Jenis ujian inventori 1. Senarai Semak Masalah Mooney (MPCL) 2. Inventori Gaya Pembelajaran Paragon 3.

Ujian Personaliti : Kehampaan 4. Ujian Personaliti : Popular 5. Ujian Personaliti : Tanggungjawab 6. Indikator Perwatakan Unggul (IPU) 7. Indeks Bimbingan Kerjaya (IBK) 8. Inventori Stres Organisasi (ISO)