan Pidana Praktik Peradilan Pidana Praktik Peradilan Pidana Praktik Peradilan Pidana Praktik Peradilan Pidana MK. Ketrampilan & Keahlian Hukum (MKKH) Pilihan 3 Diklat SJDIH 4 Diklat Perundang-undangan Diklat Perundang-Undangan 5 Dikl. ADR dan Arbitrase 6 Diklat Pembuatan Kontrak Bisnis Diklat Pembuatan Kontrak Bisnis MK. Kehidupan Bermasyarakat (MKKB) Wajib Kuliah Kerja Nyata/Magang

KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH KKH

A A B B A A A B B B

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

HK6221 HK6221 HK6221 HK6221 HK6222 HK6222 HK6222 HK6222 HK6222 HK6222 HK6229 HK6225 HK6225 HK6227 HK6226 HK6226

Reni Anggriani, S.H., M.Kn. Sahlan Said, S.H. Reni Anggriani, S.H., M.Kn. Sahlan Said, S.H. Tri Ratnawati, S.H Sahlan Said, S.H. Nur Ismanto, S.H., M.Si. Tri Ratnawati, S.H Sahlan Said, S.H. Nur Ismanto, S.H., M.Si. Mujiyana, Drs., M.Si. Septi Nurwijayanti, S.H., M.Hum Istianah ZA, S.H., M.Hum. Leli Joko Suryono, Dr., S.H., M.Hum. Nukman Muhammad, H., M.M., M.Kn. Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

Jum'at Jum'at Jum'at Jum'at Sabtu Sabtu Sabtu Sabtu Sabtu Sabtu Selasa Rabu Rabu Sabtu Rabu Rabu

07.00 07.00 08.50 08.50 07.00 07.00 07.00 08.50 08.50 08.50 08.50 07.00 07.00 15.15 07.00 07.00

PS PS PS PS 002 002 002 002 002 002 MMC 104 104 002 105 105

KKH

3

HK6171 LP3M

NO.

MATA KULIAH MK. Ketrampilan & Keahlian Hukum (MKKH) Wajib Penulisan Hukum/Skripsi MATA KULIAH PENGEMBANGAN MINAT Hukum Keperdataan BW Hukum Waris BW Hukum Perjanjian Jenis Baru Hukum Pembuktian Perkara Perdata Hukum Dagang Hukum Perbankan Hukum Investasi Hukum Perlindungan Konsumen Hukum Tata Negara Hukum Pemerintah Daerah Hukum Konstitusi

SMT KLS SKS KODE

PENGAMPU

HARI

JAM

RG

KKH

4

HK6180 Program Studi

1 2 3 1 2 3 1 2

KPM Pdt KPM Pdt KPM Pdt KPM Dg KPM Dg KPM Dg KPM HTN KPM HTN KPM HTN

2 2 2 2 2 2 2 2 2

HK6181 Ismijatie J. Prof./Endang Heriyani, M.Hum. Rabu HK6182 Ismijatie J. Prof./Prihati Y, M.Hum. Kamis HK6184 Wiratmanto, S.H., M.Hum. Jum'at HK6186 Danang Wahyu M., Dr., S.H., M.Hum. HK6187 Mukti Fajar ND, H., Dr. S.H., M.Hum. HK6189 Mukti Fajar ND, H., Dr. S.H., M.Hum. HK6191 Septi Nurwijayanti, S.H., M.Hum HK6192 Iwan Satriawan, S.H., MCL Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.) HK6193 Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. Tanto Lailam, S.H., M.H. (Ass.) HK6197 M. Haris Aulawi, S.H, M.Hum. HK6198 Yulianto Achmad, S.H., M.H. HK6200 Yulianto Achmad, S.H., M.H. HK6201 Beni Hidayat, S.H., M.Hum. HK6202 Beni Hidayat, S.H., M.Hum. HK6203 Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. HK6208 Ahmad Husni MD, H., S.H., M.H. HK6209 Johan Erwin I, Dr., S.H., M.H. HK6210 Ahmad Husni MD, H., S.H., M.H. HK6211 Sunarno, S.H., M.Hum. HK6213 Sunarno, S.H., M.Hum. HK6215 Sunarno, S.H., M.Hum. HK6216 M. Endriyo Susila, H., S.H., MCL. Heri Purwanto, S.H., M.H. (Ass.) HK6169 Mukhtar, S.H., M.H. HK6220 Yeni Widowaty, Hj., Dr., S.H., M.Hum. HK6172 Muchammad Ichsan, H., Dr., Lc., MA HK6173 Fadia Fitriyanti, Hj., M.Hum., M.Kn. HK6174 M. Khaeruddin Hamsin, Lc., L.LM. Ph.D Rabu Sabtu Sabtu Rabu Sabtu Sabtu Senin Senin Senin Selasa Selasa Jum'at Jum'at Jum'at Sabtu Rabu Sabtu Rabu Rabu Selasa Rabu Rabu Sabtu Jum'at Kamis Jum'at Senin

08.50 002 07.00 002 07.00 106 07.00 106 08.50 104 10.40 003 08.50 08.50 08.50 15.15 15.15 106 106 106 101 101

3 Hukum Kelembagaan Negara Hukum Internasional 1 Hukum Diplomatik & Konsuler 2 Hukum Laut Internasional 3 Penyelesaian Sengketa Internasional Hukum Administrasi Negara 1 Hukum Perizinan 2 Hukum Keuangan Negara & Anggaran Negara 3 Hukum Kepegawaian Hukum Lingkungan 1 AMDAL 2 ADR Lingkungan 3 Legal Standing & Class Action Hukum Agraria 1 Land Reform 2 Pengadaan Tanah Untuk Negara & Swasta 3 Hukum Perairan Hukum Pidana 1 Aspek Pidana Hukum Kesehatan 2 Hukum Pidana Transnasional 3 Victimologi Hukum Islam 1 Metodologi Studi Hukum Islam 2 Hukum Ekonomi Syari'ah 3 Fiqh Siyasah

KPM HI KPM HI KPM HI KPM HAN KPM HAN KPM HAN KPM Lingk KPM Lingk KPM Lingk KPM Agr KPM Agr KPM Agr KPM Pdn KPM Pdn KPM Pdn

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15.15 203 07.00 104 08.50 104 13.10 103 15.15 103 15.15 105 07.00 103 15.15 002 08.50 103 07.00 203 08.50 204 10.40 203 10.40 10.40 08.50 08.50 105 105 102 002

KPM Islam 2 KPM Islam 2 KPM Islam 2

08.50 204 15.15 204 08.50 203

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.