Perancangan Tahunan Kecemerlangan UPSR 2014

BULAN Januari AKTIVITI Mesyuarat Kecemerlangan UPSR Ujian Diagnostik Program Maju Diri Majlis Permuafakatan UPSR TINDAKAN Semua guru tahun 6 Semua guru tahun 6 Guru Bimbingan & Kaunseling dan semua guru mata pelajaran

1. 2. 3. 4.

5. Kelas tambahan setiap petang Rabu dan hari Sabtu bermula Februari 1. Pendaftaran UPSR 2. Program mentor-menti ( Februari September ) 3. Motivati Kemahiran Belajar / Tabiat Belajar Cemerlang 4. Penggunaan akhbar sisipan Didik bermula 5. Kelas tambahan setiap petang Rabu dan Sabtu Mac 1. Bengkel Teknik Menjawab UPSR Bahasa Melayu ( pemahaman & penulisan ) siri 1 2. Penilaian PLBS, SBOA,PAFA dan PEKA bermula 3. Kelas tambahan setiap petang Rabu, hari Sabtu dan cuti persekolahan April 1. Bengkel Teknik Menjawab UPSR Bahasa Inggeris ( kertas 1 & kertas 2 ) siri 1 2. Bengkel Teknik Menjawab UPSR Matematik ( kertas 1 & kertas 2 ) siri 1 3. Majlis Aku Janji murid tahun 6 Semua guru Bahasa Inggeris Semua guru Matematik S/U Peperiksaan Guru Bimbingan & Kaunseling dan semua guru Guru Bimbingan & Kaunseling Semua guru mata pelajaran

Semua guru Bahasa Melayu Guru mata pelajaran bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Pendidikan Islam

4. Kelas tambahan setiap petang

Guru Bimbingan & Kaunseling dan semua guru Tahun 6

Bengkel Teknik Menjawab UPSR Bahasa Melayu ( kertas 1 & kertas 2 ) siri 2 2. Bengkel Teknik Menjawab UPSR Sains ( kertas 1 & kertas 2 ) siri 2 2. Peperiksaan Percubaan UPSR Semua guru tahun 6 Semua guru Bahasa Melayu Semua guru Bahasa Inggeris Guru mata pelajaran bahasa Melayu. Peperiksaan Percubaan UPSR Peringkat Sekolah 1 4. Peperiksaan Percubaan UPSR Peringkat Daerah 5. Majlis Solat Hajat dan Bacaan Yasin 1 dan 2 2.Rabu dan hari Sabtu Mei 1. Bahasa Inggeris. Mesyuarat Kecemerlangan UPSR 4. Kelas Bimbingan ( hingga minggu terakhir menjelang UPSR ) 7. Kelas tambahan setiap petang Rabu dan hari Sabtu. Kelas tambahan setiap petang Rabu. 6. Majlis Permuafakatan UPSR kali ke 2. Sains dan Pendidikan Islam Semua guru Sains Semua guru Matematik Semua guru tahun 6 Semua guru . Bengkel Teknik Menjawab UPSR Sains ( kertas 1 & kertas 2 ) siri 1 3. Penilaian dan kemasukan markah PLBS. SBOA. Kelas tambahan setiap petang Rabu dan hari Sabtu Ogos 1. Bengkel Teknik Menjawab UPSR Bahasa Inggeris ( kertas 1 & kertas 2 ) siri 2 3. Bengkel Teknik Menjawab UPSR Matematik ( kertas 1 & kertas 2 ) siri 2 3.PAFA dan PEKA 4. hari Sabtu dan cuti persekolahan Jun 1. Motivasi UPSR ( Kesedaran Diri ) Guru Bimbingan & Kaunseling Semua guru Sains 2. Julai 1.

Pencalonan murid ke Sekolah Berasrama Penuh 4. Program Pasca UPSR 1. Majlis Penyampaian Sijil dan Hadiah 2. Majlis Restu Ilmu 2. Penghantaran nama murid ke sekolah menengah 5. 5.3. Taklimat Persediaan ke Sekolah Menengah 3. 6. 4. Jamuan Perpisahan Tahun 6 CARTA ORGANISASI GEMILANG UPSR PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK . Program Pasca UPSR 2. Peringkat Sekolah 2 Gerak Gempur UPSR Persediaan Akhir Menghadapi UPSR / Persediaan Psikologi Kelas Bimbingan ( hingga minggu terakhir menjelang UPSR ) Kelas tambahan setiap petang Rabu dan hari Sabtu Semua guru September 1. Peperiksaan UPSR 3. Lawatan sambil belajar Oktober Semua guru tahun 6 GPK HEM GPK HEM & guru kelas Penyelaras dan GPK HEM Unit Bimbingan & Kaunseling Semua guru November 1.