Anda di halaman 1dari 3

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PERSEORANGAN Bulan : April 2010 PEGAWAI Aminarsih 131 404 156 / 154298 Pembina IV A Guru

TK Bina Cempaka Materi Kinerja BHU


Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan Kebenaran hasil pekerjaan Ketepatan dan kebenaran pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas

ATASAN Nama NIP Golongan Jabatan Unit Kerja Nilai %


100 100 100

Nama NIP Golongan Jabatan Unit Kerja No


1 2 3

: : : : :

: : : : :

Siyamtini,S.Pd 131 262 037 / 154286 Pembina IV A Kepala Sekolah TK YPI Materi Kinerja BPU Nilai %
100 100 0

No
1 2 3 Kemampuan bekerja sama dalam tim kerja Kepemimpinan

Kebenaran menyampaikan data dan informasi dalam tugas

Jumlah Nilai Dalam Prosentase

300

Jumlah Nilai Dalam Prosentase

200

Nilai prosentase rata-rata BHU (X) adalah jumlah nilai dalam prosentase Nilai prosentase rata-rata BPU (X) adalah jumlah nilai dalam prosentase indikator BHU (TX) dibagi jumlah indikator BHU (n) indikator BPU (TX) dibagi jumlah indikator BPU (n) Dirumuskan sebagai berikut Dirumuskan sebagai berikut TX BHU 300 X BPU = TX BPU = 200 = 100.00 X BHU = = = 100.00 n BHU 3 n BPU 2 Nilai akhir BHU adalah nilai prsentase rata-rata bobot BHU Nilai akhir BPU adalah nilai prsentase rata-rata bobot BPU dirumuskan sebagai berikut : dirumuskan sebagai berikut : N BHU = X BHU x 70 % 100,00 x 70 % = 70 % N BPU = X BPU x 70 % 100,00 x 30% = 30% Nilai Kinerja Pegawai adalah Nilai Akhir BHU ditambah Nilai BPU dirumuskan sebagai berikut : NKP=N BHU + N BPU = 70 % + 30 % = 100,00 Nama Pegawai : Aminarsih : Siyamtini,S.Pd Atasan Langsung Tanda Tangan Awal Bulan Akhir Bulan Tanda Tangan Awal Bulan

Akhir Bulan

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PERORANGAN Bulan Nama NIP Golongan Jabatan : Juni 2013 Unit Kerja : TK Bina Cempaka PEGAWAI

ATASAN Runggo Riyanto,M.Pd 195706121977031003 / 150477 III/d Kasie Dinas Pendidikan Dasar Kec. Cakung

Aminarsih, S.Pd 196111291984032005 IV / A GURU KELAS TK BINA CEMPAKA Materi Kinerja BHU Nilai (%) 100 100 100 100 100 100 100 700 100.00

Materi Kinerja BPU 1. Kebenaran menyampaikan data dan informasi dalam tugas 2. Kemampuan bekerja sama dalam tim 3. Kepemimpinan

Nilai (%) 100.00 100.00 100.00

1. Terbuatnya program mengajar 24 set 2. Terlaksananya program mengajar 24 hari 3. Terlaksananya evaluasi hasil belajar 3 kali 4. Terlaksananya analisis evaluasi hasil belajar 3 kali 5. Terlaksananya remedial/pengayaan 3 kali 6. Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan 3 siswa 7. Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler 3 kali Jumlah Nilai BHU Nilai Kinerja Pegawai (dalam %) Nama Pegawai : Aminarsih, S.Pd Tanda Tangan

Jumlah Nilai BPU Nilai Rata-rata BHU (%) 100.00 Nilai Akhir BHU (%) 70.00 Nilai Rata-rata BPU (%) Nilai Akhir BPU (%)

300.00 100.00 30.00

Nama Atasan : Runggo Riyanto,M.Pd Tanda Tangan

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PERORANGAN Bulan : Juni 2013 Unit Kerja : TK AN NUR PEGAWAI Nama NIP Himatul Aliyah, S.Pd 196606301987122002 Runggo Riyanto,M.Pd 195706121977031003 / 150477 III/d Kasie Dinas Pendidikan Dasar Kec. Cakung Nilai (%) 100 100 100 100 100 100 100 700 Materi Kinerja BPU 1. Kebenaran menyampaikan data dan informasi dalam tugas 2. Kemampuan bekerja sama dalam tim 3. Kepemimpinan Nilai (%) 100.00 100.00 100.00 ATASAN

Golongan III/d Jabatan GURU KELAS TK AN NUR Materi Kinerja BHU 1. Terbuatnya program mengajar 24 set 2. Terlaksananya program mengajar 24 hari 3. Terlaksananya evaluasi hasil belajar 3 kali 4. Terlaksananya analisis evaluasi hasil belajar 3 kali 5. Terlaksananya remedial/pengayaan 3 kali 6. Terlaksananya bimbingan dan penyuluhan 3 siswa 7. Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler 3 kali Jumlah Nilai BHU Nilai Kinerja Pegawai (dalam %) 100.00

Jumlah Nilai BPU Nilai Rata-rata BHU (%) 100.00 Nilai Akhir BHU (%) 70.00

Nilai Rata-rata BPU (%) Nilai Akhir BPU (%)

300.00 100.00 30.00

Nama Pegawai : Himatul Aliyah, S.Pd Tanda Tangan

Nama Atasan : Runggo Riyanto,M.Pd Tanda Tangan

Anda mungkin juga menyukai